fbpx

Ideje beadni a kifizetési kérelmet a szőlők növényvédelméhez

Írta: Gönczi Krisztina - 2021 július 30.

A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet alapján növényegészségügyi megelőzésre, illetve a felszámolásra támogatás kérhető, így a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédőszer vételára támogatással mérsékelhető.

 

szőlő

 

Kifizetési kérelmet a szőlőtermelők és termelői szerveződések is beadhatnak, illetve kamarai meghatalmazott (falugazdász) is képviselheti őket. Előfeltétel: a kifizetést kérők korábban már támogatási kérelmet is benyújtottak, és azt a Kincstár befogadta. (Lásd cikkünket: Hektáronként 12 ezer forint kérhető a szőlő védelméhez.) A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért ezeknek naprakészeknek kell lenniük, adategyeztetésre lehet szükség. A kifizetési kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be a Kincstár honlapján keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően. (Elektronikus kérelemkezelés → Piaci intézkedések → Nemzeti támogatások → A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatása – Kifizetési kérelem.) A tárgyévben kizárólag egy kifizetési kérelem nyújtható be, ebben a megelőzésre és a felszámolásra is lehet támogatást igényelni.

 

A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

  1. a növényvédőszer megvásárlását igazoló számla másolatát,
  2. gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevétele esetén ennek számlamásolatát és a szolgáltatás keretében felhasznált növényvédőszer megvásárlását igazoló számla másolatát;
  3. a számla pénzügyi rendezését igazoló bankszámlakivonat másolatát, vagy a számla kiállítójának nyilatkozatát a számla pénzügyi rendezéséről, ha ez a számlán nem szerepel,
  4. és II. forgalmi kategóriájú növényvédőszerek esetén a permetezési napló másolatát és kijuttatásukhoz szükséges engedély másolatát,
  5. borszőlő termelése esetén a hegybíró igazolását a szőlőültetvény adatairól, valamint annak rendeltetésszerű műveléséről,
  6. ha termelői szerveződés nyújtja be a kifizetési kérelmet, akkor igazolnia kell a képviselt termelő tagságát.

 

További részletek a Kincstár közleményében.