fbpx

Szeptembertől már a jövedelemcsökkenésre is köthető biztosítás

Írta: Gönczi Krisztina - 2020 június 15.

A Mezőhír legutóbb április 30-án írt róla, hogy készül egy új biztosítási pillér az agrárvállalkozók számára. Azóta megszületett az 2020. évi LII. törvény az agráriumban létrehozandó krízisbiztosítási rendszer működéséhez szükséges egyes törvények módosításáról. Ennek 17. §-a a írja le ennek az új, jövedelemstabilizáló eszköznek a működését.

 

A főbb tudnivalók tőmondatokban:

  • A krízisbiztosítási rendszerhez tárgyév február 28-áig lehet csatlakozni, hároméves időtartamra, önkéntes alapon.
  • A krízisbiztosítási hozzájárulás alapja a mezőgazdasági termelő által használt termőföld területe, illetve az átlagos állatállomány. Ezt október 15-éig kell megfizetni.
  • Krízisbiztosítási kompenzációra jogosult a termelő, ha a mezőgazdasági jövedelme a tárgyévben 30%-ot meghaladó mértékben visszaesett a referenciajövedelméhez képest.
  • Krízisbiztosítási kompenzációra nem jogosult a termelő az után a jövedelemcsökkenés után, amely a mezőgazdasági tevékenység körében felmerülő gondatlanság, üzemméret-változás, a krízisbiztosítási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jutás érdekében a körülmények mesterséges létrehozásával vagy egyéb, jogszabályban meghatározott ok miatt következik be.
  • A krízisbiztosítási kompenzáció összege nem lehet kevesebb, mint a tárgyévi krízisbiztosítási hozzájárulás 120%-a, de legfeljebb a jövedelemcsökkenés 69,9%-a.
  • A krízisbiztosítási kompenzáció igénybevételére jogosultságot szerezhet az örökös vagy a jogutód is.

A törvény június 17-én lép hatályba.