A Pannon régió növényeinek genetikai hasznosítása

A projekt végrehajtása érdekében létrejött konzorcium „A Pannon régió növényeinek genetikai hasznosítása” címmel pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs hivatalhoz a GINOP program keretében. A program több mint 1,6 milliárd vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 

A konzorcium vezetője a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt., tagjai pedig a Debreceni Egyetem, a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kara, a Gabonakutató Nonprofit Kft. és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézete.

A program teljes költségvetése 1.902.239.337 forint, amelyből a támogatás mértéke 1.604.232.583 forint. A fennmaradó összeget a TM Zrt. vállalta.

A projekt 2017. augusztus 18-án kezdődött és 2021. szeptember 30-ig tart. A projekt a 22 kutatási téma, több mint 160 kutató és kutatási segédszemélyzet, valamint egyéb k+f tevékenységet végző szolgáltató és szakértő bevonásával olyan potenciálisan piacképes növényekkel kísérletezik – és olyan technológiákat, módszereket fejleszt ki – amelyek a Pannon régió növényeinek genetikai állományát hivatottak megőrizni és fenntartani.

 

 

A projekt keretében a kutatók a fásszárú, egynyári és évelő lágyszárú, továbbá hatóanyagáért termesztett növények genetikai hasznosítását végezik, egyúttal új technológiákat és módszereket fejlesztenek ki. Az ökológiai kutatás területén szaporodásbiológiai feltárás, s szaporítástechnológiák kidolgozása történik meg.

Értékelési módszereket dolgoznak ki a fás-szárú növényeknél a környezeti hasznosság tekintetében, emellett a faiskolák alapanyagaként szolgáló törzsültetvény létrehozása is a terv szerint halad. Cél, hogy az egynyári növények rezisztenciáját növeljék, genetikai variabilitását klónozással rögzítsék, s új kiültetési formákat alakítsanak ki.

Céljuk a só- és hőtűrésre szelektált, maximális díszértékű populáció létrehozása, fokozott környezeti tűrőképességgel rendelkező növényfajok kutatása és termesztése, valamint különböző növényvédelmi módszerek történő kidolgozása is.

A projekt megvalósítása során létrejött termékeket, technológiákat és módszertanokat a piac különböző szereplői számára tervezik értékesíteni, tudományos szinten pozícionálva a keletkező produktumokat. A projekt eredményeit az oktatás számára is elérhetővé teszi a konzorcium.

kutatás növény növényvédelem ökológia Pannon régió rezisztencia