fbpx

Gyorsuló kifizetések, bővülő szolgáltatások

Írta: MezőHír-2022/1. lapszám cikke - 2022 január 03.

A tagállami kifizető ügynökségi feladatokat ellátó Magyar Államkincstár egyik legfontosabb feladatának tekinti a sokrétű támogatásigénylési rendszerben a gazdálkodók folyamatos segítését, a kérelembenyújtás folyamatának egyszerűsítését és az adminisztratív terhek csökkentését a kérelembenyújtástól egészen a támogatás folyósításáig.

A fentiek érdekében folyamatos a kérelmek minőségét javító informatikai fejlesztések megvalósítása, illetőleg új, modern technológiák alkalmazása.

 

mobilgazda alkalmazás

 

A Kincstár 2016-tól alkalmazza az egységes kérelem előzetes ellenőrzésének jogintézményét, melynek keretében a gazdálkodók előzetesen értesítést kapnak, ha a Kincstár hibát, egyéb problémát azonosít a benyújtott kérelmükkel kapcsolatban. A Kincstár ezen szolgáltatása nagy segítség, hiszen a termelők az értesítésekben szereplő kérdésekben még javíthatják a kérelmeiket. Pilot jelleggel megkezdődött az Európai Űrügynökség által finanszírozott Sentinel műholdcsalád által készített nagyfelbontású műholdfelvétel-idősorok felhasználása, elemzése és beépítése a támogatáskezelési folyamatba. Automatizált képfeldolgozási technológia alkalmazásával meg lehet állapítani a lehetséges parcellahatárokat, valamint a parcellákhoz tartozó növénykultúrát, melynek segítségével az előzetes ellenőrzésről szóló végzésben információt ad a Kincstár a gazdálkodók számára, ha az elemzés alapján felmerül annak a lehetősége, hogy a gazdálkodó nem a valóságban a parcellán jelen levő növény hasznosítását adta meg, vagy a parcella elhelyezkedését, határait nem megfelelően jelölte be a térképi felületen.

A 2021. évi egységes kérelem beadási időszakában indult útjára a „mobilGAZDA” elnevezésű ingyenes alkalmazás, melynek célja, hogy használatával a gazdálkodók valós időben és közvetlenebb kommunikációs csatornán keresztül informálódhassanak a támogatásaik kapcsán jelentkező lehetőségekről és kötelezettségekről. Az alkalmazás használata fokozza az információcserét, a kérelmek pontosabbá válhatnak, ami elősegíti a gördülékenyebb kérelemkezelést, a támogatási döntés gyorsabb meghozatalát és a támogatás kifizetését. A dinamikusabb ügyintézésen túl kevesebb helyszíni ellenőrzést is jelenthet a gazdálkodók számára az applikáció megfelelő használata.

A Kincstár célja, hogy a mobilGAZDA beépüljön a mindennapi működésbe, folyamatosan segítse a használóját a kérelmek pontos benyújtásában, és a mezőgazdasági tevékenységhez kötődő vállalások teljesítésében. A Kincstár mindezeken felül folyamatos technikai fejlesztésekkel igyekszik az igénylések biztonságát és pontosságát javítani, ehhez növelte a benyújtó felület kezelhetőségét és üzembiztonságát, fejlesztette a kérelmek elbírálásához szükséges folyamatait. Áttekinthetőbb lett, pontosabban megadhatóak a táblarajzok, a helyrajziszám-kereső a keresett területet a térképen is megmutatja, új blokkot és táblát is lehet felvinni a térképnézeten, megújult a területmérés funkció, pontosabbá vált a táblák elszámolása zöldítés jogcímben.

Mindezen intézkedéseknek köszönhető, hogy a 2021. évi egységes kérelem – 2021. október 18. és 2021. november 30. között tartó – előlegfizetési időszakban minden eddiginél magasabb összegű, összesen 258 Mrd forint támogatást fizetett ki a Kincstár az arra jogosult gazdálkodók részére. Tekintettel arra, hogy az előlegfizetés fő célja, hogy a termelők pénzügyi stabilitása, likviditása – elsősorban az őszi munkák zavartalan elvégzése érdekében – biztosítható legyen, a Kincstár elsődleges prioritásként kezelte, hogy minél több – jogosultsági feltételnek megfelelő – termelő részesüljön minél nagyobb összegű előrehozott kifizetésben, és minden jogcímen elinduljon az utalás, amelyre a jogszabály lehetőséget biztosít. Természetesen a kifizetések november 30-ával nem álltak le, december 1. napjától elindultak az egységes kérelem rész-, illetve végkifizetései, amely folyamat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egészen június 30-ig tart. A Kincstár alapvető a célja, hogy – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a kifizetések túlnyomó többségét már április-májusban teljesítse az arra jogosult gazdálkodók részére.

A vidékfejlesztési támogatásokat érintően több jelentős, az elkövetkező éveket alapvetően meghatározó kormányzati döntés született. Az uniós jogalkotás késése miatt az új Közös Agrárpolitika (KAP) életbe lépését két átmeneti – a 2021-es és a 2022-es – év előzi meg, a KAP új rendszere 2023. január 1-jével indul. Az átmeneti évekre szóló szabályozás alapelve, hogy a 2014–2020-as szabályok és programok élnek tovább, de a kifizetések már az új uniós költségvetés terhére történnek. Ezért nagy jelentőségű az a kormánydöntés, amelynek köszönhetően a 2021–2027 közötti KAP támogatási lehetőségein keresztül nagymértékű többlet hazai forrás (80%-os nemzeti társfinanszírozás) jut a magyar vidékre, a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar támogatására. A jelenlegi, 2014–2020 közötti Vidékfejlesztési Program 1 413,8 milliárd forintos forráskeretéhez képest 2021–2027 között 4 382 milliárd forintot fordít a kormányzat a magyar vidékre, a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésére a KAP vidékfejlesztési forrásain keresztül (II. pillér).

 

mobilgazda alkalmazás
A Kincstár folyamatos technikai fejlesztésekkel igyekszik az igénylések biztonságát és pontosságát javítani

 

A Vidékfejlesztési Program végrehajtására rendelkezésre álló hazai forrás jelentős mértékű növelése lehetővé tette a mezőgazdasági, élelmiszeripari ágazatok számára szükséges új pályázati felhívások kiírását és egyes pályázati felhívásokra rendelkezésre álló forrás megemelését, új értékelési szakaszok megnyitását. Új felhívások jelentek meg többek között gomba-előállító üzemek fejlesztésére, kertészeti üzemek megújítására, korszerűsítésére, mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztésekre, takarmány-előállító üzemek fejlesztésére, élelmiszeripari üzemek fejlesztésére, külterületi helyi közutak fejlesztésére, öntözési közösségek együttműködésének támogatására.

A teljes programozási időszakot tekintve a beruházási típusú vidékfejlesztés intézkedésekben több mint 27 ezer támogatói okirat született. A veszélyhelyzet időszaka alatt a kedvezményezettek kérelmezését és a már benyújtott kérelmek hiánypótlásának teljesítését egyszerűsítő átmeneti intézkedéseknek köszönhetően a kifizetések teljesítésének folyamata nem tört meg. A teljes programozási időszak alatt eddig közel 35 ezer kifizetési igénylést nyújtottak be a gazdák, és ezek több mint 92%-nál le is zárult az ügyintézési folyamat, a Kincstár mintegy 446 Mrd Ft támogatást fizetett ki.

A jelentős mértékben megnövekedett forrásfelhasználásra tekintettel az Irányító Hatóság, a Kincstár és a kormányhivatalok még szorosabb együttműködését, megfelelő információáramlást és az intézmények munkájának előrehaladását, teljesítését értékelő rendszert alakítottak ki a feszesebb ügyintézés érdekében. A támogatási kérelmek átlagos elbírálási idejének négy hónapra, a benyújtott kifizetési kérelmek esetében pedig legalább 70 napra történő csökkenését kívánjuk elérni, amelyhez humánkapacitás-fejlesztésre is sor került. Az említetteken túl az informatikai szakrendszereinket, illetve belső eljárásainkat is folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy mind a támogatási, mind a kifizetési oldalon felgyorsítsuk az ügyintézést.

 

mobilgazda alkalmazás

 

SZERZŐ: MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR