Kiderült, mi van a biovetőmaggal

Írta: Szerkesztőség - 2023 július 29.

A szántóföldi növények vetőmag-előállítása és összességében a vetőmagtermelés különös fokú körültekintést igényel. A vetőmagtisztítás a szántóföldön kezdődik, tartja a régi szakmai közmondás. Fokozottan igaz ez, ha a biovetőmag termelésre gondolunk. Ilyenkor az adott faj és fajta termesztés-technológiájának színvonalas ismeretén és betartásán túl az ökológiai gazdálkodás készségszintű ismereteire is szükség van. Az egész folyamatot dokumentálni kell, minősítő cég segítségével, kontrolljával.

vetőmag

A vetőmagtermesztés titka(i)

A vetésforgó alapvető fontosságú, a biovetőmag esetében kiemelten. A gyomszabályozásra kémiai lehetőségünk nincs, egyedül a tarlóhántásokra és a mechanikai gyomirtás eszközeire hagyatkozhatunk. A tarlóápolás során az árvakeléseket és a gyomok egy részét pusztíthatjuk el. A vakboronálással a csírázó gyomokat kapcsolhatjuk ki a gyomfésűk segítségével. A modern kultivátor technika az optikai rendszerek és az RTK jel támogatásával már nem csak a sorközök, hanem a sorok gyomszabályozásában is szép munkát tud végezni. A cserélhető adapterek köre változatos: félhold kapák, L alakú kapák, ujjas csillagkapával, forgó kapák állnak a termelők rendelkezésére. A robotkapák megtérülésére egyelőre csak a hibrid-zöldség vetőmag ágazatban gondolhatunk.

A biovetőmag termelés során a kártevők és a betegségek ellen vegyszeres úton nem védekezhetünk, ezért sokkal nagyobb súllyal esik latba a fajtakérdés, főleg azokban az országokban, ahol tilos a génmódosított fajták vetése. Hazánkban az elmúlt 10-15 évben az ökológiai termesztésre alkalmas fajták nemesítése főként az alternatív gabonafélékre fókuszált. A biovetőmagoknál nagyon fontos az adott fajta betegségekkel elleni toleranciája, rezisztenciája. A csávázószerek használata sem engedélyezett, nagyon fontos a vetőmag életereje, vigorja. A pergésre hajlamos és érésgyorsítást igénylő kultúrák deszikálása és defóliálása szigorúan tilos, az egyetlen megoldás a biovetőmag esetében a kétmenetes betakarítás. Alternáló kaszával rendre vágjuk az adott növényt, majd a megfelelő víztartalmú anyagot a speciális pick-up adapterrel felszerelt kombájnnal takarítjuk be. A vetőmag minősége szempontjából kedvező a renden száradás, a vizet egyenletesen adja le a mag. Agrotechnikai oldalról azonban beruházás igényesebb és kockázatosabb, mint az egymenetes betakarítás. A biovetőmagok magasabb ára a jóval magasabb kockázatból és előállítási költségekből fakad.

Odaát sem egyszerű a helyzet

A fejlettebb nyugat-európai piacokon is válságba került a bio ágazat. Csökkenő árakkal, az ökológiai gazdálkodási kedv fékeződéséről adnak hírt a beszámolók. Középtávon valószínűleg a biovetőmag előállítás mennyisége is csökkeni fog. Remélhetőleg a visszaesés csak átmeneti. Jó hír, hogy az európai uniós agrárpolitika továbbra is elkötelezett a fenntartható, környezetkímélő mezőgazdasági gyakorlat támogatásában. Az ökológiai átállás propagálása Magyarországon erősen konjunktúrafüggő. A pályázati rendszer generálta bővülés eddig főként a gyepgazdálkodásban növelte a bioterületeket. A biovetőmag termelésének és felhasználásának támogatása azonban hosszútávon valószínűsíthető. Jó volna, ha minél több növényfaj vetőmagja lenne elérhető hazai előállításból. Reméljük a biológiai termesztésre nemesített tételek száma is növekedni fog.

Az ökológiai gazdálkodók rendelkezésére álló vetőmagadatbázis itt érhető el, biovetőmagot pedig többek között itt találnak olvasóink.

Söjtöri Andor