Érdekli a Biológiai talajerő-gazdálkodás?

A képzés célja az intenzív műtrágya- és peszticid-felhasználás helyett alternatív és környezetbarát és olcsóbb megoldások alkalmazásának bemutatása az ez iránt érdeklődő szakemberek részére, az ökológiai gazdálkodásra történő átállás lehetőségeinek bemutatása.

A képzés azon földhasználók részére is hasznos ismereteket nyújt, akik a földhasználatuk racionalizálását, talajaik javítását, a talajdegradációs folyamatok megállítását, megelőzését tűzték ki célul.

 

 

A részvétel feltételei:

 • biológiai talajerő-gazdálkodási szakmérnök szakon: a képzésben agrár képzési területen, alapképzésben vagy mesterképzésben (korábban egyetemi vagy főiskolai képzésben) szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt;
 • biológiai talajerő-gazdálkodási szakember szakon: a képzésben természettudományi képzési területen, alapképzésben vagy mesterképzésben (korábban egyetemi vagy főiskolai képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően talajerő-gazdálkodási szakmérnök vagy talajerő-gazdálkodási szakember.

A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 15 fő jelentkezése esetén indul.

Főbb tanulmányi területek

 

A képzésen oktatott ismeretek:

 • talajerő, talajtermékenység (talajtan, agrokémia, növénytáplálás, talajökológia, talajvédelem, földműveléstan) (25 kredit);
 • talajerő-gazdálkodás (termésnövelők, talajjavítás, közegek, módszerek) (25 kredit);
 • szakdolgozat készítés (10 kredit).

 

A képzés jellemzői

 • Kezdete: 2020. február 10.
 • Időtartama: 2 félév
 • Gyakorisága: két hét/félév
 • Helyszíne: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
 • Önköltség díja: 200.000 Ft/félév

 

Számonkérés és záróvizsga

 

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások megszerzéséből, vizsgák letételéből, valamint a gyakorlatok elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és záróvizsgából tevődik össze.

 

A záróvizsga

 

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a tantervben előírt kollokviumok sikeres letétele,
 • független bíráló által elfogadott szakdolgozat.

 

A záróvizsga részei: a záróvizsga szóbeli része komplex – a két félév során tanult ismereteket, különösen a szaktárgyi témaköröket magába foglaló – komplex vizsga és a szakdolgozat sikeres megvédéséből áll.

 

A záróvizsga eredménye: a bíráló véleményének figyelembevételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy és a szóbeli szaktárgyi komplex vizsgára adott érdemjegy egy tizedesre kerekített átlaga.

 

A jelentkezés módja és feltételei

 

A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.

 

Jelentkezési lap:

kitölthető űrlap formátum
kézi/gépi kitöltés formátuma

 

Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.

 

Jelentkezési határidő: 2020. január 20. éjfél

 

Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

 

Bővebb információ:

 

Szakfelelős: Pacsutáné dr. Biró Borbála egyetemi tanár
Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 305 7465
E-mail:
Tanszéki honlapon ide kattintva

Egyetem képzés környezet környezetbarát szent istván egyetem SZIE