A mezőgazdasági pótkocsik fékberendezéseire vonatkozó jogszabályok

Írta: MezőHír-2020/07. lapszám cikke - 2020 július 15.

Az elmúlt évtizedekben a traktorok mellett a mezőgazdasági pótkocsik, egyéb vontatott munkagépek haladási sebessége, valamint tömege és ezzel együtt a munkavégzés teljesítménye megnövekedett. A járművek fékberendezése a közlekedésbiztonság elérésének egyik legfontosabb technikai eszköze.

Az Európai Unió a járműkereskedelem, a környezetvédelem és a közlekedésbiztonság javítása érdekében több új jogszabályt dolgozott ki a mezőgazdasági és erdészeti járművekre. A mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 167/2013/EU számú alaprendeletet további öt rendelet egészíti ki, amelyek közül az (EU) 2015/68 foglalkozik a fékezési követelményekkel. Az európai uniós rendeletek előírásait teljes egészében vagy részeiben beillesztették a hazai jogrendbe, ezek elsősorban a többszörösen módosított 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM, valamint a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben találhatók meg. A közel ezer oldalas rendeletegyüttes részletes ismerete a szakemberekre tartozik, de néhány információ – az érdeklődés felkeltésén túl – a mezőgazdasági járművek üzemeltetői számára is hasznos lehet.

Mezőgazdaságijármű-kategóriák– T kategória: valamennyi kerekes traktor T1 kategória: azok a kerekes traktorok, amelyek legkisebb nyomtávja legalább 1 150 mm, menetkész állapotban terheletlen tömegük meghaladja a 600 kg-ot, szabad magasságuk pedig legfeljebb 1 000 mm;T2:amelyek nyomtávja 1 150 mm-nél kisebb, tömegük meghaladja a 600 kg-ot, szabad magasságuk legfeljebb 600 mm; T3: amelyek tömege nem haladja meg a 600 kg-ot;T4: a különleges rendeltetésű kerekes traktorok; T4.1 nagy szabad magasságú traktorok; T4.2 extraszéles traktorok; T4.3 alacsony szabad magasságú traktorok.

– C kategória: lánctalpas (hernyótalpas) traktorok, amelyeket lánctalppal, gumihevederrel, vagy kerekek és lánctalp kombinációjával hajtanak meg; az alkategóriák meghatározása a T kategória analógiájára történik. A 15 km/h-nál kisebb sebességű járműveket gumibetétekkel ellátott lánctalpakkal vagy gumihevederekkel kell felszerelni. A 15 km/h-t meghaladó sebességű járműveket gumihevederekkel kell felszerelni.

– R kategória: mezőgazdasági pótkocsik, amelyeknél a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg legalább 3,0-szorosa a terheletlen tömegnek; R1: azok a pótkocsik, amelyeknél a tengelyenként műszakilag megengedett tömegek összege legfeljebb 1 500 kg; R2: tömegük 1 500–3 500 kg közötti; R3: tömegük 3 500–21 000 kg közötti; R4: tömegük nagyobb 21 000 kg-nál.


1. ábra. Járműszerelvény kétvezetékes légfékrendszerének vázlata1 pótkocsi fékszelep; 2 légtartály; 3 fékhenger; 4 ALB (terhelésérzékelő vezérlő); 5 tápcsatlakozófej szűrővel; 6. fékvezérlő csatlakozófej szűrővel; 7 kompresszor; 8. légszárító; 9 nyomásmérő; 10 főfékhenger, fékpedál; 11 kétvezetékes pótkocsi vezérlőszelep; 12 tápcsatlakozófej; 13 fékvezérlő csatlakozófej, forrás: www.paul-forrer.ch

– S kategória: a cserélhető vontatott mezőgazdasági berendezések, munkagépek, amelyeknél a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg kevesebb mint 3,0-szorosa a terheletlen tömegnek; S1: amelyek tömege 3 500 kg-nál kisebb; S2: amelyek tömege meghaladja a 3 500 kg-ot.

A T; C; R; és S kategóriák mindegyike a végén – tervezési sebességük szerint kiegészül az „a” vagy „b” indexszel: az „a” index legnagyobb tervezési sebessége legfeljebb 40 km/h; a „b” index legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 40 km/h-t. A jármű forgalmi engedélyében a „J” adatmezőben tüntetik fel a tárgybeli járműre vonatkozó kategóriabesorolást. Érdemes erre odafigyelni, mert ez egyben a járműre vonatkozó követelményeket rögzíti, a műszaki jellemzőkön túl a közigazgatási eljárásokra, adózásra, útdíjra vonatkozó kötelezettségeket is.

Mezőgazdasági járművek fékberendezései

Az (EU) 2015/68 rendelet a tárgya és a fogalmak meghatározása után 13 mellékletben, 129 oldal terjedelemben foglalkozik a fékberendezésekkel, az üzemi fékek, a biztonsági és a rögzítőfékek alkalmazásával, a szerelvények és fékrendszerek követelményeivel, valamint ezek vizsgálatával, elfogadásával, jóváhagyásával járműkategóriánként, járműszerelvényenként. 2018. január 1-jétől a nemzeti hatóságok betiltják azoknak az új járműveknek a forgalmazását, nyilvántartásba vételét és forgalomba helyezését, amelyek nem felelnek meg a 167/2013/EU-rendeletnek és e rendelet fékteljesítménnyel kapcsolatos funkcionális biztonságra vonatkozó rendelkezéseinek. A továbbiakban csak az R és S kategóriába tartozó járművek fékberendezéseire vonatkozó néhány kérdéssel foglalkozunk.


1. kép. S2b járműkategóriájú Krone BiGPack 1290 HDP VC vontatott bálázógép tandem légfékes futóművel, forrás:
www.krone.de


2. ábra. R3a tandem pótkocsi hidraulikus fékrendszerének vázlata 1 kétkörös vészfékszelep ALB-vel; 2 terhelésérzékelő az ALB számára; 3 kiegészítő fékvezeték a 2. pótkocsihoz; 4 elektromosrendszer-felügyelet csatlakozója; 5 mechanikus rögzítőfék; 6 fékmunkahenger, forrás: www.paul-forrer.ch

R és S kategóriájú járművek

A rendelet korábbinál szigorúbb követelményeket támaszt például a járművek fékvezérlésével, illetve a traktor és a vontatott járművek közötti fékcsatlakozással szemben is. A pneumatikus, illetve hidraulikus rendszereknek kétvezetékesnek kell lenniük. A járműgyártók nem szerelhetnek fel egyvezetékes légfék- vagy hidraulikusfék csatlakozásokat T és C kategóriájú járműtípusokra 2019. december 31. után, illetve ilyen kategóriájú új járművekre 2020. december 31. után. Ennek értelmében új traktorral nem lehet régi egyvezetékes lég- vagy hidraulikus fékkel rendelkező pótkocsit vontatni. Az R2, R3, R4 vagy S2 kategóriájú jármű vontatására engedélyezett traktornak az üzemi fékrendszerének működtetésekor a vontatott járművön is fokozatos fékhatást kell kifejteni, és ha a traktor biztonsági fékrendszerét működtetik, a vontatott járműnél is jelentkeznie kell fékhatásnak. Az R3, R4 vagy S2 kategóriájú jármű vontatására engedélyezett traktornál a vontatott jármű üzemi fékrendszere csak a traktor üzemi, biztonsági vagy rögzítőfékrendszerével együttesen működtethető. Az R1a, R1b, S1a és S1b (ahol a tengelyenként műszakilag megengedett tömegek összege nem haladja meg a 750 kg-ot) kategóriájú járműveket nem szükséges üzemi fékrendszerrel ellátni. Az R1b és S1b (ahol a tengelyenként műszakilag megengedett tömegek összege meghaladja a 750 kg-ot) és az R2 kategóriájú járműveket átmenő vagy félig átmenő vagy ráfutó típusú üzemi fékrendszerrel kell ellátni, az R3, R4 vagy S2 kategóriába tartozó járművek üzemi fékrendszereinek átmenő vagy félig átmenő típusúnak kell lennie. Az R3a kategóriájú, ráfutó fékekkel ellátott pótkocsik hátuljára táblát kell szerelni, amely a legnagyobb tervezési sebességet jelzi (a jelzett érték 30 vagy 40 km/h lehet). Az üzemi fékek kopásállításának automatikusnak kell lennie, de az R1, R2, R3a, S1 és S2a kategóriájú járművek esetében az önműködő állító berendezés felszerelése opcionális. A fékrendszernek olyannak kell lennie, hogy a vontatott jármű önműködően megálljon, ha a kapcsolókészülék a vontatott jármű mozgása közben szétválik. Az R1, R2, R3a, S1 és S2a kategóriájú, ráfutó fékrendszerrel ellátott járműveket olyan berendezéssel (lánc, sodronykötél stb.) kell felszerelni, amely a kapcsolókészülék leválása esetén működtetni tudja a vontatott jármű fékberendezését.

Az R3b, R4b és S2b kategóriájú,60 km/h legnagyobb tervezési sebességet meghaladó vontatott járműveket blokkolásgátló fékrendszerrel kell ellátni, míg a 30 km/h feletti sebességhatárú pótkocsinak automatikus fékerőszabályzóval kell rendelkeznie. A rendelet kapcsolóponti erőszabályozással is foglalkozik, ami a traktor és a vontatott jármű dinamikus lefékezettsége közötti különbség csökkentésére szolgál.

Az elektronikusan vezérelt fékrendszer (EBS) és a fékerő megoszlásával, valamint a traktor és a vontatott jármű kompatibilitási követelményeinek vizsgálatával is kiemelten foglalkozik a rendelet. A rendelet természetesen nagyon sok előírást tartalmaz, például a fékkésedelemre, a rögzítő fékekre, a rugóerő-tárolós fékekre, a ráfutó fékrendszerekre, a hidrosztatikus hajtású járművek fékberendezéseire, az alternatív vizsgálati követelményekre stb.

SZERZŐ: DR. VARGA VILMOS • SZIE, GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR, JÁRMŰTECHNIKA TANSZÉK, GÖDÖLLŐ