fbpx

Ezekre a válságkezelő támogatásokra tarthat igényt!

Írta: Gönczi Krisztina - 2020 június 25.

Ahogy azt már jeleztük, hétfőn nyílnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott élelmiszergazdasági válságkezelő program első támogatási felhívásai.

 

Június 29: élelmiszer-feldolgozás, kertészet

A támogatási kérelem június 29. és július 12. között nyújtható be elektronikus úton a Magyar Államkincstárhoz. A Kincstár az átmeneti támogatást legkésőbb 2020. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére.

8 milliárdos forrással gazdálkodhatnak az élelmiszer-feldolgozók. Az átmeneti támogatás igénybevételére az a vállalkozás jogosult, amelyik nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt, vállalja, hogy a támogatott tevékenységét legalább 2020. december 31-éig fenntartja. A támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni kell többek között az igénybe vett egyéb átmeneti támogatásokról, a kapcsolt vállalkozásokról, a 2019. évi árbevételről és a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámáról. Az átmeneti támogatás alapja a foglalkoztatottak száma. Az átmeneti támogatás mértéke foglalkoztatottanként legfeljebb 125.000 forint.

A kertészetek támogatására ugyanígy 29-én nyílik meg a felhívás, részükre 1,4 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre. Ebben az esetben is az eddig igénybe vett átmeneti támogatások, az üzemméret és a foglalkoztatottak száma a mérvadó. Az átmeneti támogatás mértéke foglalkoztatottanként legfeljebb 500.000 forint.

 

Június 29: sertések, baromfik, halak

A kérelmezés végső határideje minden esetben: július 12. A sertés- és baromfitartók esetében ügyelni kell a korábban felvett krízistámogatások összegére is. A támogatás alapja az állománylétszám. A baromfitartók attól függően, hogy milyen fajú és korú állományra kérik a támogatást, eltérő összegű kifizetésben részesülnek. Sertések esetén az állatjóléti előírások teljesítéséhez igazodik a támogatás mértéke. A kifizetett összeg a csekély összegű támogatási keretet fogyasztja. Baromfi esetén legfeljebb összesen 3 milliárd forint, sertés esetén 2,75 milliárd forint fordítható átmeneti támogatásra.

A halgazdaságok részére összesen 500 millió forint támogatási keret áll rendelkezésre. A támogatás mértéke foglalkoztatottanként legfeljebb 500.000 forint.

 

Július 13: zöldségnövények

A zöldségnövény termesztés átmeneti támogatásának keretösszege 1,2 milliárd forint. A kérelmeket 2020. július 13. és július 27. között elektronikus úton lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A jóváhagyott támogatási összeg 2020. december 31-éig érkezik meg.

Igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki

  • az egységes területalapú támogatás alapján jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal rendelkezik,
  • vagy zöldségnövény termesztésére termeléshez kötött támogatást kap, és 2019-ben mezőgazdasági kistermelői támogatásban részesült,
  • a zöldségnövény-termesztést fűthető növényházban vagy gombaházban végzi.

A támogatás alapja

  • 2019. évi termeléshez kötött támogatásban megjelölt hektár azzal, hogy ezt a 27/2020. (VI. 22.) AM-rendelet 1. melléklete szerinti hányadossal kultúránként fel kell szorozni (például uborka esetében háromszoros a szorzó);
  • 2020. évi fűthető növényház vagy gombaház esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által igazolt, lefedett teljes terület nagysága a mérvadó. A NAK az igazolást a kérelmező megkeresésére 2020. július 15-éig adja ki.

A támogatás mértéke:

  • szántóföldi zöldségtermesztés esetén 35.500 forint/hektár
  • fűthető növényház esetén 500.000 forint/hektár
  • gombaház esetén 1.500.000 forint/hektár

 

 

Július 13: juhok, anyatehenek, tehenészetek, méhek

A támogatások igénybevételére minden esetben az a kérelmező jogosult, aki az 2019. évi egységes kérelem alapján is támogatásra jogosult. A támogatás alapja az állatlétszám. A kérelmeket 2020. július 13. és július 27. között elektronikus úton lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A jóváhagyott támogatási összeg 2020. december 31-éig érkezik meg.

Az anyajuh- és anyatehéntartás átmeneti támogatásának keretösszege egyaránt 1 milliárd forint. A támogatás mértéke juhok esetében egyedenként legfeljebb 1200 forint, anyatehenek esetében egyedenként legfeljebb 4000 forint. A tejhasznú tehéntartás átmeneti támogatásának keretösszege 1,8 milliárd forint. A támogatás mértéke egyedenként legfeljebb 8500 forint. Méhek átmeneti támogatására 1 milliárd forint jut. Az átmeneti támogatás mértéke méhcsaládonként 1000 forint.

Nyulak, kecskék: megemelt támogatás

A csekély összegű támogatási keret terhére a tenyésznyúl beállításának támogatási keretét a korábbi 100 millió forintról 150 millióra növelték, az egyedenkénti összeget pedig 2000-ről 3200 forintra. Az anyakecskék tartását a korábbi egyedenkénti 7000 forintról 8200 forintra növelték.

További részleteket a Magyar Közlönyből tudhat meg.