fbpx

Ha előkerül, kártalanítják a részarány-tulajdonost

Írta: Szerkesztőség - 2020 december 09.

Rendeződhet azon pár hektárok sorsa, ahol az egykori szövetkezeti tulajdon felosztásakor nem került elő a rá jogosult személy. Az állam veszi kézbe ezeket, de ehhez a jogutódok kártalanításának lehetőségét is meg kellett teremtenie. Ahogy arról már írtunk: elkezdődhet végre a részarány-tulajdonok felszámolása.

 

tarlo
Jogszerűen használatba vehetők lesznek a párhektáros gazdátlan földdarabok (Fotó: Horizontmédia)

 

Megjelent a kormányrendelet részaránytulajdonok állami kézbe vételéhez kapcsolódó kártalanításáról. A 560/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet szerint a termelőszövetkezeti használatban álló földrészletek volt tulajdonosait a következőképpen kell kártalanítani. A kártalanítási kérelmet a részarány-tulajdonosnak, jogutódjának vagy a tőlük a jogosultságot megszerző személynek a földügyért felelős miniszter által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtania a részarány-tulajdont nyilvántartó kormányhivatalnál (ingatlanügyi hatóság). A nyomtatványt az ingatlanügyi hatóság az internetes oldalán közzéteszi. Ha a kérelmet a részarány-tulajdonos jogutódja vagy a jogosultságot 2021. január 1-jét megelőzően megszerző személy terjesztette elő, ahhoz mellékelni kell az ingatlan-nyilvántartásban a termelőszövetkezeti különlapon történő bejegyzésre alkalmas jogutódlást, illetve a megszerzést igazoló okiratot vagy hitelesített másolatát.

Az ingatlanügyi hatóság ezután ellenőrzi, hogy a kérelmező valóban jogosult-e a kártalanításra, és azt még nem kapta meg. Ha a kérelmező tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, a bejegyző határozattal egyidejűleg az ingatlanügyi hatóság törli ezt, és a termelőszövetkezeti különlapot megszünteti. Ezután a kártalanítást a kérelemben megjelölt bankszámlaszámra teljesíti.