fbpx

A bálaszállítás és -rakodásműszaki eszközei

Írta: MezőHír-2023/11.lapszám cikke - 2023 november 11.

A mezőgazdasági üzemekben megtermett szénát és szalmát, valamint egyes melléktermékeket, mint pl. a kukoricaszár, bálázással takarítják be. Az állattartásban az egész évi alomanyag, szalma, kukoricaszár, valamint a fűevő állatok szénaszükségletének biztosítására nagy mennyiséget kell bebálázni. Az ipari felhasználás és a kereskedelemben értékesített volumen is jelentős.

A bálázási logisztika

A bálázást az üzemi adottságoknak és felhasználási igényeknek megfelelően különböző technológiákban, eltérő műszaki megoldásokkal végzik a mezőgazdasági üzemek, akár saját eszközökkel, de alkalmaznak bérvállalkozókat is. A különböző konstrukciójú gépekkel – szögletes kisbálázókkal, hengeres és szögletes nagybálakészítő gépekkel – készített bálák rakodása, szállítása, kazalozása, betárolása és a felhasználáshoz kapcsolódó munkák elvégzése komoly logisztikát és megfelelő műszaki eszközöket igényel.

Kisbálázás

A kisebb állatállománnyal és kézi munkaerővel rendelkező vállalkozások ma is alkalmazzák a kisbálás betakarítási technológiát. A szögleteskisbála-készítő gépek munkája után a talajon visszamaradt bálákat kézi erővel gyűjtik össze és rakják szállítójárműre. A kézi munka csökkentésére a bálázógépekhez bálaröpítő vagy bálacsúszda csatlakoztatható. A bálaröpítő a kisbálát a hozzá kapcsolt pótkocsira röpíti. A bálákat kézi erővel kell a pótkocsin elrendezni. A bálacsúszda pedig rendezetlenül rakja a bálákat a térfogatnövelős pótkocsira (1. kép). A lerakodás is kézi erővel történik. Az alaktartó, tömör szögletes kisbálákból formás kazal rakható kézi erővel és kazalozó ferdefelhordó segítségével.

bálázás
1. kép. Bálaröpítővel szerelt szögletes-kisbálázó gép

Nagybálák

A hengeres vagy szögletes nagybálás technológiában a termőterületen elkészített nagybálák összegyűjtése, rakodása homlokrakodó gépekkel végezhető el. A rakodási feladatok megkönnyítésére, illetve a rakodási munkák üzemidejének lecsökkentésére célszerű az elkészített bálákat csoportosítani (2. kép). A szögletes nagybálakészítő gépek egyes típusaihoz bálarendező kocsik is kapcsolhatók. Ezek a bálarendező kocsik 2–3 db bálát egymás mellé vagy egymás fölé rendezve rakják a szögletes nagybálákat a talajra. A bálamarkolóval vagy szúrótüskével felszerelt homlokrakodó gépekkel is elvégezhető a csoportosítás, akár a táblaszélen is. Így a gabona- vagy a kukoricatarlón a tarlóhántási, illetve tarlóápolási munkák akár el is kezdhetők.

bála
2. kép. A rakodási idő csökkentésére a tábláról lehordott, csoportosított hengeres bálák

A hengeres vagy szögletes nagybálák táblaszéli kiközelítésére, csoportosítására, átmeneti kazalozására alakították ki a speciális bálagyűjtő-rendező kocsikat. A középkategóriás, univerzális traktorral vontatott berendezés az oldalra hidraulikusan kihajtható felszedőszerkezettel emeli fel a talajon lévő bálát, majd hidraulikus munkahengerrel a bálarendező asztalra emeli be (3. kép).

bálaszállítás
3. kép. Szögletesnagybála-felszedő, -rendező kocsi munka közben

A rendezőasztalra a bálaemelő egymásra rakja a bálákat, majd a láncos, kaparóléces lehordószerkezet az egymásra rakott bálákat a kocsi platóján hátra szállítja. A kocsi platóján csoportra rakott bálákat a plató hidraulikus felbillentésével egyben rakja le. Az egymás után lerakott bálacsoportok alkotják a tábla szélén kialakított átmeneti kazlakat (4. kép). Ez a technológiai megoldás különösen akkor előnyös, ha a gabonaszalma-bálákat közvetlenül a termőterületről értékesítik és szállítják el kamionokkal. A közúti szállítóeszközökkel járószerkezeti konstrukciójuk, illetve a magas talajtömörítő hatásuk miatt, illetve tűzvédelmi szempontok miatt sem célszerű a kalászosgabona-tarlóra rámenni.

bálaszállítás
4. kép. Hengeres nagybálák tábla széli kiközelítése

Bálarakodás

A termőterületen az elkészült szóló vagy összecsoportosított hengeres vagy szögletes nagybálák szállítóeszközre való rakodása a traktoros homlokrakodókkal – a megfelelő emelőképességű és emelőmagasságú paramétereikkel – biztonságosan és jó teljesítménymutatókkal végezhető el. A homlokrakodókkal szerelt univerzális traktorok kedvező menettulajdonságokkal, üzemi paraméterekkel üzemeltethetők. Ezek eredményeként a homlokrakodóval szerelt univerzális traktorokból és szállítóeszközökből átalakított mezőgazdasági pótkocsikból vagy speciálisan bálaszállító pótkocsikból álló szerelvények egyben a szállítási feladatokat is megoldják. A hengeres vagy szögletes nagybálaszállító eszközre termőterületen történő rakodás az üzemben egyébként is meglévő, és a termőterületen jól mozgó, az említett munkaeszközökkel felszerelt teleszkópos és törzscsuklós homlokrakodókkal is elvégezhető (5. kép).

bálapakolás
5. kép. A nagy bálák rakodása az üzemben egyébként is meglévő eszközökkel is megoldható

A magasabb nedvességtartalommal készített, fóliába csomagolt fű- vagy lucernaszenázs-bálák is felrakhatók az említett rakodógépekkel. A magasabb, 55–65% nedvességtartalmú anyagból készült bálák tömege 1,5–2,0-szerese lehet a szárazanyagból készült bálákhoz képest. Ezt a homlokrakodó gépek kiválasztásánál és az üzemeltetés során is figyelembe kell venni. A rakodásukkor azonban a fóliasérülések elkerülése érdekében a rakodógépekre speciális kialakítású munkaeszközöket kell felszerelni. Ezeknek a munkaeszközöknek a szorítóelemei, szorítópofái lekerekített idomacélból vagy -csőből vannak kialakítva. A rakodást is gondosan kell végrehajtani. Ha a fólia mégis megsérülne, kiszakadna, a sérülést ragasztással azonnal ki kell javítani.

Bálaszállítás

Az üzemi felhasználásra szánt szénaszalma-kukoricaszár hengeres vagy szögletes nagybálákat az üzemen belüli tárolóhelyre, szérűbe vagy tárolóudvarba kell szállítani. Erre a célra használhatók az üzemben meglévő kéttengelyes, rugózott futóművel szerelt traktoros pótkocsis szerelvények. A hengeres bálák szélességi mérete 1,2 m-ben állandósult. A szögletes nagybálák esetében is ez a leggyakoribb szélességi méret. Ez azt jelenti, hogy a Közúti Közlekedés Rendjének Szabályai (KRESZ) által a szállítmányra megengedett maximális szélességi űrszelvény két sorban egymás mellé rakott bálákkal használható ki. Ehhez azonban a szállítóeszközök platójának szélességi méretét a bálák biztonságos megtámasztása érdekében fából vagy fémből készült vendégoldallal kell növelni (6. kép).

bála pakolás és szállítás
6. kép. A nagy bálák szállítására az átalakított hagyományos szállítóeszközök is megfelelnek

A szállítóeszközök teherbírásának kihasználására a magassági űrszelvény megengedett magasságáig a bálákat két sorban egymásra lehet rakni. Az ilyen megoldásnál a szállítás biztonságos lebonyolítása érdekében különösen nagy gondot kell fordítani a szállítmány, azaz a felrakott bálák biztonságos rögzítésére. Ez ezeknél a szállítóeszközöknél feszítőhevederekkel, „spaniferekkel” oldható meg. A vontató, középkategóriás univerzális traktorok vontatható összgördülőtömegének, illetve a kifejthető vonóhorog-teljesítmény kihasználása céljából két pótkocsis vontatási szerelvények is összeállíthatók.

Az univerzális traktorok előzőekben említett paramétereinek és általánosan a megengedett 40 km/h vontatási sebesség kihasználására, a hengeres és szögletes bálák szállítására speciális bálaszállító pótkocsikat fejlesztettek ki a gyártó cégek. Ezek a pótkocsik fix padlólemezből kialakított platóval készülnek. Ezeknek a pótkocsiknak az alvázát háromtengelyes, elöl forgózsámolyos, hátul ikertengelyes laprugózású futómű támasztja alá. A bálákat hordozó fix padlólemez – minél alacsonyabbra történő építése miatt – a futómű tengelyeire nagy teherbírású, kis átmérőjű gumiabroncsozású kerekek vannak felszerelve.

A futóművek leggyakrabban laprugózással csatlakoznak az alvázhoz, egy- vagy kétvezetékes, negatív vezérlésű légfékberendezéssel vannak ellátva. Az alacsony építésű platóval még a nagyobb, ∼1,8 m átmérőjű hengeres bálákkal is két sorban rakhatók egymásra a bálák. A kocsik hossztartóinak hosszúsága kihúzható toldatokkal a megengedett hosszanti űrméretekig megnövelhető. Az így kialakított bálaszállító kocsikra az átmérőtől függetlenül akár 28 db hengeres bála is felrakható (7. kép).

szállítás
7. kép. Speciális bálaszállító pótkocsi hengeres bálákkal terhelve

A speciális bálaszállító pótkocsik bálafogó villával szerelt homlokrakodós traktorokkal is vontathatók. Ebben az esetben a homlokrakodós traktoros szerelvény további két traktoros pótkocsis szerelvény kiszolgálását, rakodását is el tudja végezni. A rakományt gondosan és biztonságosan kell rögzíteni. Ez a fajta rögzítési mód azonban nagyon munkaigényes, illetve sok időt vesz igénybe. Ezért egyes gyártók a bálaszállító pótkocsijaikat különleges bálarögzítő mechanizmussal szerelik fel, illetve alakítják ki. A rögzítő keretszerkezet mechanizmusa csapszegekkel, csuklósan kapcsolódik a pótkocsi mellső és hátsó függőleges tartóihoz. A rögzítőkeret zárását, illetve nyitását a függőleges tartókonzolokhoz támaszkodó, kettős működésű munkahenger végzi. A munkahenger működtetése az üzemeltető traktor hidraulikus hálózatáról, távvezérléssel történik.

A kereskedelmi, ipari papíripari vagy hőerőművi felhasználásra a szalma- vagy kukoricaszár-bálákat – éppen a közúti szállítóeszközök raktérfogatának és teherbírásának minél tökéletesebb kihasználására – szögletes nagybálázókkal készítik. Ezeknek a báláknak az elszállítását bérvállalkozók vagy erre a célra szerveződött vállalkozások végzik. A leggyakoribb esetben a szállítás közvetlenül a szántóföldről történik. A kamionokra történő rakodást az előzőekben is említett traktoros, teleszkópos vagy törzscsuklós rakodókkal lehet elvégezni. Az értékesítésre szánt, kereskedelmi áruként előállított hengeres bálákat szintén fuvarozók szállítják el a nyerges kamionjaikkal, illetve nyerges pótkocsijaikkal.

Az üzemi felhasználású széna-, szalma- vagy kukoricaszár-, hengeres vagy szögletes nagybálákat az említett traktoros pótkocsis szerelvényekkel az üzemi tárolótérre kell beszállítani. A takarmányozási céllal készített szénanagybálákat nyitott, de felülről fedett tárolókba kell betárolni. A kisebb belmagasságú tárolókba a betárolást az előzőekben már említett 4–5 m magasságban, homlokrakodókkal lehet elvégezni. Emellett a szállítóeszközökről történő lerakodási, illetve betárolási munka a kisebb emelőképességű és emelési magasságú, kis magajáró „udvari” rakodógépekkel is megoldható (8. kép).

bálapakolás
8. kép. Hengeres bálák fedett színbe történő betárolása

Az ugyanilyen konstrukciójú rakodógépekkel a takarmányozás, illetve almozás, az egész éves termelési ciklus alatti kitárolási munkák is elvégezhetők. Az etetési technológiában a függőleges csigás keverő-kiosztó kocsikban a szeletelős hengeres vagy szögletes bálázókkal készített bálák akár egyben, egészben is berakhatók bármely konstrukciójú homlokrakodó géppel. A szálasan készített szénabálákat takarmánykeverőbe való berakásuk előtt szükséges lehet felaprítani, ezt a munkát teleszkópos homlokrakodó gémszerkezetére csatlakoztatható hidrosztatikus, hidromotoros meghajtású, alternáló vágószerkezetű bálaaprító végezheti el (9. kép).

bála
9. kép. Hengeres szénabála kezelése, aprítása teleszkópos homlokrakodóra szerelt bálaaprítóval

Bálatárolás

Az egész évi etetés takarmánybázisát képező hengeres vagy szögletes – gyep-, fű- vagy lucerna- – nagybálákat mindenképp érdemes fedett színekbe berakni. A nagyobb belmagasságú színekbe történő berakodást a nagyobb emelési magassággal, illetve emelőképességgel rendelkező teleszkópos rakodógépek használatával lehet megoldani (10. kép). Az így betárolt bálázott szálasanyag-báláknak az időjárás káros hatásai (pl. beázás stb.) elleni védelem a szénafélék esetében, de az egyéb szálas anyagok esetében is a beltartalmi értékek megóvását, a tárolási veszteségek minimalizálását jelenti.

bálapakolás
10. kép. Hengeres bálák betárolása, berakodása fedett színbe

A nyitott tárolóba, nagyobb színekbe – a berakodásra és a kitárolásra is – a nagyobb emelési magassággal rendelkező teleszkópos rakodók alkalmasak, bálafogó szerszámmal vagy szúrótüskés munkaeszközzel felszerelve. A tárolószínekbe – nyílt területen – a hengeres nagybálák háromszög vagy négyszög, a szögletes nagybálák pedig négyszög keresztmetszetű kazalba rakhatók. Szép magas kazlak a megfelelő emelési magasságú, gémkinyúlású teleszkópos homlokrakodó gépekkel rakhatók. Ezeknek a gépeknek az emelőképessége egyszerre két bála felrakását is lehetővé teszi (11. kép).

bálapakoloás
11. kép. Háromszög keresztmetszetű kazal építése teleszkópos rakodógéppel

A beszállított és fóliába csomagolt szenázsbálák lerakodásához a korábban már említett különleges, lekerekített vagy cső keresztmetszetű bálafogó, szorítópofás munkaszerszámot kell használni. A rakodási munkákat és a szállítási feladatokat is kíméletesen, különös gondossággal kell elvégezni (12. kép).

csomagolt bálák
12. kép. A csomagolt bálák rakodása

A hengeres vagy szögletes nagybálák üzemen vagy telepen belüli mozgatása – az állattartó telepek időszakos ellátása – hagyományos pótkocsikkal és homlokrakodóval felszerelt, univerzális traktorral is megoldható. A széna- vagy szalmabálák telepi szállítására a magajáró teleszkópos homlokrakodós pótkocsik vonófejjel, vonóberendezéssel, fékcsatlakozó, lég vagy hidraulikus fékvezérlő berendezéssel vannak felszerelve. Így a rakodási és szállítási feladatok mind a traktoros, mind a teleszkópos és az univerzális pótkocsis szerelvénnyel egyaránt elvégezhetők (13. kép).

JCB
kép. Teleszkópos rakodóból és pótkocsiból álló szállító gépcsoport

A mezőgazdasági üzemekben, a szántóföldön bebálázott széna- vagy szalmafélék, kukoricaszár összegyűjtése, a területről történő leszállítása és a tárolótérre való szállítása, betárolása, kazalozása komoly logisztikai feladat. A bálarakodási és -szállítási munkák tökéletes megszervezése és lebonyolítása, a szénafélék termőterületről történő levitele a következő növedék miatt, a szalmafélék és kukoricaszár esetében pedig a talajmunkák mielőbbi elvégzése miatt szükséges.

SZERZŐ: DR. KELEMEN ZSOLT MŰSZAKI SZAKÉRTŐ