fbpx

Így igényeljen kedvezményt a földbérleti díjra!

Írta: - 2022 október 21.

A haszonbért a termelési ciklusok végén, jellemzően év végén kell teljesíteni, így közeledik a fizetés ideje. Aszálykár esetén a termelő törvényes joga a földbérleti díj csökkentését kérni. Itt vannak a teendők lépésről lépésre.

vidéki táj
Igazolt aszálykárral minden földhasználó kérheti a díjcsökkentést (fotó: Horizont Média)

Joga van hozzá

A hivatkozható jogszabály 63. paragrafusa szerint az a haszonbérlő, aki „elemi káresemény vagy időjárási és más természeti jellegű elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt legalább 30 százalékos mértékű hozamcsökkenést szenved, és ezt az agrárkár-megállapító szerv igazolja, legfeljebb a hozamérték-csökkenéssel arányos haszonbér-mérséklés illeti meg arra a földre vonatkozóan, amelyen a hozamérték-csökkenés bekövetkezett.”

A csökkentési igényt a helyben szokásos mértékű földbérleti díjak esetén lehet alkalmazni, és a bérbeadó nem köthet ki olyan feltételt, amelyben később az elmaradt haszonbér pótlását írja elő a bérbevevőnek.

A nak.hu felhívja a termelők figyelmét, hogy 30 százalékos terméskiesés csak a feltétele a díjmérséklésnek, a kedvezmény tényleges mértéke viszont nem 30 százalék, hanem a kieső termés értékéhez arányosan igazodó összeg. Ezért az igény érvényesítéséhez első körben a kormányhivatalok agrárügyi főosztályához kell fordulni a 30 százalékos terméskiesés igazolása érdekében, majd ki kell számolni, hogy mekkora értéket veszítettünk egy hektáron az aszály miatt. Ha a magas terményárak miatt az egy hektárról lehozható árbevételünk 20 százalékkal csökkent, akkor a földbérleti díj is csak 20 százalékkal csökkenthető.

Hamarosan jönnek a referenciaadatok

A nak.hu utal rá, hogy jelenleg a kormányhivatalok még nem rendelkeznek a hivatalos számításhoz szükséges referenciaárakkal, viszont az aszálykárról már lehet igazolásunk. Ebben ez esetben ezt haladéktalanul (elvileg az igazolás kézhez vételét követő 8 napban) juttassuk el a bérbeadónak, írásban jelezve, hogy díjmérséklésre tartunk igényt, melynek mértéke a referenciaár nyilvánosságra hozásakor derül ki.

Fontos, hogy a földbérletidíj-kedvezményre mindenki jogosult, az is, aki nem tagja az agrár-kárenyhítési rendszernek. Ezen kistermelőknek is a fentiek szerint kell eljárniuk. Részükre a szakminisztérium már elkészített egy kérelemmintát, amit megküldött a kormányhivataloknak.

Ez a lényeg:

  1. Komoly aszálykár esetén minden földhasználót megillet a bérleti díj mérséklése, akár részese az agrár-kárenyhítési rendszernek, akár nem.
  2. A komoly kár a területen jellemző átlagtermés 30 százalékának elvesztését jelenti, ezt a kormányhivatalok tuják igazolni a termelő kérésére.
  3. Amint a termelő kezében van az igazolás, 8 napon belül írásban jelezze a bérbeadónak, hogy ez alapján igényt fog tartani a díjmérséklésre.
  4. A bérleti díj olyan mértékben csökkenthető, mint amilyen mértékben az adott területen az árbevétel csökkent az aszály miatt.
  5. Az elérhető árbevételt a szakminisztérium által közzétett referenciaárak és átlaghozamadatok alapján lehet számítani, ezek még nem jelentek meg.
  6. A szakminisztérium közleménye után kiszámítható, hogy az adott terménnyel elérhető bevétel hány százalékát veszítette el a gazdálkodó, és ez alapján a bérleti díj hány százaléka alól mentesülhet.
  7. A bérbeadó a díjcsökkentés fejében nem kötheti ki, hogy egy későbbi időpontban behajtja a termelőn a most elengedett díjhányadot.

Ez is érdekelheti a témában: Igazolt aszálykárral 3% a hitelkamat.