fbpx

Így kell igényelni dohány-szerkezet-átalakítási támogatást

Írta: Szerkesztőség - 2021 február 13.

Mezőgazdasági és általános csekély összegű támogatásra is jogosult az a dohánytermelő, akinek van felvásárlói szerződése, öt jogosultsága és egy szárítója, plusz némi bevételt és élőmunkát is igazolni tud.

 

dohany

Plusz előny, ha öt jogosultságonként egy szárítónk is van (forrás: madosz.hu)

 

A dohány-szerkezet-átalakítási támogatás legfeljebb a tárgyévi egységes területalapú támogatásban a Burley, illetve Virginia dohánnyal beültetett terület mértékéig adható. A támogatás további feltétele, hogy a dohánytermelő rendelkezzen:

  • elsődleges feldolgozóval kötött szerződéssel és
  • a szerződésben foglalt mennyiségű dohány átvételét igazoló dokumentummal.

 

Kérelmezőnként legfeljebb öt szerkezetátalakítási jogosultság alapján igényelhető a támogatás.

 

A dohány-szerkezetátalakítási programban résztvevő dohánytermelő a 2020. tárgyévben köteles:

  1. a jogosult településen a szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok számánál nem kevesebb hektárra egységes területalapú támogatást (SAPS) igényelni;
  2. jogosultságonként 500 munkaóra-ráfordítást biztosítani (töredékhektár esetén ezt arányosan kell teljesíteni);
  3. jogosultságonként tárgyévente 200.000 forint árbevételt teljesíteni (töredékhektár esetén ezt arányosan kell teljesíteni).

 

Elismert élőmunka-ráfordításnak, illetve elismert tevékenységnek csak az egységes kérelemben megjelölt jogosult településen végzett tevékenység vehető figyelembe. Az élőmunka-teljesítési kötelezettség elszámolásának szabályai a 2020. tárgyévre vonatkozóan:

  • A saját elvégzett munka elismeréseként a természetes személy és a vele együttműködő termelő esetében külön-külön 200.000 forint árbevétel teljesülése esetén személyenként legfeljebb 500 munkaóra igazoltnak minősül, ún. bónusz munkaóraként.
  • Amennyiben a természetes személy a járulékokat a minimálbérrel megegyező bevétel után fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül, azaz a 2020. évre 2032 munkaóra számolható el. Ha ennél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az elismert élőmunka-ráfordítás arányosan csökken.
  • Amennyiben az a mezőgazdasági őstermelő bevétele nem haladja meg a kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt, és a járulékokat legalább az őstermelői tevékenységből származó bevétel után megfizette, úgy az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül, azaz 2020. évre 2032 munkaóra számolható el. Ha ennél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az elismert élőmunka-ráfordítás arányosan csökken.
  • Amennyiben a természetes személy a fentebb foglaltaktól eltérően szociális hozzájárulási adó fizetésére kötelezett, és azt legalább 200.000 Ft árbevételnek megfelelő összeg után megfizette, úgy az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül, azaz 2020. évre 2032 munkaóra számolható el. Ha ennél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az elismert élőmunka-ráfordítás arányosan csökken.
  • Ha a dohánytermelő az élőmunka-ráfordítást részben vagy egészben munkaerő-kölcsönzés révén kívánja teljesíteni, akkor köteles az ezután fizetendő közterhek megfizetését okiratokkal igazolni és az ellenőrzés alkalmával bemutatni.

 

A dohánytermelő a mezőgazdasági csekélyösszegű támogatás mellett általános csekély összegű támogatást is igényelhet. Ehhez öt szerkezetátalakítási jogosultságonként egy szárítót kell üzemeltetni vagy bérelni.

Lásd részletesen a kincstári közleményt itt.

A dohány a Covid elleni harcban is az emberiség segítségére lehet, lásd erről laptársunk cikkét: Dohánnyal a Covid ellen.

 

Összeállította: Gönczi Krisztina