fbpx

Borászati géptámogatás: csúszhatunk a kifizetési kérelemmel

Írta: Gönczi Krisztina - 2021 június 07.

A 22/2021. (VI. 3.) AM rendelet szerint egy sor borászati támogatási rendelet módosult, illetve kiegészítésre került. A borászati géptámogatás kifizetési kérelmét akár késve is be lehet adni, ha a csúszás oka igazoltan a járvány volt.

 

Borászati gép
A járvány miatt nem érkezett meg időben? (forrás: borespiac.hu)

Jönnek az ellenőrzések

A lepárlási támogatásról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendeletbe azok az esetek kerültek bele, amelyekben a támogatási kérelmet részben el kell utasítani, vagy a kifizetett támogatási összeget részben vissza kell fizetni. Ilyen eset az, ha

  • a lepárlóüzem részére kifizetett támogatási összeg meghaladja a megengedett felső határt;
  • a kiadott ipari célú nyers alkohol alkoholtartalma nem éri el a 92 térfogatszázalékot;
  • a készleten talált ipari célú nyers alkohol alkoholtartalma nem éri el a 92 térfogatszázalékot;
  • a lepárlóüzem az ipari célú nyers alkoholt előzetes értesítés vagy nyilatkozat benyújtása nélkül adja át a hasznosítónak.

A szerkezetátalakítás támogatásáról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendeletbe belefűzték, hogy a támogatást tilos jogellenes cselekmény megvalósításával a támogatás céljával ellentétes előnyök megszerzésére használni. A két évvel későbbi szerkezetátalakítást célzó 57/2020. (XI. 13.) AM rendeletben rögzítették, hogy az integrációs tagságot az integrátornak igazolnia kell, illetve a hegybírónak is azt, hogy az egyéni tervben megjelölt ültetvény a benyújtást megelőző három borpiaci év alapján termő ültetvénynek minősül, beállott és szakszerűen művelt, megfelel a támogatási kritériumoknak. Továbbá egyéni terv nem nyújtható be olyan területre, amelyet a benyújtást megelőző tíz borpiaci éven belül új telepítési engedély alapján telepítettek.

 

A járvány a csúszás oka

A borpromóció támogatásáról szóló 2/2020. (II. 28.) AM és 2020. (II. 28.) AM rendeletbe szintén belekerült a támogatás céljával ellentétes előnyök megszerzésének tilalma. A borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendeletben azt rögzítették, hogy milyen okból késhet a kifizetési kérelem benyújtása. Akkor, ha a jóváhagyott támogatási kérelemben szereplő borászati gép, technológiai berendezés szállítása a koronavírus-járvány miatt nem volt teljesíthető a megrendelésben foglaltak szerinti időszakban, így a gép üzembe helyezése és a kifizetési kérelem benyújtása nem valósulhatott meg 2021. június 15-ig. A kifizetési kérelemhez a szállítás késedelméről vagy időpontjának változásáról a szállító által megküldött értesítést csatolni kell.

 

Lásd a pontos módosított szövegeket ITT.