fbpx

Szőlő-szerkezetátalakítás: kérhető a kifizetés

Írta: Gönczi Krisztina - 2023 március 31.

A szőlő-szerkezetátalakítás támogatásához a kifizetési kérelmet legkésőbb a végrehajtást követő borpiaci évben kell benyújtani. Ehhez két hónap időablakot biztosít az Államkincstár.

friss szőlőtelepítés
Fajta-vagy technológiaiváltás után támogatás igényelhető (forrás: monoripincefalu.eu)

Nagyjából 6 milliárd forint kifizetése várható

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához támogatás igényelhető a jóváhagyott egyéni tervben foglaltak szerint. A 2022/2023 borpiaci évben benyújtott egyéni terveket fajtaváltás, illetve ültetvény áttelepítése esetében minimum 34, szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetében minimum 45 pont elérésekor hagyták jóvá. Az állam az idei évre nagyjából 15,8 millió euró (6 Mrd Ft) kifizetésével kalkulált erre a támogatási célra.

A kifizetési kérelem legkésőbb a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtását követő borpiaci évben nyújtható be az Államkincstár honlapján keresztül az Elektronikus kérelemkezelés / Piaci intézkedések / Szőlő szerkezetátalakítás támogatása / Kifizetési kérelem útvonalon. A kifizetési kérelmet április 1 és 2023. július 3. között lehet benyújtani. A határidő jogvesztő.

A kérelemhez csatolni kell:

• az ültetvény támberendezéséről készített oldalnézeti vázrajzot, amelyben fel kell tüntetni az oszlopokat, huzalokat, végoszloprögzítés és a szőlőtőke megtámasztásának módját (karó, nevelőpálca, huzal), a támberendezés anyagát (fém, fa, beton), a huzalokat tartó közoszlopok közötti távolságot, a huzalok talajtól és egymástól mért távolságát;

• az Államkincstár közleményének 1. számú melléklete szerinti ültetvényleltárt;

• a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó, a kérelmező nevére kiállított származási igazolás másolatát. Nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a növényútlevél, valamint a kérelmező nevére kiállított számla másolatát;

• amennyiben az egyéni tervhez mellékelt újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély módosult, úgy annak másolatát;

• a régi szőlőtőkék eltávolításának esetében a hegybíró által elvégzett kivágás előtti és utáni helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvek másolatát, amelyek igazolják a kivágandó ültetvény meglétét, annak méretét, valamint a kivágás tényleges megtörténtét;

• a kifizetési kérelemmel érintett tevékenységek számláinak másolatát.

Ha a műveletek végrehajtását követő helyszíni ellenőrzéskor a terület az egyéni tervben szereplő területnagyságtól 20%-ot meghaladó mértékben tér el, akkor a kifizethető támogatás összege szankció alkalmazása mellett kerül meghatározásra, ha 50%-ot meghaladó mértékben tér el, akkor támogatás nem nyújtható.