fbpx

Kötbérrel fenyegetik? A járvány vis maior lehet!

Írta: Szerkesztőség - 2020 december 02.

Az Agrárkamara állásfoglalása szerint a szerződések teljesítése során a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzet vis maiornak minősül. Az elháríthatatlan okot azonban a szerződésszegőnek kell bizonyítania. Ha nem megy, segít a kamara jogsegélyszolgálata.

 

raktár
A vészhelyzet miatt nehezebb lehet a válogatás, csomagolás, szállítás (Forrás: ozonfriss.hu)

 

Nekünk kell bizonyítani

A NAK állásfoglalása szerint az élelmiszer-nagykereskedelemben a koronavírus-járvány vis maior eseteket eredményezhet. Eszerint a járványügyi veszélyhelyzet okán igazoltan (!) bekövetkezett akadályoztatás is elháríthatatlan külső oknak minősül. A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet alapján az egészségügyi járványhelyzet ilyen ok lehet. Nevezetesen a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet okán bekövetkezett akadályoztatás vis maiornak minősül. Így, ha valaki nem képes teljesíteni szerződéses kötelezettségeit, azonban bizonyítja, hogy a „szerződésszegést” a hatókörén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, akkor nem köteles megtéríteni a másik fél esetleges kárait, azaz mentesül a kártérítési/kötbérfizetési kötelezettség alól.

 

A mentesülésre csak akkor van lehetőség, ha

  1. az említett körülmény a vírussal közvetlen összefüggésbe hozható,
  2. és ez a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható,
  3. a következményei pedig észszerűen elvárható intézkedésekkel nem voltak elháríthatók.

Jogsegélyszolgálat a kamaránál

Esetről esetre történő mérlegelést igényel annak vizsgálata, hogy mi az az időpont, amikortól a szerződést kötő feleknek alappal kellett számolniuk a vírus terjedésével és annak következményeivel, illetve a beszállítónak bizonyítania kell tudni, hogy megtette azokat az intézkedéseket, amelyek észszerűen elvárhatók voltak. Ebben a tárgykörben nem beszélhetünk nagyszámú bírói ítéleten alapuló, egységes joggyakorlatról sem. Ezért javasolt jogi tanácsadás keretén belül megvizsgáltatni a bíróság általi szerződésmódosítás lehetőségét. Erre a célra igénybevehető a NAK jogsegélyszolgálata is.

A koronavírus-járványnak az is a tanulsága, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a szerződésekben a vis maior helyzeteket részletesebben szabályozzák a felek, és a beszállítók a kártérítési/kötbérfizetési felelősségüket elviselhető összegre korlátozzák. Az elhúzódó peres ügyek elkerülése érdekében a kamara ezúton is kéri a kiskereskedelmi áruházláncokat, hogy a beszállítóiknál esetlegesen bekövetkező, igazolt koronavírus-fertőzések miatt kialakult termelési és szállítási problémákat a lehető legnagyobb rugalmassággal kezeljék.

Idén a zöldség-gyümölcs felvásárlók egy része képes volt megértően kezelni az extrém helyzeteket, míg mások kötbérrel fenyegetőztek. Ebből adott ízelítőt ez a cikkünk.