PANNON BREEDING

A talajjavítás elmaradása miatt nagyon fontos az ilyen talajokon is gazdaságosan termeszthető növényfajok, -fajták nemesítése.