Bezárás

E-permetezési napló

Írta: MezőHír-2022/6. lapszám cikke - 2022 május 30.

Közeleg a határidő, mely után már csak elektronikus formában vezethetik a gazdálkodók a permetezési naplót. Az agrárnyilvántartások vezetésének további könnyítését teszi lehetővé a jogalkotó az e-permetezési napló bevezetésével. Az utóbbi egy évtizedben az elektronikus felületeken való nyilvántartás és adatszolgáltatás, adatgyűjtés minden gazdálkodási ágazatban elterjedt, szinte általánossá vált.

A jogszabályi változásokat értelmezve először mindig félnek a gazdálkodók az újtól, de hamar rutinszerűvé és sokkal könnyebbé válik a munka, mint ahogy az a törvények, rendeletek szövevényes megfogalmazásából sejthető. Fontos tudni, hogy a jogszabályalkotónak célja van a változások bevezetésével, ami lehet adatgyűjtés, EK-irányelveknek való megfelelés, a gazdálkodók munkáját segítő tevékenység stb. Ehhez fontos lenne, hogy könnyen és gyorsan kezelhető webes felületek készülnének, melyen telefonra letölthető applikációban is rögzíthetők az adatok.

2021. december 1-jén megjelent az agrárminiszter 45/2021. (XII. 1.) AM-rendelete, amely módosítja a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM-rendeletet. A jogszabálymódosítás – amely az agrárdigitalizációt, illetve a környezet védelmét hivatott erősíteni – értelmében számos olyan változás történt, amely a növényvédelemre is hatással van. Kötelezővé vált az integrált növényvédelem elveinek alkalmazása (FVM-rendelet 8. számú melléklete), az elektronikus permetezési napló vezetése, valamint a termelővel szerződésben álló, a terület növényvédelmi szakirányításáért felelős növényorvosról is a termelőnek kell nyilatkoznia az egységes kérelem benyújtásakor.

Az elektronikus permetezési napló vezetésének kötelezettsége azokra is vonatkozik, akik gazdálkodási naplót (GN) vezetnek. Esetükben az adatokat az év első felében még papíralapon (a GN10-es betétlapon), 2022. július 1. után viszont már kizárólag az elektronikus permetezési naplóban kell rögzíteni. Szintén fontos változás, hogy a 2022-es gazdálkodási évre vonatkozó GN-benyújtási időszakban csak a papíralapú nyilvántartást kell majd beküldeni, a 2022 második félévére vonatkozó, az elektronikus permetezési naplóba rögzített kezelések esetében erre nem lesz szükség. Így tehát – az idei, átmeneti év után – egyszerűsödik a jelentési folyamat. A növényvédelmi szakirányítási tevékenység továbbra is írásbeli szerződés alapján végezhető, azonban az ezzel kapcsolatos szerződéseket már nem kell a Nébih rendszerébe feltölteni. A termelők a jövőben az egységes kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen nyilatkoznak a növényvédelmi munkavégzéssel érintett mezőgazdasági területeik tekintetében a velük szerződésben álló, a terület növényvédelmi szakirányításáért felelős növényorvosról/-orvosokról.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara felhívja a figyelmet arra, hogy a nyilatkozat nem része az egységes kérelemnek, szakirányító megjelölése nélkül is beadható, és amennyiben valaki nem áll szerződésben növényorvossal, semmi esetre se válasszon a listán szereplő szakirányítók közül, ugyanis amennyiben egy ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy az illető gazdálkodó valójában nem kötött szakirányítói szerződést, ez minden esetben szankciót von maga után.

A gazdálkodási naplók (webGN) 2020. évi adatainak benyújtásán túl vagyunk már ebben az évben, hamarosan itt az új határidő az e-permetezési napló vezetésére. A permetezési napló a gazdálkodási napló részét képezte eddig is, és jogszabály alapján a vezetését a permetezés megkezdése előtt vagy vele egy időben kellett vezetni. A NAK felületén pdf- és excel formátumban is elérhető a gazdálkodási napló, melyhez részletes kitöltési segédletet mellékeltek. A NAK felületén az MVH-regisztrációs számmal rendelkező gazdálkodók webes felületen is vezethetik a gazdálkodási naplót, regisztrációt követően. Több agrárszoftver részeként is kezelhető a gazdálkodási napló. Mindig a gazdálkodó döntése, hogy a jogszabályban előírt adatszolgáltatást milyen eszközökkel teljesíti.

2022. július 1-jétől az értékesítési célra szánt növény, növényi termék előállítása, raktározása és feldolgozása során végzett növényvédő szeres kezelésekről – ideértve a csávázott vetőmag vetését is – elektronikus permetezési naplót kell vezetni, a Nébih erre a célra kialakított elektronikus felületén. A gazdálkodó az ügyet intézheti ügyfélkapus belépést követően saját nevében, de megbízhat mást (alkalmazottat, szaktanácsadót stb.) is az adatok rögzítésére. A meghatalmazottként eljáró személynek ÜPR-en elkészíthető „Növényvédelmi kezelések adatszolgáltatásával kapcsolatos ügyek” típusú meghatalmazással kell rendelkeznie. Az e-permetezési napló jelenleg a Nébih honlapján, teszt üzemmódban elérhető, ügyfélkapus belépést követően a https://upr.nebih.gov.hu/ng/ugyintezes/ugykatalogus/ugyinditas/e-permetezes linken. A rendszer 2022. július 1. napjáig tesztfelületként üzemel. Eddig az időpontig bármilyen valós adat feltölthető. 2022. június 30-án éjfélkor minden addig feltöltött adat törlésre kerül.

Az adatszolgáltatás során az e-permetezési naplóban a korábbi papíralapú nyilvántartásban vezetett adatokon kívül további információk rögzítését is el kell elvégezni. A naplóba kerülő adatok listája:

‑ a növényvédelmi kezelésért felelős azonosító adatai,

‑ a kezelt terület adatai (választhatóan koordináta, HRSZ vagy pontos cím megadásával),

‑ a kezelt kultúra,

‑ a kijuttatás időpontja,

 ‑ a felhasznált növényvédő szer,

‑ a kijuttatott dózis,

‑ a permetezéshez vagy a csávázott vetőmag vetéséhez használt gépek típusa.

Célszerű a gazdálkodóknak vagy a meghatalmazottnak a felületet kipróbálni, és ennek ismeretében a feltöltésre kerülő adatokat rendszerezni. A felület használata érthető, a fenti adatokon túl más információt nem kér, ellenőrzési pontok segítik az adatrögzítést (GPS-koordináta, hrsz.). A növényvédelmi munkák megkezdése előtt (permetezési terv alapján) lehetőség van az adatok rögzítésére, a munkák tényleges megtörténtét követően lehet módosítani és véglegesíteni, majd lezárni az adatokat. Mint minden újnak a bevezetése, az e-permetezési napló is szakmai ellenállásba ütközik, és a gazdák hangot adnak a többletadminisztráció végzése ellen.

Most még úgy tűnik, hogy ez többletmunka, de az adatbázis a kialakítása után könnyen kezelhető, és az abban rögzített adatok a későbbiek során is felhasználhatóak (lásd EKÁER-rendszer bevezetése stb.). A 21. században megállíthatatlan a változás, ami az életünk minden területét, így az agrárium nyilvántartási rendszereit is érinti. Kérdés esetén a Nébih ügyfélszolgálata a következő elérhetőségek valamelyikén kereshető:

‑ telefonszám: 06-1/336-9000

‑ email: [email protected] vagy [email protected]

Segítséget nyújtanak a Megyei Kormányhivatalok Agrárügyi Főosztály Talaj- és Növényvédelmi Osztályán is.

Források:

‑ 43/2010. (IV. 23.) FVM-rendelet a növényvédelmi tevékenységről,

‑ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/128/EK-IRÁNYELVE (2009. október 21.) a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról,

‑ 45/2021. (XII. 1.) AM-rendelete a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM-rendelet módosításáról,

‑ Nébih-tájékoztató,

‑ NAK-tájékoztató.

Az e-permetezési napló jelenleg a Nébih honlapján, teszt üzemmódban elérhető

SZERZŐ: KROPF MÁRIA