Csak precízen a permetezéssel! Jöhetnek a drónok

Írta: Barna Ferenc - 2022 február 13.

Pontosabb és célzottabb kijuttatás a növényi kultúrákban – ennek egyik módszere, a drónos permetezés kap zöld utat a héten megjelent rendelettel. Az Agrárminisztérium és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködésének köszönhető, a sokak által várt, jogszabályi háttér megszületése. Azonban a szakembereket még nem önti el teljesen a boldogság.

A mezőgazdasági drón
Légi növényvédelemre eddig is volt lehetőség, most már mehetnek a drónok is (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Február végén lép hatályba a módosítás

A légi növényvédelmi tevékenység hagyományos zárt kabinú légi járművekkel (helikopter, merevszárnyú repülőgép) eddig is elérhető volt a magyar gazdák számára az EU által megadott keretek közt. A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet módosításáról szóló 4/2022. (II. 8.) AM rendelet megjelenésével létrejöttek a drónos permetezés jogszabályi feltételei, amelyek egyaránt szolgálják a gazdálkodók és a piac érdekeit, szem előtt tartva a fogyasztók jogos élelmiszerbiztonsági elvárásait és az agrárkörnyezet fenntartható védelmét.

A jogszabály módosítása rögzíti a légi permetezések pilóta nélküli légi járművekkel (drónokkal) történő elvégzéséhez szükséges képzettségi, adminisztrációs és műszaki előírásokat.

A jogszabály 2022. február 23-tól hatályos.

Repülési útvonal, készítmények

A jogszabály tartalmazza a kijuttatási terv (kérelem), valamint a repülés előtt bejelentés részletes tartalmát.

Figyelni kell arra, hogy a drón repülési útvonala nem vezethet át lakott területrész, állattartó terület, felszíni víz, vízkivételi mű, vízbázis védőterülete, települési szennyvíztisztító telep, fokozottan védett természeti terület, erdőrezervátum vagy bioszféra rezervátum területe felett.

Csak pilóta nélküli légijárművel történő permetezéshez engedéllyel rendelkező készítmény alkalmazható, a vonatkozó okiratban meghatározott védőtávolságokat be kell tartani, de ez nem lehet kevesebb 20 méternél.

A fő szabályok a jogszabály alapján:

  • A mezőgazdasági légijármű fogalma: a mezőgazdasági repülés céljára szolgáló zárt kabinú légi jármű, vagy mezőgazdasági repülés céljára szolgáló pilóta nélküli légijármű.
  • Drónnal történő mezőgazdasági repülést a pilóta nélküli légijárművel történő légi-mezőgazdasági munkavégzésre jogosultak nyilvántartásában szereplő személy végezhet.
  • Mezőgazdasági pilóta nélküli légijármű irányítói nyilvántartásba az jegyezhető be, aki pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvánnyal rendelkezik, valamint a NÉBIH által erre kijelölt szervezet által szervezett pilóta nélküli légijárműves növényvédelmi alapképzést elvégezte (ez vizsga köteles és kétévente frissíteni kell).
  • A légi permetezés az adott naptári évre vonatkozó – a megyei kormányhivatal által engedélyezett – kijuttatási terv alapján végezhető.
  • A mezőgazdasági repülést, annak megkezdése előtt, de legkésőbb az azt megelőző munkanap délelőtt 9 óráig be kell jelenti a megyei kormányhivatalnak.
  • Mezőgazdasági repülés kizárólag a megfelelő munkatérkép birtokában kezdhető meg.
  • Csak pilóta nélküli légijárművel való kijuttatásra engedélyezett növényvédő szer és növényvédő hatású termék juttatható ki a drónos permetezés során.
  • Biztosítani kell egy különálló, teljes mértékben tömítetten lezárható, legalább 15 dm3 térfogatú tartályt a hígításához, a teljes körű és alapos tisztításához, a kezelők tisztálkodásához.
Drón
Olyan területekre is eljuttatható a készítmény, ahova a munkagép nem tud bemenni (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Miért nem fogunk még márciusban permetező drónt látni munka közben?

A jogszabály számos olyan feltételt határoz meg, mely háttere még szervezés alatt áll. A legfontosabb, hogy még nincs olyan növényvédő szer, mely pilóta nélküli légijárművel történő permetezéshez engedéllyel rendelkezne.

A másik fontos tény, hogy a nyilvántartásban még senkit nem rögzítettek növényvédelmi drónpilótaként, mivel maga a tanfolyamok még most vannak szervezés alatt, ideális esetben márciusban fognak indulni. Ennek a tanulási folyamatnak (elméleti és gyakorlati képzés) pedig akkreditált vizsgaközpontokban kell zárulnia, de még ilyen intézmény nincs (a jogszabály megjelenésekor).

Egy lépést tettünk a témában, de az idei évben nem fogunk sok drónt látni mezőgazdasági területek felet növényvédelmi munkát végezni – szakértőnk szerint.