Bezárás

Támogatásoptimalizálás másképp: már nem lesz plafon

Írta: Gönczi Krisztina - 2022 január 13.

„Hoztam is, meg nem is”: ügyesen lavírozik a magyar kormány az EU új agrárpolitikájával kapcsolatban. Magasan tartja a jövedelemtámogatást, és nem szab gátat a mérethatékony gazdálkodásnak. Mindezt úgy, hogy az uniós célok sem csorbulnak. Nem kell tovább darabolni a céget, de ősszel már az új támogatási rendszerre érdemes optimalizálni a vetésszerkezetet.

 

napraforgótábla
1200 hektár felett szabadon dönthetünk, hogy mennyire leszünk zöldek (fotó: Horizont Média)

 

A nagyüzem egy része is kisüzemi támogatást kap

Magyarország benyújtotta Stratégiai Tervét a következő időszak Közös Agrárpolitikájához (KAP). 2023 és 2027 között az egyes pillérben 3400 milliárd forint áll a magyar termelők rendelkezésére. A tervek szerint az 1200 hektáros gazdaságok első 300 hektárjai is kisüzemi támogatásban részesülnek: az első 10 hektár után plusz 20 ezer forintot, ezen felül 300 hektárig plusz 10 ezer forintot kapnak az alaptámogatáson felül. Az 1200 hektárt meghaladó üzemméret nem kaphat kisüzemi támogatást. Az alaptámogatás összege megemelkedik. Lásd a várható konkrét számokat ebben a cikkünkben: Jön az új KAP: kitaláltuk, hogy legyen jó nekünk.

 

Nem lesz capping, de csekély lesz a zöldítés pénzügyi súlya

A kisüzemi támogatással együtt megszűnik a capping. Ezt jelenti, hogy 1200 hektár felett is mindenki jogosult lesz az egyes pillér zöldítési pénzeire, amelyek 2023-tól agroökológiai alapprogram (AÖP) néven futnak, megváltozott feltételekkel. Az előíráscsoport, amiből az egyes gazdaságok választhatnak majd, nem lesz túl szigorú, de egy nagygazdaság számára „kellemetlen” megszorításokat tartalmazhat. Mivel arányaiban jóval kevesebb pénzt fizetnének ezen előíráscsoport betartásáért, mint a mostani zöldítésért (csak a közvetlen támogatások 15 százalékát szemben a jelenlegi 30 százalékkal), lesznek olyan nagygazdaságok, akiknek egyszerűen nem éri meg igénybe venni ezt a támogatást.

 

1200 hektáros birtokméret felett tehát nem fizetnek plusz támogatást az első 300 hektár után, és a gazdaságvezető döntésén múlik, hogy igénybe veszi-e az új zöldítés, azaz az agroökológiai alapprogram (AÖP) pénzeit. Az új ciklusban az alaptámogatás magasabb, a zöld rész viszont jóval kevesebb lesz, mint most, így nem feltétlenül éri meg vállalni az AÖP feltétleit.

 

A fiatalok többszörös támogatást kapnak

Magyarország a közvetlen támogatások 1,4 százalékát szánja a fiatal gazdák jövedelemtámogatására (a tervek 170 euró/ha-ról szólnak), méghozzá nem 90, hanem 300 hektáros birtokméretig. Vagyis a támogatási összeg és a támogatható terület is a többszörösére emelkedik. Emellett a termeléshez kötött támogatásokra is a maximálisan megengedhető, 13+2 százalékot csoportosította a kormányzat. Ez nem feltétlenül segíti a gazdaságilag racionális döntéseket, de – amíg a támogatás fennáll – javítja egyes nemzetgazdasági szempontból fontos termékek piaci pozícióját.

 

Vidékfejlesztés: sok pénz beruházásra

A kettes pillérben 80 százalékos nemzeti társfinanszírozással összesen 2853 milliárd forint lehívása válik majd lehetővé 2023-tól. A források mintegy 51 százalékát gazdaságfejlesztési célokra fogják fordítani, ami jó arány, korábban nem érte el az 50 százalékot. Ezen belül is kiemelt jelentőséggel bír az élelmiszeripar megújítása, illetve a mezőgazdaságban az egy hektárra vetített hozzáadott érték emelését segítő és hatékonyságot növelő beruházások ösztönzése. A környezet és éghajlat védelmét szolgáló beavatkozások (AKG, ÖKO, erdők stb.) a források min. 35 százalékát fogják igénybe venni. A tervek szerint az AKG és ÖKO programokba a korábbiaknál kedvezőbb feltételekkel lehet majd belépni.

 

Ősszel már az új támogatási rendszer szerint tervezzünk

Az Európai Bizottság a következő hónapokban végzi el a KAP Stratégiai Terv értékelését, valamint ezzel párhuzamosan kétoldalú egyeztetéseket folytat a tagállammal annak tartalmára vonatkozóan. A Stratégiai Terv tehát csak akkor tekinthető majd véglegesnek, amikor a Bizottság hivatalosan is jóváhagyja azt. Erre várhatóan a nyár folyamán kerül majd sor. Ez azért fontos, mert így az őszi vetésszerkezeti tervek már a 2023-as támogatási rendszerre optimalizálva alakíthatók ki.