fbpx

Pocokinvázió idején az AKG-s terület is kezelhető

Írta: Szerkesztőség - 2020 november 06.

Pocok Tox-szal is megfékezhető a rágcsálók kártétele. A szükséghelyzeti engedélyt az AKG-s területekre is megadják.

A csapadékszegény időjárás kedvezett a pocokpopuláció növekedésének. A túlnépesedett rágcsálóállomány nagy károkat okozhat, ezért egyre több gazdálkodó dönt a védekezés mellett. A védekezés előzetes óvintézkedések – pl. T-ülőfák kihelyezése, 25-30 cm-es mélységű talajművelés – mellett vegyszerhasználattal is eredményes lehet. A klórfacinon tartalmú Pocok Tox idén október 6. és 2021 február 2. között kapott szükséghelyzeti engedélyt a hivataltól. A rágcsálóirtó akkor vethető be, ha az előbbi intézkedések nem elegendőek a gradáció megfékezésére.

 

tarló
A gyomos tarlók felől folyamatos a pockok betelepedése (Fotó: Mezőhír)

 

Szükséghelyzeti engedély birtokában megengedhető a kezelés AKG-s területeken is. (Az engedélykérelem adatlapja itt található.) Kivételt képeznek ez alól azon támogatott területek, ahol tilos bármilyen növényvédőszert használni (pl. zöldugar, ökológiai másodvetés), vagy a rágcsálóírtó szerek alkalmazása nem megengedett. Az ilyen területeken keletkező károk esetén vis maior-bejelentést kell tenni a szükséges dokumentumok (engedélyek) csatolásával. Egyéb esetben akkor minősülhet a pocokinvázió vis maiornak, ha a szer használata ellenére sem sikerült a rágcsálók kártételét megakadályozni, vagy a gazdálkodó a kérelem ellenére nem kapta meg a szükséghelyzeti engedélyt (mert a terület védettséget élvez).

Figyelem, a klórfacinon mérgező vegyület, nemcsak lenyelve, de bőrre, tüdőbe kerülve is súlyos tüneteket tud okozni. A csalétket a járatba kell helyezni, de nem kell betaposni. 6-10 g mennyiséget kell számolni egy járatra úgy, hogy az 1 hektárra vetített dózis ne haladja meg a 10 kg-ot. Biztosítani kell a területen élő vadak riasztását, terelő etetését, bár a klórfacinon a második generációs kumarin-hatóanyagokhoz (bromadiolon, brodifakum) képest a madarakra nézve kevésbé toxikus (indándion-származék). A beltéri felhasználásra szánt rágcsálóirtó szereket éppen ezért tilos felhasználni a vadon élő állatok számára megközelíthető helyeken! A védekezésről lásd még cikkünket itt.