Megjelent a közlemény a krízislepárláshoz!

Megjelent a borászati termékek krízislepárlásának támogatásról szóló 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet Kincstári közleménye.

Eszerint a lepárlóüzem a támogatási összeg 80%-ának igénylésére akkor jogosult, ha a lepárlásra szánt borászati terméket átvette és ellenértékét teljes mértékben megfizette. A fennmaradó 20% igénylésére akkor jogosult, ha a lepárás megtörtént és a támogatási kérelmét benyújtotta. Ha mindezt elvégezte, egyszerre is igényelhető a 100%.

A támogatási kérelmeket – az előírt mellékletekkel együtt – 2020. október 5-ig kell benyújtani a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya részére. A határidő jogvesztő.

 

 

Nem igényelhető támogatás azon borászati termék krízislepárlására, amelyet a lepárlóüzem bortermelőnként meghatározott 2000 hl mennyiségen túl vett át a bortermelőtől azzal, hogy a beszállított borászati termék mennyisége nem haladhatja meg a bortermelő vonatkozásában a 2017-2019. évekre kiállított, az első borászati termék származási bizonyítvány kérelemben szereplő borászati termékmennyiség átlagának az 50%-át. A lepárlóüzemnek még a borászati termék átvétele előtt be kell mutatnia a Kincstárnak az adásvételi szerződést és a hegybírói igazolást a bortermelő borászati termékmennyiségének átlagáról. Az adásvételi szerződést és a hegybírói igazolást elektronikus úton kell bemutatni.

Az ipari és gyógyászati célú nyers alkohol hasznosításra történő átadásáról a lepárlóüzemnek az átadás előtt legalább 48 órával értesítenie kell a Kincstárt.

További részletek itt.

határidő közlemény krízislepárlás rendelet támogatás támogatás igénylése