fbpx

Szinergia workshop 2021: együtt az agráriumért

Írta: Kohout Zoltán - 2021 december 15.

Szinergia 2021 címmel online workshopot szervez holnap (december 16-án) a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Műszaki Intézete, a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége, valamint a Mezőgépgyártók Országos Szövetsége.

 

mezőgazdaság

 

Kapcsolat és közös erőfeszítés

A workshop célja az agrárműszaki szakterület fejlődését meghatározó szinergiák, a műszaki fejlesztési irányok, a technológiaváltás főbb jellemzőinek bemutatása az ágazatban tanulók, oktatók, kutatók, szakemberek számára. A főbb kérdések az innováció, a felsőoktatás, a kutatás, valamint a szakterületi vállalkozások szerepe a meghatározó műszaki megoldások létrehozásában, piaci bevezetésében és gyakorlati alkalmazásában. A program résztvevői megvitatják a műszaki közép- és felsőfokú oktatás és az agrárium kapcsolódásait, együttműködési formáit, a kölcsönös szakmai támogatás lehetőségeit.

 

Kiemelt témák és előadók

* Az együttműködés dimenziói a mezőgazdasági gépek tervezésétől, a gyártáson keresztül a hazai és a külpiaci megjelenésig, az egyes kulcsszereplők által elérhető sikerekig. (Csanádi Tamás elnök, MEGOSZ)

* A digitalizáción alapuló technológiaváltás jelentősége és annak a mezőgazdasági gépforgalmazásra, a szakember-utánpótlásra gyakorolt hatásai. (Harsányi Zsolt elnök, MEGFOSZ)

* Digitális agrárstratégiai, agráradat vagyon kezelése, a MATE szerepe a fiatal diplomások, az agrárszakemberek digitális kompetenciájának fejlesztésében. (Varga Péter stratégiai tanácsadó, MATE Élelmiszergazdasági Adatközpont)

* Trendek a hazai agrárszakképzés rendszerében, a képzési profil folyamatos modernizálása, az oktatási infrastruktúra fejlesztése a munkaerőpiaci elvárások tükrében. (Simonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató, Déli Agrárszakképzési Centrum)

* A digitális technológiaváltással járó kihívások a felsőoktatásban. A MATE mint a hazai és nemzetközi felsőfokú agrárképzés, mezőgazdasági és élelmiszeripari kutatás-fejlesztés meghatározó intézménye stratégiai szerepe a digitális agrárium fejlesztésében. (Dr. Szabó István intézeti igazgató, MATE Műszaki Intézet)

 

Hatalmas érték, támogató kutatások

A MEGOSZ tagvállalatainak termelési értéke tízéves átlagban nagyobb, mint a hazai mezőgép-piac. Nagy az ágazat szakmai kapcsolódása az ipar legdinamikusabban fejlődő területeihez, valamint az élelmiszergazdaság meghatározó hazai fejlesztéseihez is. Érthető tehát a kialakult szoros együttműködés a minisztériumokkal, egyetemekkel, kutatóintézetekkel, szakmai szervezetekkel. A mezőgazdasági gépgyártás fejlesztése megjelenik az iparfejlesztésben, az Irinyi Tervben és a vidékfejlesztés egyes programjaiban. A hazánkban konstruált és legyártott gépek, gépegységek, alkatrészek nagy része külföldön talál gazdára, ezért a Szövetség jelentős külgazdasági kapcsolatokat ápol. A mezőgazdasági gépek fejlesztését támogató kutatások, az oktatás, valamint a gépek fejlesztő, használati értékvizsgálatában jelentős kapcsolatok vannak az egyetemekkel, főleg a MATE Műszaki Intézetével. A Szinergia Workshop folytatásaként a MEGOSZ 2022 második félévében a termékpályák mentén megvalósuló innovációk fejlesztésére irányuló céljait és terveit szeretné a szakmai közönséggel megvitatni egy konferencia keretében.

 

Sokat tettek az agrárgépészhiány megoldásáért

A MEGFOSZ kiemelten foglalkozik a mezőgazdasági termelők jövedelmezőségének és versenyképességének erősítésével, az élelmiszer-előállítás hatékonyságának növelésével és a korszerű ipari technológiák bevezetésével. Ehhez szükség van szakképzett munkaerőre, fiatal, elhivatott és motivált szakemberekre és a szakma presztízsének növelésére. A munkaerőpiacon kiemelt kereslet érezhető a megfelelő tudású agrárgépész szakemberek iránt. A mezőgazdaság komplex feladatrendszeréről, a high-tech színvonalú műszaki megoldásokról, a korszerű mezőgazdasági vállalkozások nyújtotta személyes szakmai fejlődési lehetőségekről több platformon keresztül igyekeznek a fiatalok figyelmét felhívni.

A „Legyél Te is agrárgépész!” program segítségével pályaorientációs kiállításokon, nyílt napokon, előre megszervezett előadásokon és rendezvényeken mutatják be a szakma szépségeit, a benne rejlő lehetőségeket. A szervezet a közép- és felsőfokú intézményekkel, köztük kiemelten a MATE-val együttműködésben segíti a vállalati gyakorlati képzés szervezését és lebonyolítását. A legsikeresebb együttműködési lehetőségek közül kiemelhető a duális képzés, valamint a MATE Kooperatív képzési programja, amelynek keretében a végzés előtt álló hallgatók bekapcsolódnak a vállalati munkába, az aktuális feladatokon keresztül szereznek gyakorlati mérnöki tudást és fejlesztik vezetői készségeiket. Az egyetemmel folytatott partnerség az EuroSkills és a WorlsdSkills szakmai versenyekre való közös felkészítésben, illetve az előzetes válogatók lebonyolításában is megvalósul. Az együttműködés eredményességét jelzi az is, hogy az egyetem Műszaki Intézetének mezőgépész szakos hallgatója, Apagyi Bence a nehézgépszerelő szakmaterületen a „Szakmák Európa-bajnokságán” előkelő 7. helyezést ért el.

A gyárlátogatások lehetőségének biztosításával, hazai és nemzetközi kiállításokon, egyéb szakmai programokon való részvétel támogatásával az említett szakmai szervezetek tagjai egyénileg is hozzájárulnak a fiatalok korszerű ismeretszerzéséhez, az új technológiák, eszközrendszerek megismeréséhez.

 

Főszerepben a MATE

2020 nyarán megalakultak az agrárszakképzési centrumok. A 2020/2021-es tanév már a központok irányításával indult el az érintett agráriskolákban. A központok létrehozását a 2019-ben megjelent szakképzésről szóló törvény írta elő, ennek értelmében került sor az átalakításra. Az öt új oktatási egység az Agrárminisztériumhoz tartozó iskolákból alakult meg. A központi koordináció stratégiai célja a szakmai együttműködés erősítése, a korszerű tudás átadásával járó szakmai munka hatékonyságának biztosítása. Az új oktatási rendszerben központosított munkaszervezet látja el a speciális szakmai tudást igénylő feladatokat, mint például a gazdálkodás, a munkáltatói feladatok, a közbeszerzések lebonyolítása, a pályázati folyamatok, nemzetközi kapcsolatok vagy a külső kommunikáció. A centrumok szervezeti struktúrája támogatni hivatott a gördülékeny, szakmai és gazdasági értelemben is hatékonyabb feladatellátást, működést. 2021. június 24-én a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szakmai partnerségre lépett az öt agrárszakképzési centrummal a közép- és felsőfokú agrárképzés elméleti és gyakorlati tudásának javítása érdekében.

A MATE megalapításával 2021. február 1-jén Európa egyik legnagyobb agrárfókuszú, multidiszciplináris képzési helye jött létre, amelynek oktatási, kutatási és szaktanácsadási tevékenysége az agrárágazat minden területére kiterjed. Kiemelt feladatot vállal a digitális agrárstratégia megvalósításában a korszerű műszaki, ökonómiai, humán ismeretek átadásával az ágazatban vezető szerepet betöltő fiatal diplomások képzésével, gyakorló, tapasztalt szakemberek továbbképzésével, valamint a mezőgazdaság, az élelmiszer- és energetikai ipar eredményességét, hatékony, gazdaságos működését szolgáló fejlesztési feladatokban való részvétellel. A digitalizáció az információtechnológia által meghatározott területek szervezeti rendszerét, műszaki infrastruktúráját alapvetően átalakítja, amely komoly kihívások elé állítja a szakember utánpótlást biztosítani hivatott felsőoktatási intézményeket is. Stratégiai szerepvállalásukhoz saját erőforrásrendszerük folyamatosan korszerűsítése, bővítése szükséges. A MATE az átalakult szervezeti struktúrában, számos sikeresen megvalósított, illetve folyamatban lévő pályázati konstrukció által támogatott infrastruktúra-fejlesztésen keresztül korszerű eszközrendszerrel képes hozzájárulni a hazai agrárvállalkozások eredményességéhez, a nemzetközi kapcsolatok alakításához.

(Forrás: MATE, MEGOSZ, MEGFOSZ sajtóközlemény)