fbpx

Egy kis adminisztráció: mi szükséges a drónos permetezéshez?

Írta: MezőHír-2024/4. lapszám cikke - 2024 április 22.

Bármennyire is ellenérzéseket vált ki, a drónos növényvédelem is igényel adminisztratív kiegészítő tevékenységet, nem is keveset! Ezt lehet szeretni vagy nem szeretni, lehet a hasznát vitatni, de mindenképpen el kell végezni!

Bevezetésként a kezdeti lépésekről lesz szó. Amikor valaki megvásárol egy – kizárólag érvényes típusminősítéssel rendelkező – permeteződrónt, első dolga a felelősségbiztosítás megkötése legyen! Ez nemcsak a permetezőeszközökre kötelező, hanem bármely pilóta nélküli légi járműre, kivéve a 250 gramm tömeget meg nem haladó, rekreációs célú eszközöket (játékokat). A felelősségbiztosítással rendelkező UAS-t, valamint az üzembentartót nyilvántartásba kell vetetni a közlekedési hatóságnál. Az ehhez szükséges űrlapok elérhetők a kozlekedesihatosag.kormany.hu/dokumentumtar oldalon. Külön nyomtatvány szükséges a természetes személynek és a jogi személynek, illetve a nyilvántartásba vételhez, módosításhoz vagy éppen a törléshez.

A növényvédelmi jogszabályok további nyilvántartásba vételi feladatot rónak az üzembentartóra: a vármegyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályához is be kell jelentkezni, valamint a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarához is – amennyiben nemcsak saját célra kívánja használni a permeteződrónt, hanem növényvédelmi szolgáltatást is kíván végezni.

A cikksorozat elején már részletezett nem kevés képzést elvégző növényvédelmi drónpilóta akkor kezdheti meg ezt a tevékenységét, ha bejelentkezett a Nébih növényvédelmi-drónpilóta nyilvántartásába. Innen nézve ez egy újabb bürokratikus feladatnak tűnik, de megvan a maga értelme: a bejelentkezés feljogosít a tevékenység végzésére, nem kell külön kék könyvet vagy bármilyen más igazolványt kiváltani, valamint a hatóság számára elérhetőek lesznek a növényvédelmi-drónpilóta, ami nagyban megkönnyíti a folyamatos kapcsolattartást. Az ehhez szükséges nyomtatvány letölthető a Nébih honlapjáról, és beküldhető a [email protected] címre.

Következő lépés a műveleti engedély megszerzése (vagy a LUC – könnyű UAS üzemben tartói tanúsítvány). Ez minden speciális kategóriába tartozó művelethez kötelező. Itt szeretném megjegyezni, hogy a növényvédő szer légi kijuttatása eredetileg engedélyköteles kategória lett volna, az Európai Légiközlekedési Ügynökség (EASA) által adott könnyítésnek köszönhető, hogy az enyhébb és egyszerűbb „speciális” kategóriába került, így tekintsünk az ezzel kapcsolatos feladatokra is, amelyek így sem egyszerűek. A műveletiengedély-kérelem összeállítása rendszerint szolgáltató által történik – ebben (is) tud segítséget nyújtani a Légtér.hu.

A légi növényvédelmi kezeléseket adott évre előre meg kell tervezni, majd benyújtani a kormányhivatalhoz. Ez az ún. kijuttatási terv, amelynek elkészítése a növényvédelmi szakirányító (növényorvos) feladata, és az első tervezett repülés előtt legalább 30 nappal kell elkészíteni. Az engedélyezett kijuttatási terv alapján végzett légi növényvédelmi tevékenységet megelőző munkanap 9 óráig be kell jelenteni a kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának, ez is a növényvédelmi szakirányító feladata.

Mielőtt bárki megjegyezné, hogy ezt egy évre előre hogy lehet…?, már jelzem is, hogy el lehet térni a jóváhagyott kijuttatási tervtől, sőt, kijuttatási terv nélkül is lehet repülni, mindkét esetben egy bejelentést kell tenni a Növény- és Talajvédelmi Osztályra, ami megint csak a növényvédelmi szakirányító feladata. Így már talán egyszerűbb…!

A növényvédelmi-drónpilóta eközben a MyDroneSpace alkalmazáson keresztül bejelöli az általa használni kívánt légteret, és aláírásával igazoltan átveszi a növényvédelmi szakirányítótól az alábbi három dokumentumot:

Munkatérkép, amely jelöli a kezelni szándékozott területet, az érzékeny kultúrákat, akadályokat, veszélyeket, és védőtávolságokat. Ez alapján kell megtervezni a drón repülési útvonalát, és ez segíti a repülésfigyelő személy munkáját is, éppen ezért ez a munkatérkép két példányban kerül átadásra;

felhasználási utasítás: a kijuttatott készítmény helyi viszonyokhoz igazított felhasználási előírása;

‑ kijuttatási tervet engedélyező határozat vagy bejelentés másolata.

Amennyiben ezeket megkapta a drónpilóta, és a terület levegőből történő megmunkálásnak feltételei fennállnak, mindezen tényeket rögzíti a repülési naplóba. Ide kell bejegyezni továbbá óránként a meteorológiai mérések eredményét, valamint az esetlegesen felmerült rendkívüli eseményeket. A repülési naplót és mellékleteit (munkatérkép, felhasználási utasítás, határozat vagy bejelentés másolati példánya) 3 évig meg kell őrizni.

Elsőre furcsának tűnhet az az – európai uniós – előírás, hogy a szórófejek nyitásának és zárásának adatait (koordinátáit) szintén rögzíteni kell, és ezeket letölthető adatként 3 évig meg kell őrizni. Ennek egy elsodródás vagy már káresemény kivizsgálása során van jelentősége – reméljük, senkinek nem lesz rá szüksége!

A permetezési napló vezetése már utólagos feladat, és a drónpilótát nem is érinti, ezért most nem is kerül részletezésre.

Érdemes megemlíteni a rend kedvéért, hogy a permeteződrón mint növényvédőszer-kijuttató berendezés, időszakos (3 éves) műszaki felülvizsgálatra kötelezett. A növényvédelmi-drónpilóta pedig 2 évente vizsgával záruló továbbképzést köteles teljesíteni. Látható tehát, hogy összetett és mindenre kiterjedő adminisztrációt írnak elő a rendelkezések.

Vegyük figyelembe azonban, hogy egy jól megtervezett és jól kivitelezett, előírásszerű tevékenység során az adminisztráció egyfajta védelmet is jelent, vita (káresemény) során a növényvédelmi-drónpilóta és a növényvédelmi szakirányító ezzel tudja bizonyítani eljárásának helyességét!

SZERZŐ: JORDÁN LÁSZLÓ • LÉGTÉR.HU KFT.