fbpx

Életbe lépett a gazdaságátadási törvény

Írta: Gönczi Krisztina - 2023 január 10.

Januártól a gazdaságot egyetlen egészként, a hozzátartozó jogokkal és kötelezettségekkel, ingó és ingatlan elemekkel együtt lehet eladni vagy közeli hozzátartozónak elajándékozni, illetve vele tartási vagy életjáradéki szerződést kötni az átadás fejében.

fiatal gazda
A fiatalok gazdaságátvételét és a gazdálkodásukat is extra támogatásokkal ösztönzik (forrás: farmanddairy.com/ Rebecca Miller)

Mindent egyben

A tulajdonosváltással együtt az új gazdaságvezetőre szállnak át a támogatási jogok, de a pályázatokból és a gazdálkodáshoz kapcsolódó hitelekből eredő kötelezettségek is. Fontos, hogy a törvény nem kötelező erejű, vagyis azok a termelők, akik nem kívánnak élni e jogszabály nyújtotta lehetőségekkel, részenként is megválhatnak a vagyontárgyaiktól.

Feltételek

A gazdaságátadóval szemben elvárás, hogy vagy nyugdíjas korú legyen, vagy a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb öt éven belül elérje a nyugdíjkorhatárt. Fontos, hogy előzőleg legalább tíz éves gazdálkodási múltja és ebből igazolt árbevétele legyen, és az átadni kívánt földterületnek legalább háromnegyedrészben legalább 5 éve bejegyeztett tulajdonosa legyen.

A gazdaságátvevővel szemben elvárás, hogy az átadótól legalább tíz évvel fiatalabb legyen, és az 50. életévét még ne töltse be, ezen felül mezőgazdasági őstermelő vagy egyéni vállalkozó legyen. Neki is meg kell felelnie a gazdaság működtetésére előírt jogszabályoknak. Ha a gazdaság átvevője nem közvetlen hozzátartozója az átadónak, akkor vele legalább 7 éve munkaviszonyban kell állnia.

Gyors jóváhagyás

A zökkenőmentes átadás érdekében a felek a gazdaságátadási szerződésben legfeljebb 5 év időtartamra együttműködést vállalhatnak a gazdaság közös működtetésére. A gazdaságátadásról szóló szerződést a megkötését követő 60 napon belül jóváhagyás céljából be kell nyújtani a mezőgazdasági igazgatási szervhez, amelyik 60 napon belül határozatot hoz.

Extra támogatások

A kormányzati a gazdaságátadásban részt vevőket átalánytámogatással is segítené (erről itt írtunk), ezen felül a 40 év alatti fiatal gazdálkodókat emelt összegű területalapú támogatással, induló támogatással (VP) és a beruházási pályázatokban 65 százalékos támogatásintenzitással is ösztönözné.