fbpx

Indul a krízislepárlás támogatása, 2,5 milliárdot osztanak szét

Írta: Gönczi Krisztina - 2020 június 22.

Megjelent a krízislepárlást támogató rendelet. A lepárlási keret nagysága 250 ezer hektoliter, a támogatási keret összege 2,5 milliárd forint. A lepárlóüzem akkor jogosult a vissza nem térítendő támogatásra, ha a bortermelőtől krízislepárlási intézkedés keretében borászati terméket adásvétel útján vesz át abból a célból, hogy abból ipari és gyógyászati célú nyers alkoholt készítsen.

A krízislepárlási intézkedésben történő részvételi szándékot a Kincstár által rendszeresített, és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon postai úton vagy személyesen, a közlemény hatálybalépésétől számított öt napon belül kell megküldeni.

A Kincstár közleményét ebben a cikkünkben tettük közzé. A határidő: június 30.!

A lepárlóüzem nyilatkozatban vállalja, hogy

  • a borászati terméket krízislepárlás céljából beszállítani kívánó bortermelővel írásban adásvételi szerződést köt, amelyben az átvett borászati terméktételre vonatkozó hegybírói igazolás számát, valamint a borászati termék forgalomba hozatali azonosítóját feltünteti,
  • a bortermelőtől átvett borászati terméket saját költségére lepárolja,
  • az átvett borászati termékért legalább a támogatási összeggel megegyező vételárat fizet,
  • az átvételi árat az átvétel napját követő hetven napon belül megfizeti,
  • az átvett borászati termékeket a Kincstár közleményében közzétett időpontig lepárolja,
  • a krízislepárlással előállított nyers alkoholt kizárólag ipari vagy gyógyászati felhasználásra értékesíti vagy hasznosítja,
  • biztosítja a krízislepárlás során a borászati termékből származó ipari és gyógyászati célú nyers alkoholnak a lepárlóüzemben keletkezett többi alkoholfajtától történő elkülönített tárolását, és
  • a feltételek teljesítésével kapcsolatos bármely változást az eseménytől számított tizenöt napon belül bejelenti a Kincstárnak, és egyidejűleg csatolja a változást alátámasztó dokumentumokat.

Annak a lepárlóüzemnek, amelyet a Kincstár krízislepárlási intézkedéssel kapcsolatban az e rendelet hatálybalépését megelőzően már nyilvántartásba vett, be kell jelentenie

  • a lepárlási vállalását és
  • arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a lepárlási vállalását a Kincstár közleményében közzétett időpontig lepárolja.

Ha a jogos igények együttesen meghaladják a keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.