Bezárás

Híd a kertészeti kutatás és a gyakorlat között

Írta: Barna Ferenc - 2023 március 02.

Naprakész információk, legújabb kutatási eredmények, legfrissebb tudományos újdonságok – gyakorlatias, nyolc helyszínes, országos továbbképzést szervez 2023. tavaszára egy, a kertészet és a szőlészet iránt elkötelezett ad-hoc konzorcium.

Gyümölcsszemle
Továbbképzés a csengeri almásban

Tagjai:

 • Magyarország szőlészeti-borászati- és gyümölcskutató intézetei;
 • a Magyar Talajtani Társaság;
 • a Miskolci Egyetem;
 • a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara;
 • az Agrárminisztérium Agrárgazdaságért Felelős Helyettes Államtitkársága;
 • az AGRO.bio Hungary Kft.;
 • a Pro-Feed Kft.

A sorozat névadója Lucza Zoltán

A 2022-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt, országosan ismert és elismert kertészeti szaktanácsadó, Lucza Zoltán egész szakmai pályafutása alatt azon dolgozott, hogy a kutatás és a gyakorlat között olyan hidat építsen, amely a két terület közötti információ és tudásátadást segíti. Egyszerre értett a kutatók, az oktatók és a termelésben dolgozó szakemberek nyelvén, nyitott volt a szakmai újdonságokra, alkalmazni volt képes a kutatási eredményeket és hasznos szaktanácsokkal segítette a kertészek és szőlészek napi munkáját. Zoli egy személyben képviselte mindazt, amiről ez a továbbképzés sorozat szól.

A továbbképzés formája határszemle, helyszínei pedig a hazai kutató intézetek ültetvényei, ahol talajszelvény feltárása mellett és a helyszínen található növények szemléltetésével hangzanak el az egyes szakterületek elismert képviselőinek tájékoztatói. A szervezők szándéka, hogy ne a kertészeket hívja meg az elmúlt időszakban divatossá vált, mezőgazdasági tematikájú „akadémiák” katedráihoz, hanem a tudomány és a kutatás szakembereit hívja el konzultációra a felhasználókhoz. Az ültetvényekbe, ahol mindent a gyakorlat, a praktikum szempontjából vesznek górcső alá, és ahol közérthető, ám szakmai nyelven válaszolnak az érdeklődők problémáira, kérdéseire.

Gyümölcsszemle
Továbbképzés a dűlőben, Bodrogkeresztúr

Az általános menetrend a következő:

 • a házigazda kutató intézet bemutatása és a helyben folyó tudományos, kutatási tevékenység ismertetése;
 • a feltárt talajszelvény és földrajzi környezetének leírása, kiemelten a szervesanyag gazdálkodás, a talajdegradáció és a klímavédelem témaköre;
 • a talajbiológia szerepe a talajtermékenység fenntartásában, a szervesanyag gazdálkodásban;
 • növényvédelmi aktualitások (szabályozás, drónok, hatóanyagok, biológiai növényvédelem, új kártevők és kórokozók);
 • a növényélettan szerepe az ültetvény egészségének fenntartásában és a stressz menedzsmentben (kiemelten a fagy és az aszály), a biostimulátorok alkalmazhatósága;
 • a hazai és az uniós szabályozási és támogatási rendszer változásai és aktualitásai (KAP, AÖP).

Az időpontok és helyszínek (a határszemlék mindenhol 10 órakor kezdődnek):

 • március 13. 10.00 óra – Cegléd, Szolnoki út 52. (GPS: 47°10’29.8″N 19°49’12.8″E);
 • március 14. 10.00 óra – Érd-Elvira major (GPS: 47°21’01.2″N 18°51’39.4″E);
 • március 16. 10.00 óra – Fertőd-Peregház (GPS: 47°38’04.5″N, 16°52’55.5″E);
 • március 27. 10.00 óra – Badacsonytomaj, Római út 181. (GPS: 46o47’49”N 17o29’49”E);
 • március 28. 10.00 óra – Kecskemét, Katona Zsigmond u. 5. (GPS: 46°58’08.4″N 19°43’35.0″E);
 • március 29. 10.00 óra – Tarcal Szarvas-dűlő (GPS: 48°06’10.4″N 21°22’26.0″E);
 • március 30. 10.00 óra – Újfehértó, Vadastag 2. (GPS: 47°49’25.2″N 21°40’15.9″E);
 • április 12. 10.00 óra – Pécs, Pázmány Péter u. 4. (GPS: 46°04’10.8″N 18°11’07.6″E).

Gyümölcsszemle
Továbbképzés a tokaji dűlőben

A továbbképzés tematikájával, a hazai kutatási munka irányvonalaival, a sorozat céljaival kapcsolatban a szervezők adnak rövid áttekintést:

MATE Szőlészeti és Borászati Intézet Badacsonyi Kutató Állomás

„Célunk a Badacsonyi Borvidék hegyvidéki szőlőültetvényeinek vulkánikus eredetű erősen erodált lösszel keveredett lejtőhordalékos talajösszetételének, talajszerkezetének és tápanyag szolgáltató képességének bemutatása, megismertetése a régióban élő gazdálkodók számára.

A gyakorlati bemutató iránymutatás, kiindulási pont lehet a gazdáknak a saját szőlőterületeikre adaptálható a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási változások figyelembevétele mellett a költséghatékony, okszerű és ezáltal eredményes tápanyag-utánpótlási stratégia kidolgozásra.”

MATE Kertészettudományi Intézet Gyümölcstermesztési Kutatóközpont Ceglédi Kutatóállomás

„2001-2014 között a Magyarországon előállított kajszibarack oltványok 62%-át adták ceglédi fajták. A kajszi (és az abból készült lekvár, pálinka) ma már hungaricum minősítésűnek örvend. Nagyon sok, egymástól jól elkülöníthető fajtacsoport jött létre, melyeknek mind megvannak a sajátos pozitív tulajdonságaik.

A kísérlet célja a kajszi fapusztulás mérséklése. A kajszi hirtelen fapusztulása évente 20%-os kiesést is okozhat az ültetvényekben, ezzel teljesen versenyképtelenné téve a faj termesztését. Egy országos kísérletsorozat részeként három eltérő adottságú termőtájon (Balaton, Gönci termőtáj, Cegléd) állítottunk be kísérletet. Cegléden 6 alanyon 16 nemes fajtát 3 szemzési magasságban telepítettünk egy 1,5 hektáros intenzív ültetvényben, hogy kiderítsük ezen tényezők szerepét a pusztulás mérséklésében. A kajszi termesztés kockázatainak mérséklésére világszinten az ültetvények intenzifikálása látszik megfelelő megoldásnak, ám ez egy igen lassú folyamat. Külföldön már sikerrel alkalmazott termesztési- és művelési rendszerek összehasonlító vizsgálatával megalapozhatjuk a fejlesztési irányokat, melyek Magyarországon is eredményesebbé teszik a termesztést.”

Gyümölcsszemle
Továbbképzés a Ceglédi Kutatóállomás kísérleti ültetvényében

MATE Kertészettudományi Intézet Gyümölcstermesztési Kutatóközpont Fertődi Kutatóállomás

„Sajnos napjainkra a klimatikus szélsőségek egyre jelentősebben veszélyeztetik gyümölcstermő növényeink termesztését. Tudjuk, hisz már régóta ismert tény, hogy hatékony termesztésre csak a faj számára optimális termőhelyen nyílik lehetőség (fontos a talajadatok ismerete). Az Fertődi Intézetben 2016- ban elindítottunk egy Agrárerdészeti kísérletet, melyben különböző bogyós gyümölcsű fajok, fajták vizsgálatát végezzük fent nevezett hatásokra mutatott reakcióikra kiélezve.

Célunk a klímaváltozás szélsőségeinek tompítása, a kedvező mikroklíma kialakítása és az optimális termesztési feltételek megteremtése. A projekt ehhez kapcsolódóan kiváló lehetőség a stressz okozta hatások kezelésére alkalmazható készítmények megismerésére, megismertetésére, a növény kondícióját javító biológiai készítmények áttekintésére és a vizsgált fajtákat jelentősen károsító, kórokozók és kártevők (Drosophilla suzukii) növényvédelmi lehetőségének megismerésére. Célközönség elsősorban a bogyós gyümölcsűek termesztésével foglalkozó termelői réteg.”

Tokaji Kutatóintézet Szőlészeti és Borászati Kutató Nonprofit Kft.

„A Tokaji borvidéken kifejezetten hangsúlyos, hogy milyen alapkőzeten, milyen talajon van telepítve az adott szőlőültetvény, ez az agrotechnikai szempontok mellett hatással van a bor minőségi paramétereire is. Az ökológiai gazdálkodás mellett egyre több figyelem irányul a regeneratív, talajéletet segítő gazdálkodásra Tokaj-Hegyalján. Emiatt is fontos a Tokaji Kutatóintézet szakemberei számára, hogy az ezzel kapcsolatos tudásukat bővítsék és azt jó gyakorlat formájában átadják a termelők számára.”

Debreceni Egyetem AKIT Újfehértói Kutató Intézet

„Az Újfehértói Kutató Intézet immár több mint 70 éves – a földművelésügyi kormányzat 1949-ben hozta létre azzal a céllal, hogy segítse és szolgálja az északkelet-magyarországi kertészeti kultúra fejlesztését.

Az állomás legfontosabb feladata a biológiai alapok fenntartása és fejlesztése alma, körte, birs, naspolya fajtakutatás, génbanki tevékenység, valamint egyes gyümölcsfajok integrált termesztéstechnológiájának folyamatos fejlesztése. A meggy nemesítésében elért eredményeinket méltán fémjelzi az Újfehértói fürtös fajta, valamint az elmúlt 15 évben bejelentett új fajtáink, mint a Petri és az Éva is. Intézetünk jelenleg a Debreceni Egyetem részeként folytatja kutatási tevékenységét.”

Pécsi Egyetemi Borbirtok PTE Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet

„Az intézet 70 éves fennállása alatt mindig nagy hangsúlyt kapott az ismeretátadás, a kutatási eredmények, új fajták és eljárások bemutatók keretében történő közreadása. Az utóbbi évtized fő kutatási területei: A szőlő genetikai diverzitásának megőrzése, a génbankban 1570 tétel található. Klónszelekcióval és keresztezéses nemesítéssel állítunk elő új genotípusokat. Az innovatív rezisztens fajták nemesítése program keretében számos fajta bejelentésére került sor. A borászati kutatások a helyi és az új fajták értékeinek kiteljesedését alapozzák meg.”

Gyümölcsszemle
Továbbképzés szőlő ültetvényben, Tokaj

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

„Folyamatos változások jellemzik a növényvédelem szakterületét: változik a jogszabályi háttér itthon és az Európai Unió keretein belül is, folyamatosak a hatóanyag kivonások, a támogatási rendszer átalakulása sok területen érinti a kamaránk tagságának munkáját. A hagyományos kémiai megoldások után egyre inkább a biológiai módszerek kerülnek előtérbe. Változnak a társadalom elvárásai is a szakmánk iránt, de gondot jelent, hogy sok a sztereotípia a növényvédelemmel kapcsolatban, és alacsony szinten van a társadalmi ismertségünk és elismertségünk.

Fontos számunkra minden olyan fórumon való részvétel, ahol naprakész információval tudunk szolgálni nemcsak kamaránk tagjainak, hanem az egészséges élelmiszer előállításában érdekelt szakembereknek és a lakosságnak is!”

Magyar Talajtani Társaság

„A társaság egy olyan szakmai szervezet, mely összefogja a talajtan művelőinek teljes spektrumát a kutatástól a gyakorlatig, az oktatásig; a talaj genetikától, talaj biológián át a talajművelésig. Egy ilyen szakembergárda közös célja, hogy a tapasztalatcsere útján a lehető legmagasabb szintre emelje a szakmaiságot, nem csak a talajtan művelői körében, hanem a köztudatban, a civil életben és ezáltal a politikai döntéshozás szintjén is. Nyilvánvaló, hogy aki talajtannal foglalkozik sokkal több feltárt szelvényt, talajtípust és talajhibát lát mindennapjai során, szóval specifikus kérdésekben a legfelkészültebb, és tapasztalatait a talajhasználók kérdései segítségével, még önmaga számára is jobban össze tudja foglalni.

Ezért, egyéb rendezvényeinkhez hasonlóan, a LUCZA kertész praktikum országjárását is szívesen vállaltuk, hiszen lehetőség újabb es újabb területeken és szakmai közegben bemutatni egy olyan fontos es egyedülálló természeti erőforrást, mint a talaj. A szőlő- és gyümölcs művelés egyedi talajigénye, a sajátos talajhibák mind érdekes szakmai kihívás a Társaság köreiben mozgósítható szakemberek számára.

A társaság nyitva áll minden gazdálkodó, szakmai szervezet vagy cég előtt, aki szeretne egy olyan szakmai közeg részévé válni, ahol megoszthatja problémáit, kérdéseket tehet fel és válaszokat kaphat.”

Miskolci Egyetem

„A mai magyar mezőgazdasági termelés nagy változásokon megy keresztül! A termelést támogató technológiai, informatikai háttér fejlődésével, vagyis a precíziós világ berobbanásával olyan információ mennyiség szakadt a termelők nyakába, amit a hagyományos agronómiai tudással már nem képesek hatékonyan működtetni. Az eszközeink már térben és időben differenciált lépéseket tesznek lehetővé, ahol egyre jobban felértékelődnek a miértekre adott tudásalapú válaszok.

Miért nőnek a növények itt jobban, vagy kevésbé, mi szabályozza a betegségek, kártevők elterjedését, milyen mértékű és mélységű beavatkozással érem el a legnagyobb hasznot és hatékonyságot, minimalizálva a környezeti terhelést és a termelés költségeit? Nem véletlen, hogy a földtudományok és a geoinformatika egyre nagyobb szerepet kap a hatékony termelésben, a termelés-irányításban.

A Miskolci Egyetem nevét egyre gyakrabban hallani az agrárium területén, mert ezeket a hiányzó területeket próbálja be- illetve visszaintegrálni a mezőgazdasági termelésbe. Rövid és több szempontból sajnálatos kitérő után a figyelem ismét a természeti erőforrásokra irányul, visszatérünk a talajhoz és a mikro-domborzathoz illeszkedő termelési rendszerekhez, ahol a tábláink termőhelyi adottságaira alapozzuk a termelési döntéseket, és nem a kémia, a vas és a gázolaj hármasával próbáljuk megerőszakolni a tábláinkat. Az agrárium egy alkalmazott ökológiai rendszer, amelynek egyik elemétől sem tekinthetünk el a sikeres termelésben. A közös célok eléréséért újra kell tanulnunk a talajtant és a talaj okszerű használatát. Ebben kíván a Miskolci Egyetem a jövőben is az agrárium partnere lenni.”

Gyümölcsszemle
A szőlő- és gyümölcs művelés egyedi talajigénye érintve a továbbképzés tematikájában

Agrárminisztérium

„2022 ősze – a magyar KAP Stratégiai Terv elfogadása – óta zajlik az agrárpolitika kedvezményezettjeinek széleskörű tájékoztatása arról, hogy az eddig ismert agrártámogatásokat milyen jogcímeken keresztül és milyen feltételekkel érhetik majd el. Feszített tempóban zajlik a nemzeti végrehajtási rendeletek véglegesítése, az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos munka, valamint az új időszakkal kapcsolatos ismeretek megosztása a termelőkkel, és az őket segítő szervezetekkel. Ennek egy újabb állomásaként tekintünk a rendezvénysorozatra.”

Pro-Feed Kft. Növényegészség Üzletág

„A növényélettan és a növényi stressz élettan területén szeretnénk bővíteni és frissíteni a kertészeti szakemberek tudását. Mindkét szakterületre jellemző, hogy rendkívüli mértékben megnőtt az új ismeretek mennyisége. A képalkotási technikák fejlődésével ma már olyan dolgokat fedezhetünk fel, láthatunk, amelyekre korábban nem volt lehetőség. Ezek segítségével képesek vagyunk megérteni azokat az élettani folyamatokat, amelyek a növényekben rejlő genetikai potenciál jobb kihasználását, és a környezeti stressz hatások elleni hatékonyabb védekezést teszik lehetővé.

Hisszük, hogy a termelésben azonnal használható tudást tudunk átadni a szakembereknek, és segítséget tudunk adni a növényegészség ápolásában alkalmazható növénykondicionáló készítmények okszerű felhasználásához. A határszemle közvetlen, konzultatív formája biztosítja azt, hogy a résztvevők elsősorban az őket érdeklő kérdésekre kapjanak válaszokat.

Bízunk benne, hogy minél többen megtisztelnek bennünket és ellátogatnak valamelyik helyszínre!”

A továbbképzés NAK és NÉBIH akkreditációja folyamatban van, így a NAK szaktanácsadók és a talajvédelmi szakértők számára a sorozat kreditpont szerzési lehetőséget ad.

A sorozaton való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ehhez a https://forms.gle/yMiR5CWneAULiXcE8 linken elérhető Google űrlapot kell kitölteni.

Amennyiben kérdése van, érdeklődjön a +36 30 641 5276 (Szabó István) telefonszámon vagy az [email protected] email címen!

A tudomány és a kutatás a gyakorlat szolgálatában – szakmázzunk együtt aktuális témákról az ültetvényeken is!

Forrás: Pro-Fedd Kft., közlemény