fbpx

Így pontozzák az ŐCSG fiatal gazdáit a kiemelt támogatáshoz

Írta: Gönczi Krisztina - 2024 április 17.

Az induló fiatal gazdákat emelt összegű alaptámogatás illeti meg az első 300 hektárig. Kérdés, ki számít indulónak és fiatalnak? A családi gazdaságok esetében azt is vizsgálni kell, hogy ő-e az üzem vezetője. Ehhez egy pontozási rendszert dolgoztak ki.

fiatal gazda
A tevékenység megkezdésének időpontja bonyolult kérdés ŐCSG-ben (fotó: Horizont Média)

Hány éves?

Az új támogatási rendszerben az alaptámogatáson felül emelt összegű – az első 300 hektárig, legfeljebb öt évig, az igénylések függvényében 78-236 euró/hektár közötti – többlettámogatás igénylésére van lehetősége mindazon megfelelő képzettséggel vagy legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkező gazdálkodónak, aki az első igénylés esetén, a kérelembeadási időszakának utolsó napján a 18. életévét már betöltötte, de 40 évesnél fiatalabb.

Mióta viseli a gazdálkodás felelősségét?

2023-hoz hasonlóan a támogatási konstrukcióban való részvétel egyik feltétele az, hogy a fiatal gazda mezőgazdasági tevékenységét önálló, „üzemvezetői” minőségben nem korábban, mint a tárgyévet megelőző évben az egységes kérelem beadási időszakának utolsó napja után kezdte meg. A 21/2024. (IV.9.) AM rendelet lehetővé teszi, hogy az őstermelők családi gazdaságában (ŐCSG) nyilvántartott fiatal gazdák üzemvezetősége is értékelhető és támogatható legyen.

A mezőgazdasági tevékenység megkezdésének időpontja az alábbiak közül a korábbi:

  1. a fiatal mezőgazdasági termelő nyilatkozata szerinti időpont;
  2. a Magyar Államkincstár nyilvántartásai alapján megállapított időpont.

A döntési jogkör ŐCSG-ben

Ha a fiatal ŐCSG tagjaként kezdte meg a tevékenységét, akkor a Kincstár egy 20 pontos rendszer alapján dönti el, hogy a kérelmező az ŐCSG tagjaként már a tárgyévet megelőző évben az egységes kérelem beadási időszakának utolsó napja előtt „üzemvezetővé” vált-e, vagy sem. A fiatal mezőgazdasági termelő csak akkor jogosult az induló fiatal gazda támogatásra, ha ebben a pontozási rendszerben legfeljebb tíz pontot ér el.

Lényege, hogy azt méri fel, milyen mértékben vesz rész a gazdálkodási döntésekben a fiatal, és a gazdálkodási eredményből milyen arányban részesedik. A 10 pont átlépése tényleg csak akkor lehetséges, ha a kérelmező az ŐCSG-be bevitt javaktól kezdve a gazdálkodási döntéseken át az eredményig domináns szerepet tölt be a családban. Ez kezdőként kevéssé valószínű.

A pontozási rendszer itt érhető el, az oldal legaljára görgetve.