A megszerzett állami föld azonnal átadható a fiataloknak

Írta: Szerkesztőség - 2023 július 24.

A földforgalmi törvény több pontja is módosult az utóbbi időben. A szomszédos terület gazdája előrébb került az elővásárlási rangsorban, kicsit könnyebb lett a pályakezdőknek és a gazdaságot átadni vágyóknak. A frissen szerzett állami földek akár azonnal átadhatók a fiataloknak.

gazdaságátadás
A korábbi állami földeket sem kell 20 éven át a nevünkön tartani (forrás: rfdtv.com)

Az állat vagy a vetőmag már nem nagy előny a földszerzésben

Az új szabályok szerint a helyben lakó szomszéd előrébb került az elővásárlási sorrendben, így a módosítás alapján már megelőzi a kiemelt tevékenységek végzőit (állattartó, földrajzi árujelzővel ellátott terméket előállító, kertész, vetőmagtermesztő).

Az új elővásárlási rangsor:

a magyar állam,
a tulajdonostárs,
a föld használója,
a helyben lakó szomszéd,
a kiemelt tevékenységet végző földműves,
a többi helyben lakó és
a 20 kilométeren belüli földműves.

A jogosulti csoportokon belül is elsőbbséget élveznek az ŐCSG-tagok, a fiatalok és a pályakezdők – ebben a sorrendben. A vg.hu szerint a pályakezdő fiatal gazdálkodók esetén az első tíz hektár megszerzésére egyáltalán nem kell alkalmazni az elővásárlási jog szabályait. A gazdaságátadást pedig azzal könnyítették, hogy a megszerzett állami földet ezentúl nem kell 20 éven át a nevén tartania az árverés nyertesének, hanem hamarabb is átadhatja azt.

Amikor nem vizsgálódnak

A földtulajdon szerzéséhez nem szükséges hatósági jóváhagyás, ha

az állam vásárolja;
az állam, illetve az önkormányzat adja el;
elajándékozzák;
közeli hozzátartozók között változik a tulajdonjoga;
gazdaságátadási szerződéssel ruházzák át;
telekalakítás keretében változik a tulajdonjoga.

Talán az a változás sem jutott el még mindenkihez, hogy 2022 január elsejétől a végrehajtási, felszámolási, vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés vagy pályáztatás útján történő tulajdonjogszerzés esetén figyelmen kívül kell hagyni az elővásárlási jogról szóló rendelkezéseket, és a helyi földbizottság jóváhagyására sincs szükség.

Mit veszünk, mennyiért

A vételár vizsgálata során azt kell figyelembe venni, hogy a termőföld ellenértéke alapos indok nélkül ne haladja meg az adott föld – indexálással meghatározott – húsz éves termelési időszakra számított jövedelemtermelő képességét. (Erdők esetében ez az időtartam 50 év.) A helyi átlagárak – a település nevét és a föld művelési ágat begépelve – hektárra és aranykoronára lebontva is elérhetők az Agrárkamara honlapján (https://www.nak.hu/tta).

A vételár meghatározásál külön-külön fel kell tüntetni a termőföld, illetve az azon található ültetvény, felépítmény forgalmi értékét vagy agrotechnikai létesítmény, például öntözőberendezés ellenértékét is. Illetékmentesség ugyanis csak a termőföld után jár, minden más vagyonelem után főszabály szerint 4 százalékos vagyonszerzési illetéket kell fizetni. Több földrészlet egybefoglalt vételáron történő eladása esetén külön-külön fel kell tüntetni az egyes területek ellenértékét, emellett a szerződésben egyértelműen utalni kell a vételár egybefoglaltságára is.

A termőföldek adásvételénél a kifüggesztés időtartama 60 napról 30 napra csökkent.