Ügyesen vigyázunk tojáspiacunkra

Többet hozunk be, mint amennyit kiviszünk, mégis jól alakul a tojáskereskedelmünk a külfölddel.

 

 

A kevesebb több

Tavaly csaknem ötödével nőtt a tojáskivitelünk 2018-oz képest. Ez euróban kifejezve 47 milliós bevételt jelent – a tavaly előtti 36-ról majd’ 43-ra emelkedve –, mennyiségben pedig 9,7 ezer helyett 10,8 ezer tonnát. Nőtt ugyanakkor a behozatal is, ami 2019-re 21,2 ezerről 27,4 ezer tonnára emelkedett. A látszatos ellentmondás magyarázata az, hogy bár az exportárbevétel alig 10%-kal haladta meg az importértéket, a kivitel jóval értékesebb összetevőkből áll, mint az import. Ezért, míg az export-átlagár tonnánként 4.412-ről 4.354 euróra csökkent, addig az importátlagár ennek töredékeként 1.687-ről 1.562 euróra esett vissza. A magyarázat a keltetésre szánt tojás, exportban való felülreprezentáltságából adódik – ez a tétel az export 65%-át tette ki 2019-ben.

 

 

Partnerlistánk

A piaci partnereink sorának élén, Oroszország (ahol tavaly 1,5-szörös növekedés történt!) túl fontos kereskedelmi partner Románia, Törökország, Irak, Ukrajna, Németország, Görögország, Olaszország, de még a Palesztin Autonóm Terület és Izrael is. A keltetésre szánt, de megtermékenyített tojás exportját 8,7-ről 10,9 millió euróra bővülő kivitel jellemezte. A frisstojásexportunk a tenyésztojásexport árnyékában elenyészőnek mondható: 2018-ban alig érte el az 1.522 ezer, 2019-ben pedig 1.149 ezer eurót. Fő piacaink közül az osztrákok, a németek, a horvátok és a románok emelhetők ki.

 

 

Ezt hozták

Az import tojás nagyságrendje 35,8 és 42,8 millió euró között változott az elmúlt két évben. Elsősorban lengyel, német, szlovák, francia, holland, litván és Egyesült Királyság-beli tojás érkezett 2018-19-ben a hazai piacra. A tojásimport szerkezetén belül tenyésztojást 9,1 és 10,4 millió euró értékben vásároltunk, friss tojás pedig 7,8, illetve 7,9 millió eurónyi értékben érkezett az országba.

export friss tojás import tenyésztojás tojás tojásexport tojásimport