fbpx

Jelenleg végezhető itthon drónos növényvédelmi tevékenység?

Írta: Barna Ferenc - 2022 december 07.

Magyarországon jelenleg nem végezhető jogszerűen árutermelési és szolgáltatási célú drónos növényvédelmi tevékenység, ugyanakkor permeteződrónnal – engedély birtokában – folytatható kísérleti célú növényvédelmi tevékenység – olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatójában.

Permeteződrón a levegőben
Kérdések merültek fel a drónos növényvédelmi szolgáltatás tárgyában (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Hirdették a szolgáltatást – szükségessé vált a téma tisztázása

Az év első felében a Nébih számos jelzést kapott arról, hogy a különböző közösségi médiafelületeken drónos növényvédelmi szolgáltatásokat hirdetnek és ajánlanak a mezőgazdasági termelők részére.

Magyarországon jelenleg nem végezhető jogszerűen árutermelési és szolgáltatási célú drónos növényvédelmi tevékenység, ugyanakkor permeteződrónnal – engedély birtokában – folytatható kísérleti célú növényvédelmi tevékenység.

A hivatal támogató ellenőrzéssel válaszolt

Segítő jellegű kampány keretében hajtott végre a Nébih a témában támogató helyszíni szemléket, melyek során mindenekelőtt a jogszerűség érdekében elvárt feltételekről nyújtottak részletes tájékoztatást.

A hatóság egyúttal azt is felmérte, hogy melyek azok a hiányosságok, amelyekre minden érintettnek fokozott figyelmet kell fordítania a szolgáltatás megkezdése előtt.

Lezárult a drónos növényvédelmi szolgáltatást hirdető vállalkozások támogató ellenőrzése

A szemlék során esetenként érzékelhető volt, hogy nem minden érintett tekintett a szakmai súlyának és a vele járó kockázatoknak megfelelő komolysággal a feladatokra. Ezzel párhuzamosan kisebb-nagyobb mértékű tájékozatlanságot is tapasztaltak a hivatal ellenőrei a szabályozási környezet ismeretével, illetve ismeretének mélységével kapcsolatban is.

A szemlék pozitív tapasztalata az volt, hogy minden ellenőrzött szolgáltató érvényes hazai forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, azaz a MATE szakemberei által pozitív eredménnyel típusminősített, a műszaki követelményeknek megfelelő permeteződrónnal kívánja végezni tevékenységét.

Azonban az alkalmazni kívánt drónok és üzemeltetőjük többségét az ellenőrzés időpontjáig nem regisztrálták az arra kötelezettek a Légiközlekedési Hatóságnál. Erre a hiányosságra a szakemberek felhívták az érintettek figyelmét, akik a Nébih által megadott határidőn belül kivétel nélkül pótolták a mulasztásukat.

Szintén hiányosságként merült fel, hogy a jövőbeni szolgáltatók drónnal való repüléssel és növényvédelemmel kapcsolatos szakképzettsége jellemzően nincs meg. Ennek egyik oka lehet, hogy csak a közelmúltban indultak el a Nébih által jóváhagyott képzőintézmények növényvédelmi drónpilóta képzései.

Drón tankolás közben
Részletes tájékoztatást kaptak a leendő szolgáltatók a tevékenység feltételeiről (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A támogató ellenőrzések kifejezetten hasznosnak bizonyultak

Minden leendő szolgáltató alapos szóbeli és írásbeli tájékoztatást kapott a jogszerű drónos növényvédelmi tevékenység feltételeiről. Ezzel párhuzamosan a hatóság a jelenleg legálisan nem végezhető tevékenységre vonatkozó reklámokat, ajánlásokat, hirdetéseket minden megjelenési felületről eltávolíttatta, a tevékenység végzését pedig megtiltotta addig az időpontig, ameddig a jogszerűséget biztosító feltételek nem állnak fenn.

A Nébih felhívja a permeteződrónos növényvédelmi szolgáltatást nyújtani tervező vállalkozók figyelmét, hogy a helyszíni ellenőrzések várhatóan 2023 tavaszán folytatódnak, és bár a támogató jellegük megmarad, az esetleges szankciók szigorúbbá válhatnak.

Forrás: Nébih