KITE Zrt.: mindent egy helyről a digitális átálláshoz

Írta: MezőHír-2021/07. lapszám cikke - 2021 július 06.

A teljesség igényével!

Június elején a KITE Zrt. kétállomásos rendezvénysorozatot szervezett Nádudvaron és Dalmandon, „Teljesség igényével” címmel. A bemutatók apropóját az aktuális pályázati lehetőségek adták, a hangsúlyt a digitális áltállással kapcsolatos pályázatra és az abban szereplő technológiai eszközökre, szolgáltatásokra helyezték.

 

Kite bemutató
Komoly érdeklődés mutatkozott a technológiák iránt

 

Szabó Levente vezérigazgató megnyitó előadásában a precíziós gazdálkodás témáját járta körül. A KITE Zrt. az elmúlt 10 évben mindent megtett annak érdekében, hogy a nagy szántóföldi kultúrák tekintetében a precíziós technológia minden elemét kifejlessze és egymásra építse, illetve minden ehhez szükséges eszközt a partnerei rendelkezésére bocsásson, hogy a következő 10 év közös munkáját megalapozza. Az előttünk álló digitális átállás folyamatára tehát felkészültek, és az elkövetkezendő években minden segítséget meg tudnak adni azoknak a termelőknek, akik ebben az irányban szeretnének fejleszteni.

Hadászi László, a KITE Zrt. innovációs főigazgatója bemutatta az új pályázat várható feltételrendszerét, és kitért arra is, hogy a digitális átállást a jövőben senki sem kerülheti el, hiszen olyan feltételeknek kell majd megfelelnie a gazdatársadalomnak, amelyek kikerülhetetlenné teszik ezt a lépést. Elég csak a fenntarthatósági vagy a környezetvédelmi elvárásokra gondolni, melyek hatással lehetnek a termelés hatékonyságára is, és amelyekre a digitális eszközökkel és szolgáltatásokkal megtámogatott mezőgazdaság adhat csak választ. A KITE Zrt. készen áll partnerei segítségére a digitális átállást megtámogató pályázat esetében, hiszen a megpályázható termékek és szolgáltatások mellett a pályázati anyag összeállításában és az egyéb feltételek teljesítésében (finanszírozás, biztosítás) is számíthatnak rá az első kapavágástól végig, a pályázat öt éves fenntartási időszakán át.

 

Hadászi László, a KITE Zrt. innovációs főigazgatója
Hadászi László, a KITE Zrt. innovációs főigazgatója bemutatta az új pályázat várható feltételrendszerét

 

Zahorán Zalán műszaki kereskedelmi vezérigazgató-helyettes a pályázat egyes részeit taglalva (helyspecifikus gazdálkodásra alkalmas erőgépek, betakarítógépek, precíziós gazdálkodásra alkalmas munkagépek, döntéstámogató eszközök, 10 évnél nem régebbi gépek, eszközök precíziós felokosítása) felvázolta a jelenlévőknek, hogy a különböző termékcsoportok esetén milyen szolgáltatási és szaktanácsadási rendszerrel áll a KITE Zrt. a partnerei rendelkezésére, amelyek lehetővé teszik a teljes körű megfelelést a pályázat feltételrendszerének, és a pályázati ciklusban is a termelő rendelkezésére állnak.

A rendezvény további részeiben ezeket a termékköröket mutatták be, a pályázatban foglaltak alapján összeállított kínálatot tekinthették meg az érdeklődők. A KITE Zrt. gépkínálatának azokat a tagjait sorakoztatták fel, amelyek komplexen szolgálják a precíziós technológiát, lépésről lépésre, de kompletten is beilleszthetők az adatalapú gazdálkodás folyamatába. (Ezzel a témával bővebben a GÉPmax júliusban megjelenő számában foglalkozunk. A szerk.) Majd azokat a kísérleti szántóföldi parcellákat látogathatták meg az érdeklődők, melyek azt bizonyították, hogy a technológia és az eszközök együttes munkája professzionális megoldást kínál a termelőknek.

A KITE precíziós termesztéstechnológiájának középpontjában a termesztett növény igénye áll.

Az elővetemény betakarítása, a szármaradványok kezelése, az alapművelés a vetéstechnológia, a növénytáplálás és a növényápolás során a növény fenológiájához igazított differenciált és pozícionált beavatkozásokat hajtottak végre.

 

Őszi káposztarepce technológiája

A KITE Zrt. ajánlásában a nagy terméseket megcélzó őszi káposztarepce precíziós technológia alapja az, hogy nyár végén a repcét ki kell keleszteni, és a tél beállta előtt a növénynek el kell érnie a 8-10 leveles tőlevélrózsás állapotot, az 1 cm-t meghaladó gyökérnyakátmérőt, a 2 cm-nél nem hosszabb csúcsrügyet, valamint 30 cm-nél mélyebb gyökérzettel kell rendelkeznie. Ennek érdekében a vetést augusztus végén, szeptember elején el kell végezni, mégpedig nyirkos magágyba. A repceállományok őszi fejlődését a kelést követő 7 oC feletti hasznos hőösszeg határozza meg. A megfelelő, legalább 8-10 leveles fejlettséghez közel 500 oC hasznos hőösszeg szükséges. A magyarországi átlagos időjárási viszonyok egyértelműen szükségessé teszik az augusztus végi vetéseket. Ebben az időszakban a legszárazabbak a talajaink, ennek megfelelően azokat az alapműveléseket kell alkalmaznunk, melyek legjobban megőrzik a talajok nedvességtartalmát.

Az alapműveléshez a KITE Zrt. a lazítóelven működő, korszerű talajművelő eszközeit ajánlja, amelyek képesek a talajt 30 cm mélyen meglazítani. Szép eredményeket értek el a széles, 76 cm-es és a 38 cm-es sortávra történő szemenkénti vetésekkel. A cég ajánlása szerint a talaj előkészítése lazítóval vagy lazítóelven működő Orthman sávművelővel végezhető el, a vetés pedig a John Deere elektromos hajtású szemenkénti vetőgépeivel. Fontos, hogy a talajművelés és a vetés között eltelt idő rövid legyen, hogy a magágy ne száradjon ki. A szemenkénti vetőgép csoroszlyái elé felszerelt sávtisztítók eltávolítják a száraz talajrögöket, szármaradványokat, és lehetővé teszik a nyirkos magárokba történő maglehelyezést, egyenletes mélységben. A robbanásszerű egyenletes kelés így válik biztosítottá, különösen akkor, ha a vetés frakcionált, magas ezermagtömegű KITE-s vetőmaggal történik. A repce őszi fejlődését segíti az ősszel végzett gyomirtás, valamint a regulátor használata és a P- és K-makrotápanyagok magas szintű kijuttatása. Nagyon fontos, hogy a repceállományok regenerálódáshoz, a tavaszi fejlődés gyors megindulásához minden feltételt biztosítsunk. Ez teszi lehetővé a minél nagyobb számú oldalhajtás, elágazás képződését, a téli és kora tavaszi csapadék minél jobb hasznosítását.

Biztosítani kell, hogy a kitavaszodáskor, a vegetáció indulásakor elegendő nitrogén álljon rendelkezésre a növények számára a talajból. Ezt szolgálják a tavaszi fejtrágyázások, melyek mellett szükség esetén nagy gondot kell fordítani a tavaszi gyomirtásra és a tavaszi regulátor használatára is.

 

Őszi kalászosok technológiája

Az alkalmazott precíziós KITE-termesztéstechnológia végrehajtása során az elvetett mag gyorsan és egyöntetűen kel, majd a növény fejlődéséhez ideális körülmények alakulnak ki. Olyan talajművelő eszközöket szükséges választani, amelyek igazodnak az elővetemény tarlómaradványának mennyiségéhez és a talaj nedvességkészletéhez. A vetés előkészítéséhez az alapművelésnek minimum 20 centiméter mélyen kell megtörténnie. Ehhez a művelethez a KITE Zrt. kínálatából a középmély lazítók ajánlottak. El kell érni, hogy a búza hatleveles állapotban menjen a télbe (legalább 4 hajtást neveljen – ehhez 700 oC hőösszeg szükséges). Szeptember végén, október elején el kell kezdeni a vetést. Csökkentett vetőmagnormát szükséges választani a sekély, 3 cm vetési mélységben. A maglehelyezés pontosságát garantálja a John Deere gabonavetőgépek használata. Különösen fontos az őszi gyomirtás és a vírusvektorok elleni fokozott védekezés. A Köckerling Allrounderrel végzett magágykészítés biztosítja a szeptember végi, október eleji vetés pontosságát, még nyirkos magágyban is. A KITE Zrt. által ajánlott nagy termőképességű malmi és takarmány minőséget adó búzafajták és hibridek, valamint a prémium minőséget biztosító fajták genetikailag rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, melyek szükségesek a kívánt 8–10 t/ha-os termés eléréséhez. A csökkentett vetőmagnorma (hibridek 80–100 kg/ha, fajták 180–200 kg/ha) is szükségessé teszi az őszi gyomirtást és a vírusvektorok ellen védekezést is. A nagy termésekhez szükséges magas szintű nitrogénellátás feltételezi a szárrövidítő használatát és a legalább kétszeri gombák elleni, valamint a szükséges számú kártevők elleni védekezést.

Őszikalászos-fajtaajánlatuk mind a prémium minőséget adó, mind pedig a bőtermő szegmensben kitűnő fajtákat tartalmaz.

 

További részletek a digitális átálláshoz kapcsolódó KITE-ajánlásokról: ITT.

 

SZERZŐ: FM