50 millió euró szétosztásával tervezhetnek a szőlősgazdák

Írta: Szerkesztőség - 2023 augusztus 31.

Folytatódik a szőlő-szerkezetátalakítás támogatása. Novemberben lehet beadni az egyéni terveket a támogatáshoz.

Fajtaváltás, támrendszer-létesítés – kérhető rá a támogatás (fotó: Horizont Média)

Benyújtástól kifizetésig

A módosított 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet értelmében 2023. november 2. és 30. között lehet benyújtani az egyéni terveket, kizárólag elektronikus úton. A benyújtás feltételeiről a Kincstár külön közleményt tesz közzé. A határidőben benyújtott egyéni terveket a Kincstár a benyújtást követő év március 31. napjáig bírálja el. (A módosított bírálati pontrendszert lásd a rendeletben.) Az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozó kifizetési kérelmet április 1. és július 1. között lehet majd beadni. A kifizetési kérelemhez a tevékenységek számlái mellett az azok kifizetését igazoló bizonylatok másolatát is be kell nyújtani. A támogatás kifizetésének határideje a kifizetési kérelem benyújtása szerinti pénzügyi év október 15-e.

Mit, mennyivel támogat?

Támogatható tevékenységek:

  • a fajtaváltás
  • az ültetvény áttelepítése
  • a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása (támberendezés).

A támogatás az egyes tevékenységekhez rendelt költségátalányokból, valamint fajtaváltás és ültetvény-áttelepítés esetén a bevételkiesés kompenzálásából áll (ld. a rendelet 4-5. mellékletét). A költségátalány mértéke függ a végrehajtott műveletektől, a tőszámtól, a felhasznált szaporítóanyag típusától, az ültetvény lejtésétől, a termesztéstechnológiától, 5000-16.000 EUR/ha között alakul. A szétosztható támogatási keret 50 millió euró.

A jelenlegi rendeletmódosítás rendezi az őstermelők családi gazdaságának tagja által benyújtott egyéni tervek esetét. A jogosultsági és elsőbbségi kritériumok teljesítését az őstermelők családi gazdaságának egyéni tervben megjelölt bármely tagja teljesítheti.

Módosítás, ellenőrzés

Változtak továbbá a jóváhagyott egyéni terv módosításának feltételei. Akkor szükséges bejelenteni a módosítást, ha a jóváhagyott tervhez képest változik

a) a műveletek végrehajtásának borpiaci éve,

b) a telepítéshez felhasználni kívánt szaporítóanyag fajtája vagy típusa,

c) a kialakítani kívánt művelésmód, vagy

d) az alkalmazott sor- és tőtávolság annyira, hogy az a minimális hektáronkénti tőszámokhoz tartozó pontértékek változását eredményezi.

Az újratelepítési engedélyek kiadása az ültetvény helye szerint illetékes hegybírónál történik. A támogatás egyes eseteiben helyszíni szemlét is el kell végeznie a hegybírónak, amelynek hosszabb lehet az időigénye. Ezért az agrárkamara javasolja, hogy a kérelmek benyújtását ne hagyjuk az utolsó pillanatra. A HNT tájékoztatása alapján a hegybírók az engedélyeket és a helyszíni szemle jegyzőkönyvét jellemzően 5 munkanapon belül tudják kiállítani, de a határidő a beérkezett kérelmek számával egyidejűleg változhat.

Forrás: NAK