fbpx

Most kell beadni a kifizetési kérelmet a borászati géphez

Írta: Szerkesztőség - 2023 április 11.

A Kincstár közleménye szerint április folyamán nyújthatók be a támogatás-kifizetési igények a borászatigép-beszerzéshez.

borászati gép
Ha már üzembe helyezte, ideje kérni hozzá a támogatást (fotó: Horizont Média)

Az 53/2020. (X. 27.) AM-rendelet értelmében támogatás nyújtható borászati gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez. A kifizetési kérelem április 10. és 2023. május 2. között elektronikus úton adható be Kincstár oldalán a következő menüpontokon keresztül: Elektronikus kérelemkezelés / Piaci intézkedések / Belpiaci intézkedések / Borászati
beruházás / Kifizetési kérelem. A benyújtási határidő jogvesztő.

A kifizetési kérelemhez csatolni kell:

  • a borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez kapcsolódó adásvételi szerződés, illetve hitelszerződés másolatát;
  • számla/bizonylat másolatát;
  • a gyártási időpontját igazoló dokumentum másolatát;
  • az üzembehelyezési jegyzőkönyv másolatát;
  • a berendezés műszaki adatait tartalmazó, a gyártó által kiállított dokumentum másolatát;
  • az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum esetében hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását;
  • a hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező a termelési vagy készletjelentési kötelezettségének a kifizetési kérelem benyújtását megelőző borpiaci évben határidőben eleget tett;
  • a működési engedély másolatát;
  • a kérelmező támogatási rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti nyilatkozatait.

A támogatás akkor fizethető ki, ha a támogatási kérelemmel jóváhagyott beruházást teljes egészében végrehajtották. A jóváhagyott támogatási kérelem bármely elemének a módosítását be kell jelenteni a Kincstárnak. Egy jóváhagyott támogatási kérelem kizárólag egy alkalommal módosítható.

Kapcsolódó cikkünk: Ismét 100 millió borászati gépbeszerzésre!