Érvényesítse őstermelői igazolványát a jogfolytonosságért!

Annak érdekében, hogy az őstermelői jogviszony folyamatos és az őstermelőként történő értékesítési tevékenység továbbra is jogszerű legyen, március 20-ig érvényesíteni kell az őstermelői igazolványokat.

 

 

Az Agrárminisztérium és a Pénzügyminisztérium támogatja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azon javaslatát, hogy az őstermelői igazolvány az értékesítési betétlap kiváltása nélkül is érvényes legyen. Ennek bevezetésére várhatóan csak 2021-től kerülhet sor, ezért az igazolvány továbbra is csak akkor érvényes, ha az és a hozzá tartozó betétlap egyidejűleg hatályos.

Azok az őstermelők, akik még nem rendelkeznek a 2020-as adóévre vonatkozó betétlappal, annak kiváltását – a jogfolytonosság megőrzése érdekében – 2020. március 20-ig kérelmezhetik. Amennyiben a megadott határidőn belül váltják ki a betétlapot, úgy az igazolvány érvényessége 2020. január 1-jéig visszamenőleges, amivel biztosítható az őstermelői jogviszony folyamatossága.

A kamarai ügyfélszolgálati irodában az ügyintézéshez érvényes, személyazonosításra alkalmas dokumentumra és az őstermelői igazolványra van szükség. Közös igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is meg kell jelenniük az ügyintézés során.

Amennyiben a személyes megjelenés nem biztosítható, az őstermelő helyett eljáró személy képviseleti jogosultságát közokiratban foglalt meghatalmazással vagy egészségügyi állapotra való tekintettel a kezelőorvos által kiállított igazolással és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni. Az őstermelői igazolvány érvényesítése és bevonása továbbra is díjmentes.

agrárkamara Agrárminisztérium Nemzeti Agrárgazdasági Kamara őstermelő őstermelői igazolvány Pénzügyminisztérium