fbpx

Agrártámogatás: vis maior események a nemteljesítés esetére

Írta: Szerkesztőség - 2024 április 22.

Új vis maior eseményekkel bővült a 23/2024. (IV. 9.) AM rendelet, amelyik a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből finanszírozott támogatások nemteljesítése esetén figyelembe vehetők.

szója
Itt a talajtakarás ellenére sem lesz meg az 1 tonna szója (fotó: Horizont Média)

A gazdálkodó és a vagyontárgyai is megsérülhetnek

A támogatásra kedvezményezett gazdálkodó állapotában bekövetkezett változáson túl számos oka lehet annak, ha egy megigényelt támogatás feltételeit nem tudja teljesíteni. Ilyen például, ha a tulajdonát, vagyonelemeit kisajátítják, vagy ha ezek megsérülnek, megsemmisülnek. Például, ha a növény- vagy állatállományt valamilyen természeti csapás éri, legyen ez árvíz, vihar, aszály, vagy akár egy fertőzés/kártevő járványszerű fellépése. Elismerik vis maiorként azt a vadkárt is, amelyik egy védett állatfaj kártételének megelőzése érdekében tett intézkedések ellenére következett be.

Közbeszólhat a politika, a gazdasági helyzet is

Vis maior esemény az is, ha az exporttevékenységgel összefüggő szállítási útvonalon váratlan vagy tartós akadály lép fel, amelynek elhárítására a kedvezményezett önerejéből képtelen, és az alternatív útvonal használata jelentős többletköltséggel jár. Vis maior esemény lehet egy fejlesztéspolitikai kormányzati intézkedés is, amelyikkel a pályázat benyújtásának időpontjában még nem lehetett kalkulálni.

Az állatlétszám szinten tartását nem várják el abban az elháríthatatlan helyzetben, amikor a termékértékesítési szerződés ellenére a felvásárló, illetve feldolgozó a kedvezőtlen piaci viszonyokra való hivatkozással eláll a leszerződött mennyiség legalább 30%-ának átvételétől. A talaj megkövetelt növényborítottsága esetén a takarónövény elvetésének meghiúsulását okozó eseményt csak akkor ismerik el vis maiorként, ha a talaj a vis maior bekövetkezésekor tarlóval borított volt.

Bizonyítani kell, hogy nem tehet róla

Az események bekövetkezését a kedvezményezettnek hitelt érdemlő módon kell bizonyítania. Ha a szakminiszter közleményt ad ki egy vis maiorról, akkor nem kell igazolni az elháríthatatlan helyzetet. A vis maior elismerése iránti kérelmet és a kapcsolódó dokumentumokat a vis maior-kérelem benyújtására szolgáló felületen, vagy a mobilGazda applikáción keresztül kell benyújtani az esemény bekövetkezését követő 21 napon belül (ha jogszabály vagy pályázati felhívás másképp nem rendelkezik).

A témához kapcsolódik: Lejáró földbérletek AKG/ÖKO területeken.