Műszaki eszközök a legelőkertekben, legelőkön

Írta: MezőHír-2023/07. lapszám cikke - 2023 július 27.

Magyarországon a gyepgazdálkodás, vagyis a gyephasználat változatos földrajzi környezetben és időjárási viszonyok mellett történik. A változó földrajzi környezet síkvidéki és dombos-lejtős területeket jelent, míg az időjárást eltérő paraméterek, a változó – gyepek és fűfélék szempontjából fontos – csapadékmennyiség és -eloszlás jellemzi.

Emellett a talajok termőképességében is számottevő különbség van termőhelyenként. A KSH aktuális közleménye szerint a termést adó gyepterületek ∼630 ezer hektár össznagyságúak, egyéb lefedettségi vizsgálatok szerint azonban további 350 ezer hektár elfüvesedett, szórvány, talajfenntartó, kommunális gyepterülettel számolhatunk, és ez összességében egymillió hektár körüli területnagyságot jelent.

A legelők és a legeltetés

A gyepterületek termése a füvet fogyasztó kérődző és egygyomrú állatállomány etetésében, élettani-takarmányozási, termelési és gazdaságossági szempontokból is meghatározó. Ezért a hasznosítás is – az előzőekben említett eltérő ökológiai adottságok miatt – kaszálóként, rétként, legelőként és ezek kombinációjával történhet. A legelőn legeltetéssel történő hasznosításnak régi és új – a mai ökológiai körülményeknek megfelelő – technológiája van, és ehhez megfelelő, a legelőn használható műszaki eszközök állnak a vállalkozók, illetve a gazdák rendelkezésére. Az előzőekben említett gyepterületek jelentős része – 380 ezer hektár – a „Natura 2000” alá tartozik, ebből ∼200 ezer hektár pedig természetvédelmi terület, amelyeknek legnagyobb része nemzeti parkok kezelésében van. A különböző kezelésben lévő gyepterületek használatára különböző szabályok, előírások vonatkoznak.

legeltetés
1. kép. A pásztoroló legeltetés a természetvédelmi területeken segíti a gyepek kultúrállapotának fenntartását

A legeltetési igény a korlátozás alá eső területeken hagyományosan szeptember 29. és április 24. között szünetel, azonban a megfelelő feltételek megléte mellett téli legeltetésre is van lehetőség. A juhok, illetve birkák esetében a téli legeltetés kifejezetten előnyös, 5–15%kal javítja a gyapjútermelést, valamint az ivarzás és termékenyülés is kedvezőbb. Nitrátérzékeny területeken november 30. és február között többek között a legeltetés is tilos. A „Natura 2000”, valamint a természetvédelmi területeken és az egyéb védett természeti területeken a téli legeltetéshez a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges. A „Natura 2000” alá tartozó gyepterületek használatára, ezen belül kaszálására is – a meglévő flóra és fauna védelmére – szigorú előírások és szabályok vonatkoznak.

A legeltetéshez igazítva

A mezőgazdasági gyakorlatban a legeltetés több formája alakult ki. A mai viszonyok mellett a láb alatti, az állatok egyedi legeltetése ma már teljesen visszaszorult. Az alacsony hozamú, természetes, extenzíven kezelt gyepeken célszerűen alkalmazható a hagyományos, szabad pásztoroló legeltetési mód (1. kép). A pásztoroló legeltetés során az állatok a teljes területet bejárják legelés közben, mivel azonban ezeknek a legelőknek a hozama az extenzív viszonyok miatt elég alacsony, ezért szinte minden esetben szükség lehet kiegészítő takarmányozásra. Erre a célra szolgálnak a mobil, kihelyezhető etetők, szénarácsok, bálatartók (2. kép).

szénabálák
2. kép. Szénabálák kihelyezésére alkalmas szénarács

Ilyen gyepterületek az előzőekben említett védett, természetvédelmi és a „Natura 2000” alá tartozó gyepek. Ezeken a területeken a gyepgazdálkodás egyik fontos célja a természeti értékek, a flóra és fauna megvédése, amit jól szolgál ez a legeltetési mód, ezért is tapasztalhatjuk a Nemzeti Parkokban a szinte kizárólagos alkalmazását. Az intenzíven kezelt gyepek esetében pedig a kialakított és elkerített legelőkertekben a szakaszos legeltetési módszer kerül alkalmazásra.

A szakaszos legeltetést a közepes hozamú vagy ettől kissé intenzívebb gyepeknél alkalmazza a gyakorlat (3. kép).

szakaszos legeltetés
3. kép. Szakaszos legeltetés

Az intenzív gyepterületeken, nagy mennyiségű fűhozam mellett a szakaszos legeltetés sávos változata alkalmazható. Ennél a legeltetési módnál az adagolás 50–100 cm-es előtolással történik. Az intenzív gyepeken alkalmazott másik módszer a szakaszváltós legeltetés, ennél a változatnál a szakaszokat két részre osztják, és az adagolás ebben az esetben is villanypásztorral történik.

A legelőkertekben pásztoroló legeltetésnél és szakaszos legeltetésnél is gondoskodni kell a felhajtóutakról és azok megfelelő állapotáról, szabad tartásban különböző kerítésekkel. A legelőkertekben a területet gyakran hagyományos, földbe süllyesztett faoszlopokhoz vízszintesen rögzített deszkákból, lécekből, karámfából épített, kapukkal ellátott kerítések kerítik körbe. A deszkákat, léceket, karámfákat különböző kötőelemekkel, gyakran szögeléssel vagy facsavarozással rögzítik a tartóoszlopokhoz (4. kép).

karámkialakítás
4. kép. Fakerítéses karámkialakítás (forrás: indafoto.hu)

A keményfa oszlopoknál, különösen akác esetén – ami kiváló karám- és épületfa – a szögeléshez és a facsavarozáshoz is előfúrás szükséges. A karámok, pihenő- vagy etetőépületek esetében is a legolcsóbb megoldás a puhafa, illetve a sokkal hosszabb élettartamot biztosító keményfa elemek használata.

A legelőkerti szabadtartásban a területek elkerítésére ma már a kereskedelemből számos alumíniumból, acélból, gyakran korrózióálló változatból előállított, előre gyártott keretes elemek, kapuk és ezek kiegészítői is beszerezhetők (5. kép).

villanypásztor
5. kép. Villanypásztor fémszerkezetű kapuval

Épületek és műszaki berendezések

A legelőkertekben a szabadban tartott állatok pihenésére, valamint az időjárás káros hatásai elleni védelemre félig nyitott épületeket helyeznek el. Ezek három oldalról zárt kivitelűek. Az épületeket úgy kell elhelyezni, hogy a hátfal vagy oldalfal essen az uralkodó szél irányába. Az épületek, etető-pihenő boxok lehetőleg észak-déli tájolásúak legyenek.

A legelőkertekben a szabadban tartott állatok kezelésére, ápolására különböző konstrukciójú műszaki eszközök – kezelők, kezelőládák, kalodák – állnak rendelkezésre. Ezek a berendezések biztosítják a leválasztás, csoportosítás, szarvtalanítás, vérvétel, vemhességvizsgálat, lábápolási munkák biztonságos elvégzését. Ezek a berendezések általában könnyen szétszedhető, telepíthető változatban készülnek. Konstrukciójukat tekintve csőből vagy zártszelvényből kialakított rácsos keretszerkezetek, melyeket tűzihorganyzással vagy korrózióálló festéssel védenek az időjárás okozta károk ellen. A különböző állatfajok – juhok, szarvasmarhák – testméretéhez igazodóan különböző geometriai méretekkel vannak kialakítva. A válogató karámrendszerek kapuval szerelt kerítéspanelekből, terelőfolyosó- és szorítóelemekből, nyakfogóval ellátott kezelőkalodákból, digitális mérlegekből épülnek fel, lábfürdető vályúval kombinálva (6. kép).

válogató-csoportosító karám
6. kép. Fémszerkezetű válogató-csoportosító karám

A legelőkertekben a kiépített stabil kerítések mellett a leggyakrabban alkalmazott megoldás az elektromos kerítés, villanypásztor vagy villamos karám. Az elektromos kerítések vagy villanypásztor főbb szerkezeti részei a következők: a 220 V-os hálózati adapter, a különböző feszültséget előállító impulzusgenerátorok, fém- vagy fémszálas vezetékek, illetve földelővezetékek, szigetelőelemek, kampók és fogantyúk, kapuk, visszajelző és ellenőrző rendszer. A tápfeszültség-ellátás történhet 220 V-os hálózatról, adapterrel töltött 12 V egyenáramú akkumulátorról vagy napelemmel váltott akkumulátorról. Ezek a különböző állatfajok esetében különböző feszültséget generálnak. A villanypásztorok műszaki adatait az 1. táblázatban foglaltuk össze.

elektromos kerítés adatok

Körülhatárolás és szakaszolás

Az elektromos kerítések, villanypásztorok stabil építésben a legelőterületek, szakaszok körülhatárolását, áttelepíthető változatban pedig a szakaszolást és az adagolást biztosítják. Emellett az állomány őrzését, vadállatoktól való védelmét és természetvédelmi szempontból a védett területek növényeinek védelmét is ellátják, az újabb telepítésű berendezések pedig távfelügyeleti rendszerekkel is kiegészíthetők (7. kép).

napelemes villanypásztor
7. kép. A napelemes villanypásztor működése (forrás: vadalarm.hu)

A villanypásztorok, kerítések a meghibásodásokat, üzemzavarokat különböző jelző- és riasztórendszerekkel jelzik. Egyes típusokhoz intelligens távfelügyeleti rendszereket is kifejlesztettek, melyeknél a kialakított szoftverek és applikációk segítségével az ellenőrzés okostelefonnal történhet, és ide érkezhet a riasztás is (8. kép).

okostelefon applikációk
8. kép. A különböző applikációk okostelefonos távfelügyeletet is biztosítani

A robotok és drónok is megjelentek a legelőkön; egyes villanypásztorok érzékelik a fűgyephozamot és az állatok mozgását, és ennek alapján mozgatják a villanypásztor adagolókerítését (9/a-b kép).

robotok a legelőn

robotok a legelőn
9/a-b. kép. A robotok és drónok is megjelentek a legelőn

A takarmánypótlás eszközei

A legelőn tartott állatok etetésére még a vegetációs időszakban sem mindenkor terem elegendő fűmennyiség. Ezért ebben az időszakban még a naponta kihajtott állatok – jellemzően pl. a juhok – etetésére is pótlásként különböző takarmányokat kell kiadni. Az év folyamán kint tartott húsmarhák etetéséről a téli időszakban is gondoskodni kell. Erre a célra a legelőn tartott állatok eltérő fiziológiai és élettani adottságaiknak megfelelő mobil, áttelepíthető vagy akár beépített jászlak, szénarácsok, vályúk szolgálnak. A naponta kihajtott juhok takarmányozására, különösen, amikor a kedvezőtlen időjárás következtében kevés a fű, a tűzihorganyzással ellátott, profilacélból készült, áttelepíthető szénarácsokban kihelyezett szálastakarmányok adják a tápanyagpótlást. Ugyanebben az időszakban az abrak, illetve a granulált táp kiadására a szintén áttelepíthető, lemezből kialakított etetővályúk szolgálnak (10. kép).

etetővályú
10. kép. Etetővályúkba lehet a póttakarmányt kiadni

A szabadban tartott szarvasmarhák takarmánypótlására a kihelyezhető, tűzihorganyzással védett, profilacélból és lemezből kialakított, szálastakarmány és szénabálák adagolására alkalmas berendezések szolgálnak. Természetesen különösen a húsmarhák esetében szükséges a szilázsok, szenázsok és az abrak pótlása és kiosztása. Ezért az etetőjászlakat úgy kell elhelyezni, hogy a kiosztás kézi erővel és géppel is megtörténhessen.

A legelőn tartott állatok etetésének-itatásának műszaki kiszolgálása

A szarvasmarhák etetése mellett az itatásukra, a megfelelő tiszta víz biztosítására is különböző műszaki megoldások állnak rendelkezésre.

A legköltségesebb megoldás a tartálykocsis szállítás és a legelőn elhelyezett tárolótartályokból való ivóvízellátás. A legelőn levő fúrt vagy ásott kutakból szélmotoros, dugattyús szivattyúval is megtörténhet a vízkiemelés. A szélmotoros, dugattyús szivattyús rendszer szélkerékből, tartóvázból, dugattyút működtető tolórúdból, dugattyús szivattyúból, csővezetékből, tárolótartályokból és kapcsolódó itatóedényekből áll. A szélkerekek, illetve szélmotorok alkalmazását azonban erősen háttérbe szorította a kis teljesítményű, OHV-vezérlésű, négyütemű benzinmotorokkal üzemeltethető átemelőszivattyúk elterjedése. Emellett az ehhez hasonló vízkiemelésű napelem- és akkumulátor-tápkombinációjú, elektromotor meghajtású szivattyúk egyre nagyobb számban történő alkalmazása is számottevő.

Az itatás elvégzésére különböző vályúkat, itatóládákat kell a területre kihelyezni. Az itatóvályúk általában fémlemezből készülnek, különböző nagyságrendben, 250–3000 liter kapacitással, szinttartó töltőszeleppel. A nagy szilárdságú, törésálló műanyagból készült, 1 m3 tartálytérfogatú itatóládák szintén elláthatók szintszabályzó úszószeleppel. Ugyancsak műanyagból készült, egykét kalodás, hőszigetelt itatóládák is telepíthetők. Egyedi (10–15 állat) vízellátásra szolgálnak az állatok által működtetett itatószivattyúk (11. kép).

itatóvályú
11. kép. Kihelyezett itatóvályú tartállyal

A kép szerinti berendezés karját az állat feje és a gravitáció működteti. A vizet az így működtetett membrán szívja fel, és az áramlást visszacsapó szelepek irányítják.

A legeltetéses állattartás – a megfelelő technológiával, illetve a megfelelő körülmények betartásával – hasznos módja a hazai gyepterületek használatának. Okszerű alkalmazása javíthatja a természetes gyepek potenciálját és kultúrállapotát is. A természetvédelmi területeken a védett flóra és a fauna szempontjából is kedvező hatású lehet a pásztoroló legeltetés is. A különböző legeltetési módok biztonságos alkalmazására számos műszaki konstrukció áll rendelkezésre.

SZERZŐ: DR. KELEMEN ZSOLT MŰSZAKI SZAKÉRTŐ