fbpx

Egy új, fehér termésű paprikafajta, a Gidran vizsgálata szikes talajon

Írta: MezőHír-2021/09. lapszám cikke - 2021 szeptember 04.

A Zöldségtermesztési Kutató Intézettel közösen izsgálatot végeztem el: egy legújabb nemesítésű, kúpos, fehér termésű paprikafajtát, a Gidrant vizsgáltam meg kedvezőtlen körülmények között, kötött, szikes talajon, Sárszentmihályon.

gidrán paprika

 

Paprikanemesítési célok

Egy-két évtized után sokat változott az új paprikafajták kinemesítésének a hatása; jelentős volt bizonyos betegségek és vírusok elleni ellenállóságuk, a dohány-mozaikvírus (TMV) uborka-mozaikvírus (CMV) és egyéb vírusok és betegségek elleni rezisztencia, mára azonban ez még tovább is kibontakozott. A növényvédő szerek visszavonása azt is magával vonta, hogy egy újfajta növény több vírussal, illetve betegséggel szemben is ellenálló legyen. Az új vírusok közül nagy kihívás volt a paradicsom foltoshervadás-vírusával (TSWV) szembeni ellenállóság kifejlesztése, valamint ezt kibővítve megjelentek olyan fajták, amik ellenállósággal bírnak a paprikalisztharmattal szemben is. Mára odáig jutottunk, hogy olyan multiplex rezisztenciát adó fajták jelentek meg, amelyek a dohány-mozaikvírussal (TMV), a paradicsom-foltoshervadásvírussal (TSWV), az uborka-mozaikvírussal (CMV), (Lt) és a paprikalisztharmattal szemben is ellenállóak. Az időjárási szélsőségek, valamint a termesztési körülmények miatt továbbá a fajta jó kezelhetősége is fontossá vált. Az erős gyökér, szár kifejlesztése, a jó remontálóképesség (kései időszakban is jó virágzóképesség és kötés), a különféle stressztényezőkkel szembeni ellenálló képesség szabadföldön, erős szél, erős nap tűrése elsődleges.

Hajtatóházban az erős sóhatás, forróság a termés mikrorepedés elleni és egyéb biotikus stresszfaktorokkal (gyökérgubacs-fonálféreg) szembeni ellenállóság szintén lényeges. Egy teljesen új elvárás volt, hogy a fajta ne legyen kezelhetetlen, túlburjánzó, kevés zöldmunkát igényeljen, a termelők, nemesítők ezt úgy hívják, hogy a fajta „termelőbarát” legyen. A termelői igények között szerepel még, hogy kalciumhiányra ne legyen érzékeny, kevés csúcsrothadásos bogyó alakuljon ki, valamint biztonsággal kössön, és ne liluljon, még fényszegény, hideg időszakban is szép fehér színű legyen, tartsa az alakját egész szezonon át és nagyfokú termésbiztonságot adjon. A Zöldségtermesztési Kutató Intézet egy új fajtát, a Gidrant nemesítette ki az elmúlt években, amit saját termelési körülményeim között próbálhattam ki, kizárólag ökológiai módszerek alkalmazásával!

 

gidrán paprika

 

A Gidran fajta bemutatása

A fajta a Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. nemesítő szakemberei és munkatársai által nemesített új, fehér, édes (Capsicum annuum var. grossum) „cecei” TV fajta. A fajta folytonos növekedésű, a paradicsom foltoshervadás-vírusával (TSWV) szemben ellenálló. Kiemelkedő hozamra és méretre képes, szép, kiegyenlített fehér színe van, amit a piac szeret. A fajta extra és I. osztályú kihozatala egyedülálló, rendkívül vastag hús jellemezi, technológiai alkalmazhatósága univerzálissá teszi; stabil kötése van, bogyó alakú, „termelőbarát”, minimális zöldmunkaigénye van. Óriási kötésszámokra képes a fajta a szezon teljes hosszában, köszönhetően az igen masszív, erős gyökérrendszerrének, amely jó megújulóképességű. Rezisztens a (Tm) 0, 1, 2 rasszaival szemben. Átlagtömege a szakirodalom szerint 120–140 g, a bogyó vállátmérője 6-8 cm, hosszúsága 11–15 cm.

 

A kísérlet körülményei

A vizsgálat előtt a talajt részletesen bevizsgáltam; a talaj sótartalma 0,34% volt: a szakirodalom szerint ennél a szintnél már zöldségtermesztésre alkalmatlan a terület! A talajban rendkívül magas a nátrium szintje, ez 200 mg, valamint a klór nagyon kötött, 55–60 körüli kötöttségi számú. A hasznos tápanyagok viszont megfelelőek. A talajban élő zöldtrágyanövényt, az olajretket (1. kép) forgattam be, egy négyzetméterre mintegy 5 kg mennyiséget, majd a talajt magas szervesanyag-tartalmú növényi és állati maradvánnyal, 2,6 kg/m2 mennyiségben kezeltem, ökológiai módszerek szerint.

 

Minden maradványt, valamint több mint 2 000 fajt számláló trágyakivonatot is adagoltam, és beforgattam a talajba, ezt követően lefektettem a csepegtetőcsöveket és a talajtakaró fóliát, és növényi aminosavat öntöztem ki a területre, Trichoderma gombával együtt. 10 nap után történt az ültetés, egy négyzetméterre 4 db növényt ültettem ki. A kísérletet biztosító fóliasátor 150 m2 alapterületű, hidegfóliás a kis légterű, 2,5 m magas, 5 méter széles, 30 méter hosszú berendezésben. Összesen 600 növényt vettem kísérlet alá, de egy másik fóliában újabb 200 növényt helyeztem el. A palántákat május elején ültettem ki a területre. A palántákat is saját magam állítottam elő, ökológiai eljárások szerint, biotrágya-kivonatos kezeléssel.

A növények ápolása

A növényeket két szárra metszettem szoknyás módszer szerint, majd a letermett szoknyás szárrészt eltávolítottam, ezt követően folyamatosan szedtem a növényeket. Minden növényvédelmi munkát növényi kivonattal (mezei zsurlóval stb.) végeztem el, például a rovarkártevőket természetes növényi olajokkal tartottam távol. Alapvetően követtem az ökológiai módszer szabályait a termesztés során mindvégig!

 

gidrán paprika
A kísérletben elért eredmények, Sárszentmihály, 2020

Elért eredmények

Az általam elért eredményeken (1. táblázat) belül minden részeredményt összeírtam egy kis füzetbe, majd statisztikai (egytényezős varianciaanalízis), ún. ANOVA-módszernek is alávetettem.

A szedési ciklus mintegy 3 hónapra terjedt ki, július 10-től október 10-ig tartott, utána csak elvétve volt paprika a növényeken. Több mint két évtizede hajtatok paprikát, valamint nagyon sok fajtával dolgoztam az elmúlt 20 év során, de 15 kg/m2-t meghaladó hozamot sosem értem el, ráadásul ezt csak biomódszerekkel, mindenféle műtrágya nélkül! Ez a hozam saját szakmai hozzáállásomra is hatással volt. Vegyszermentes módon képes volt a Gidran elérni 15 kg-ot: ez óriási jelentőséggel bír, főleg szikes talajon! Gyakorlatilag az összes termés 98%-a volt extra osztályú, az alsóbb osztályba tartozó terméseket szinte alig szedtem. Kalciumhiányból származó csúcsfoltos termések is csak itt-ott voltak az állományban. A hír hallatán Dr. Csicsor János biokémikus is kijött hozzám, és megbeszéltük az eredményeket, valamint újabb kísérletekbe fogtunk. Vitt paprikát munkatársai számára, és ők is pozitív visszajelzéssel voltak az eredményeim hallatán, valamint hihetetlennek tartották, hogy ilyen talajon vegyszermentes módszerekkel ilyen nagyszerű eredményt értem el. Még a legelső extra kötések se vetették vissza a növény növekedési erélyét.

 

gidrán paprika
Az első villás elágazásokon lévő szuperextra termés

 

Az összes bogyók átlagtömege 161,2 g; ekkora méretet még nem tapasztaltam termelési praxisomban! Az átlagos növénymagasság 161 cm, ami azt jelenti, hogy a növény hideghajtatásban elfér egy alacsonyabb berendezésben is! Ugyanakkor magasabb légtérrel rendelkező létesítményekbe is ajánlatos betenni a fajtát.

Az extra terméseknél nem volt ritka az olyan bogyó, melynek hosszúsága elérte a 23 cm-t, a talajra lógott, valamint olyan terméssel is szembesültem, ami félkarnyi nagyságú! A teljes szezonban akadtak bőven akkora termések, amik meghaladták a 30 dkg-ot is, a legnagyobb közülük 352 g-os volt.

Az egész állomány kór- és kártevőmentes volt, mindvégig szép, fehér terméseket adott, ragyogó bogyóival, szép, üde zöld hajtásaival bizonyított.

 

gidrán paprika
Az egész állomány teljes termeléskor, júliusban

 

A Zöldségtermesztési Kutató Zrt. által összeállított szakmai anyagban arról írtak, hogy a fajta kiugróan sok bogyót képes bekötni; tapasztalatom szerint volt olyan időszak, amikor 18 db érett paprika volt a növényen.

 

gidrán paprika
Bogyótermések a növényeken

 

A Gidran fajta értékelése a növényorvos szemével

Amennyiben a fajtát e tekintetben vizsgálom meg, úgy elmondhatom, hogy tapasztalataim szerint sok bogyót kötött be, így gazdag rejtekhelyül szolgált a tripszeknek, ugyanakkor varas termések nem voltak jellemzőek. A növény nagyon jól szerepelt a biológiai növényvédelemben, a paprikát leggyakrabban veszélyeztető kártevők és kórokozó betegségek nem veszélyeztettették, az állományt nagyon jól tudtam biomódszerekkel védeni a legkomolyabb kártételek ellen. A növény még a kései időszakban is jól remontálodott, nagyon jól újult meg, és még késő októberben is szép hófehér kötéseket tudtam szedni a növényről. Külön ki kell emelni, hogy a legtöbb konvencionális paprikatermelő szinte majd minden héten műtrágyáz, annak érdekében, hogy kielégítse a paprika magas tápanyagigényét.

 

gidrán paprika
A kései időszakban kifejlődött szép, fehér termések

 

A zöldtrágyázással, illetve olyan állati és növényi tápanyag-koncentrátumokkal kezeltem a talajt, amit a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. engedélyez. Ezek a koncentrált, tömény anyagok ki tudták szolgálni a paprika magas tápanyagigényét. Ily módon közel3 hónap alatt sikerült 15 kg-ot termelnem egy négyzetméterre vetítve! Még erős leterheléskor, amikor rendkívül sok termés volt a növényeken, sem torpant meg a növekedés, köszönhetően a jól megújuló, erős gyökérzetnek és az erős biostimulátorozásnak.

Kiegyenlített növekedést tapasztaltam, a kísérlet során sem volt az állomány túl vegetatív, sem pedig túl generatív, nagyon jó egyensúlyban lévő paprikákat találtam. Ugyanakkor egy még kisebb légterű sátorban 200 növénynél is jól viselkedett a fajta. Tapasztalataim szerint a fajta enyhe vegetatív bélyegeket visel, jól köt, kalciumhiányra nem érzékeny, szép fehér termést ad, nagyon jól újul, óriási kötéseit végig ki tudja nevelni, mindenféle növekedésleállás nélkül. Rendkívül stressztűrő, jó tolerálja az olyan foltokat, ahol magasabb EC-értékeket tapasztaltam. Középerős-erős növekedés jellemezi. Egy lényeges jellemzőt kiemelnék: a bogyó húsvastagságát! Sok vevőm vásárolt és küldött Skóciába, Németországba, Angliába, ahonnan hetek múltán is nagyon kedvező visszajelzéseket kaptam. Roppanó volt a termés, volt íze és erős konzisztenciája, nagy részben a fajtának és a biológiai kezeléseknek is köszönhető a hatás. Volt olyan vásárlóm is, aki 6 hétig úgy tudta tárolni a paprikámat, hogy az még fogyasztható állapotú volt. A fajtát elsősorban olyan termesztőknek ajánlom, akiknek fontos a hozam, a termésbiztonság és a nagy termés; a méretének köszönhetően a fajta a frisspiacokon is közkedvelt lehet. Szedésével nem szabad sietni, mert először felfújja magát, aztán húsosodik, majd amikor ez megtörtént, az érett paprika feszes, fehér színű lesz. Azok a termelők, akik belevágnak a Gidran termesztésébe, és sok egyszerre leszedhető bogyót tapasztalnak, ne szedjék le mindet, mert ilyenkor túlzott a növekedés és a kötés is kétséges; nem szabad kopasztani, inkább maradjon rajta egy-két érett termés, ami visszafogja a túlzott erős növekedéstől a növényt. A gyapottok-bagolylepke hernyója, ami rendszerint július 10-től jelenik meg, károsítást nálam inkább szeptember első felében szokott okozni, most azonban a károsítás mértéke egészen csekély, azt is mondhatnám, elhanyagolható mértékű volt. 20 éves termesztői tapasztalatom alapján a Gidran fajtával értem el a legmagasabb hozamot! Mindenkinek ajánlom, aki szereti az extra termésméretet.

Köszönettel tartozom a Zöldségtermesztési Kutató Intézetnek, hogy együtt dolgozhattam méltán híres vállalatukkal, és remélem, hogy a Gidran fajta marketingjéhez hiteles szakemberként járulhattam hozzá.

 

SZERZŐ: NÉMETH TAMÁS NÖVÉNYORVOS-BIOLÓGUS, PAPRIKA, PARADICSOM SPECIALISTÁJA, KUTATÓ, A VEGYSZERMENTES TERMESZTÉS KÉPVISELŐJE