fbpx

Itt az osztatlan közöst felszámoló rendelet!

Írta: Szerkesztőség - 2020 december 29.

Karácsony előtt egy nappal fontos ajándékot hozott a törvényhozás: megjelent az osztatlan közös tulajdon felszámolásáról szóló részletes kormányrendelet.

A rendelet a 2020. évi LXXI. törvény alkalmazásához szükséges, célja, hogy az eljárás során legalább két önálló helyrajzi számú, rendeltetésszerű mező- és erdőgazdasági művelésre alkalmas földrészlet jöjjön létre. A rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

 

Kötelező az osztóprogram használata

A kormányrendeletben szerepel, hogy a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) internetes oldaláról letölthető lesz egy osztóprogram alkalmazás, amellyel térképvázlat és területkimutatás készíthető a megosztásról. Az osztóprogram a megosztás végrehajtásához elengedhetetlen, ez ellenőrzi a tulajdoni lap és az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatait, és az ellenőrzés során a földrészlet, alrészlet és művelésiág-azonosítók és területek kölcsönös azonosítását, megfeleltetését is elvégzi. Ha az osztóprogram az adatokban ellentmondást észlel, a megosztást nem lehet elvégezni. A program állítja elő a megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére felhasználható műszaki dokumentációt mind digitális, mind pedig nyomtatható formában. A digitális állományokat az osztóprogramból kell beküldeni az ingatlanügyi hatóság részére, hivatali kapun keresztül. Más módon a digitális állományok nem küldhetők meg! A program elkészítésére közbeszerzési eljárást írtak ki nyáron, ennek eredményét csak december 10-án hirdették ki, így az alkalmazás még nem elérhető az NFK oldalán.

Megosztás egyezség révén

Egyezség esetén egyezségi tárgyalás formális megtartása nem szükséges, az egyezségi okiratot a tulajdonostársak külön-külön is aláírhatják. Az egyezségi okiratban rögzíteni kell a megosztandó földrészletekben fennálló kiinduló és végső tulajdoni viszonyokat, ha tulajdonátruházások történtek, ezek ellenértékét, ha maradt közös tulajdon a felosztást követően, akkor a földrészletek megközelíthetőségét. Az értékbecslés során alapvetően a Nemzeti Földügyi Központ internetes oldalán település és művelési ág szerinti bontásban közzétett értéket kell figyelembe venni. A megállapodásban szintén rendezni kell a megosztandó földrészleten lévő felépítmények, illetve földtől elválaszthatatlan vagyontárgyak tulajdonjogi sorsát. A kormányrendelet rögzíti a megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetésének módját is. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés iránti kérelemhez csatolni kell az egyezségi okiratot és a kinyomtatott, az egyezségi döntésben részt vevő tulajdonostársak által aláírt műszaki dokumentációt. A műszaki dokumentáció az osztóprogrammal állítható elő.

osztatlan közös foldterulet

Egy kézbe kerül a földvagyon

A tulajdonba vételt kezdeményező tulajdonostársnak az ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkező valamennyi tulajdonostársat a bekebelezési szándékáról írásban, igazolt módon értesítenie kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell, hogy ő jogosult a bekebelezésre, mekkora a bekebelezni kívánt ingatlan becsült értéke és mekkora összeget ajánl érte, továbbá egy sor figyelemhívást. Az értesített tulajdonostárs 30 napon belül teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozhat arról, hogy az értesítésben szereplő ellenértéket elfogadja, vagy igazolja, hogy értékbecslési szakvélemény készítését kérte. A nyilatkozatban meg kell jelölni az ellenérték megfizetésére vonatkozó teljesítéssel kapcsolatos feltételeit. Ha az ingatlanon a földtől elválaszthatatlan vagyontárgy található, akkor ennek sorsáról is nyilatkozni szükséges.

A kezdeményező fél nem feltétlenül a földrészletet legnagyobb mértékben használó tulajdonostárs. Ekkor azonban egy másik tulajdonostárs jelezheti, hogy a kezdeményező tulajdonostársat megelőzően jogosult bekebelezésre és ezen jogával élni kíván. A bekebelezésről értesíteni kell a földrészletre bejegyzett egyéb jogok és tények jogosultjait. Ha az ingatlan-nyilvántartásba olyan jog vagy tény van bejegyezve, amely szükségessé teszi a tulajdonjog átruházásához a jogosult hozzájárulását, akkor ezt be kell szerezni. A földrészlet egyetlen tulajdonostárs általi tulajdonba vétele az állami tulajdonból kikerülő ingatlanrészen fennállott vagyonkezelői jogot megszünteti, de nem szünteti meg a közös tulajdonban álló földrészletre létrejött, és a bekebelezéskor fennálló, földhasználati szerződésen alapuló földhasználatot.

 

Az osztatlan közös területek megosztásáról legutóbb decemberi lapszámunkban írtunk, a cikk digitális változata itt érhető el.