fbpx

Agrárkárok bejelentése

Írta: Szerkesztőség - 2024 március 31.

Az agár-kárenyhítés bonyolult rendszeréhez az Agrárkamara most is kiadott egy összefoglaló tájékoztatót. A téli fagykárt április közepéig jelezni kell, a tavaszit május 31-ig.

őszibarack virág fagy
Jelezzük a károkat, és gyűjtsük a saját adatokat a termésről, különben a megyei átlagtermés lesz az a referencia, amit legalább 20%-kal kell „alulmúlnunk” a kártérítéshez (fotó: Horizont Média)

Mikor történt a károsodás?

  • Téli fagy, belvíz, árvíz és aszály esetén a káresemény bekövetkezésének – a természeti esemény bekövetkezésének időpontjától függetlenül – azt az időpontot kell tekinteni, amikor a károsodással érintett területen termesztett növénykultúrán a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik.
  • Tavaszi fagy, őszi fagy, felhőszakadás, jégeső és vihar esetén a káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor az időjárási jelenség bekövetkezik.

Mikor kell bejelenteni?

A mezőgazdasági káreseményt, valamint a várható hozamcsökkenés mértékét a kár bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül kell bejelenteni, de legkésőbb a károsodott kultúra betakarítása vagy a következő növényhez végzett talaj-előkészítés előtt tizenöt nappal.

A NAK tájékoztatja a gazdálkodókat, hogy a 2024. évi kárenyhítési évre vonatkozóan

  • a téli fagykár bejelentése legkésőbb április 15-ig,
  • a tavaszi fagykár bejelentése legkésőbb május 31-ig,
  • az aszálykár bejelentése tárgyév április 1-jétől szeptember 30-ig

tehető meg a Magyar Államkincstár kárbejelentő felületén. A kárbejelentésre nyitva álló határidő jogvesztő.

Ha a mezőgazdasági káresemény tárgyév március 31-e után következik be, és a kárbejelentésre nyitva álló 15 napos határidő az Egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakban telik le, akkor a kárbejelentés az Egységes kérelem szankciómentes benyújtására előírt határidő utolsó napjáig tehető meg.

Elektronikus benyújtás

A mezőgazdasági káreseményeknek az agrárkár-enyhítési rendszer keretében történő bejelentésére, illetve a kárenyhítő juttatás iránti kérelmek benyújtására kizárólag az erre a célra kialakított elektronikus bejelentő felületen van lehetőség. Az elektronikus felület használatához a falugazdász nyújt segítséget.

Piaci biztosítás is legyen!

Piaci biztosítás híján a megállapított kárenyhítési összeg felét kaphatja csak meg a gazdálkodó, ezért a NAK felhívja a figyelmet, hogy még a tavaszi fagykárok előtt újítsuk meg a biztosítási szerződéseket.

Hozzátesszük: Ha az elmúlt évek sorozatos kárait nem jeleztük, és nincsenek saját adataink a kármentesen elérhető termésről (3 év), akkor bajosan fizet a kárenyhítési alap. Ebben az esetben ugyanis a megyei átlagtermés lesz az a referencia, amit legalább 20%-kal kell „alulmúlnunk” a kártérítéshez.

Kapcsolódó írásunk: Ha nincs saját adat, itt a referencia a kárenyhítéshez.