fbpx

Így kell terményben fizetni a földbérletért

Írta: Szerkesztőség - 2023 szeptember 30.

Sokan fizetik terményben a földbérleti díjat. Ennek árát az alábbiak szerint lehet meghatározni, és így lehet tovább értékesíteni.

kukorica kéz
Kukoricát adok a földhasználatért, ennyi az ára (fotó: Horizont Média)

Ha túl hamar véget ér a földbérlet

Amennyiben a magánszemély termőföldet ad bérbe, és a bérleti szerződés időtartama nem éri el az 5 évet, akkor a bérbeadás nem minősül adómentesnek, és az illető az így befolyt jövedelme után 15 százalék szja megfizetésére kötelezett. A bevétellel szemben költséget elszámolni nem lehet. A jövedelem utáni adót a termőföld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnak kell bevallani és megfizetni.

A termőföld bérleti időtartama az 5 évet eléri vagy meghaladja, akkor a bérbeadásából származó jövedelem adómentes. Az adómentesség megállapításakor az írásban megkötött bérleti szerződés időtartama az irányadó. Ha azonban a szerződés 5 éven belül mégis megszűnik – ide nem értve azt az esetet, amikor a megszűnés oka a szerződő felek akaratán kívüli, vagy ha azonnali felmondással történt –, akkor a korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni.

Terményben fizetek

A terményben kiadott földbérleti díj sem tekinthető adóköteles bevételnek, ha arra legalább 5 évre megkötött szerződés alapján kerül sor. Mivel a terményben kiadott földbérleti díj a bérbeadás ellenértéke, így ezt az ügyletet cserének kell tekinteni. Viszont az így megszerzett termény eladása esetén az ingó értékesítésére vonatkozó jövedelemszámítási szabályokat kell alkalmaznia az eladónak, ahol a beszerzési érték a bérleti díj terményben történő teljesítéséről kiadott bizonylaton feltüntetett összeg, ami a termény szokásos piaci értékét kell hogy tükrözze. A szokásos piaci értéket a bérlőnek kell alátámasztani például azzal, hogy másoknak mennyiért értékesítette a terményt.

Lényeges, hogy ha a bérbeadó nem rendelkezik adószámmal, akkor a földhasználó nem kaphat kompenzációs felárat az átadott terménye után! Ha a földhasználó nem jogosult kompenzációs felárra és nem alanyi adómentes, akkor a termény értéke mindig az áfás árat jelenti, mintha azt a bérbeadó megvásárolta volna a földhasználótól. Amennyiben a termény bruttó (áfával növelt) ellenértéke nem egyezik meg a földbérlet bruttó (áfával növelt, áfamentesség esetén értelemszerűen a nettó és a bruttó összege azonos) értékével, akkor a kisebb értékű ügyletet teljesítő félnek a különbözetet pénzügyileg rendezni kell a másik féllel.

Forrás: nak.hu.

Aszálykár esetén kedvezményes földbérleti díjat lehet kiharcolni Itt írtunk róla: Így igényeljen kedvezményt a földbérleti díjra!