A növényvédő szerek felhasználásának és raktározásának közegészségügyi szempontjai

Írta: MezőHír-2020/10. lapszám cikke - 2020 október 17.

Egészségvédelem a mezőgazdaságban VI. rész

E sorozat célja megismertetni az olvasót a mezőgazdasági munka során feltárt környezeti és egészségi kockázatokkal, a lakosság és a munkavállalók egészségvédelmének kérdéseivel.

A peszticidek között számos olyan vegyi anyagot használnak, amely mérgező/veszélyes lehet. A lakosság jó minőségű élelmiszerrel történő ellátásához azonban a vegyszeres növényvédelem nélkülözhetetlen. A veszélyt szigorú előírásokkal kell megelőzni.

Az Európai Unió jogszabályi normákat ír elő a forgalmazás, tárolás, felhasználás vonatkozásában. E szabályok megfogalmazzák az egészségügyi követelményeket is. A szabályozás alapja az, hogy minden egyes készítményt egyedileg bírálnak el. Fontos ismeretet ad a méregkategóriákba sorolás és az anyag veszélyességének jellemzése.

Magyarországon az ötvenes évek óta csak hatóság által kiadott engedélyokirat birtokában lehetséges a forgalmazás és a felhasználás. Az ún. biztonsági vizsgálatok a hatóanyagra és a készítményre is kiterjednek.

Állatkísérletek alapján meg kell határozni az anyag méregkategóriáját. Rögzíthető a helyi hatásokon kívül a szisztémás, vagyis az egész szervezetre kiterjedő hatás, az egészségkárosító hatás kockázata ez alapján értékelhető.

A továbbiakban figyelembe kell venni az allergizáló hatást, az esetleges bőr- és szemkárosodást. Kiemelten vizsgálják a daganatkeltő/rákkeltő hatást. Fokozottan figyelemmel kell kísérni az immunrendszert és az utódot károsító hatásokat.

Az állatokon nyert méregtani vizsgálatok alapján készül javaslat, mennyi lehet az ún. elfogadható dózis. Ez az az érték, amelynél az alkalmazása során a szer biztosan nem idéz elő nemkívánatos hatásokat az emberre.

A szer fizikai-kémiai hatásait, méregtani hatásait és a környezetre gyakorolt hatásokat figyelembe véve következik a veszélyességi besorolás: igen mérgező, mérgező, kevésbé mérgező és gyakorlatilag nem mérgező kategóriákkal.

Meg kell fogalmazni a címke szövegét, leírni a veszély jelzését, a munkaegészségügyi óvórendszabályokat, a személyi higiénés szabályokat. Meghatározzák a biztonságos munkavégzés feltételeit, körülményeit. Például az alkoholfogyasztás mellőzését, ismerve, hogy számos vegyi anyag és az alkohol hatása között egymás méregtani hatásait erősítő kapcsolat van (pl. ditiokarbamátok és alkohol együtthatása következménye aldehidmérgezés).

Fontos gyakorlati ismeretet jelentenek az akut vagy krónikus mérgezés esetén az elsősegélynyújtáskor szükséges teendők. Ezeket minden munkavállalónak ismernie kell.

Minden veszélyes vegyi anyagra, így a növényvédő szerekre is vonatkozik, hogy ezeket eredeti csomagolásban, gondosan elzárva kell tárolni.

A növényvédő szerek – agrokemikáliák – biztonságos felhasználásának közegészségügyi szempontjai az alábbiak:

– a felhasználni kívánt szerek megfelelő raktározása;
– a felhasználni kívánt szer emberre, növényre, a növények kártevőire, illetve a környezetre kifejtett hatásának ismerete;
– a felhasználáshoz szükséges megfelelő technikai eszközök megléte és működésük ismerete;
– a munkát végzők orvosi alkalmassági vizsgálata;
– a munkát végzők védelmét szolgáló védőfelszerelések, védőeszközök, valamint– a munka végeztével a tisztálkodáshoz szükséges feltételek biztosítása.

 


Csak annyi szert vásároljunk, amennyi egy évre szükséges!

 

Az agrokemikáliák raktározása

A műtrágyák, amelyek gyakorlatilag nem mérgezők és nem veszélyesek vagy a szerves trágyák és földkeverékek tárolása nem okoz nehézséget. Cél az, hogy ezeket az eső, a szél vagy a nap hatása ellen megvédjük, és koncentrált talajba jutásukat meggátoljuk.

A levéltrágyák tömény állapotban már tartalmazhatnak olyan vegyi anyagokat – főleg fémeket vagy azok sóit, legtöbbször a felszívódást elősegítő formában –, amelyek miatt ezeket már úgy kell tárolnunk, hogy illetéktelenek ne juthassanak hozzá a készítményekhez. Nagy gondot kell fordítani a termésfokozó anyagok, a gyomirtók és a növényvédő szerek raktározására. Ezeket külön helyiségben, ahol ember vagy állat nem tartózkodik, zárható ládákban vagy szekrényben, fajtánként csoportosítva, eredeti csomagolásban, áttekinthető módon tároljuk!

Nagyon fontos, hogy csak annyi szert vásároljunk, amennyi egy évre szükséges. Legfeljebb a következő év korai növényvédelmi szükségletét biztosítsuk előre!

Ne raktárra, hanem a felhasználásra vásároljunk!

Az újabb és újabb szerek megjelenésével a fel nem használt szermaradékok a raktárunkat terhelik, és mint potenciális méreganyagok, felesleges jelenlétük veszélyessé válhat. A kis területen termelők vásárláskor részesítsék előnyben a kis mennyiségeket tartalmazó csomagolásokat, melyek 10 vagy 20 liter permetlé elkészítéséhez szükséges mennyiséget tartalmaznak. Ezek ugyan drágábbnak tűnnek, de az adagolás megkönnyítése, a kevesebb fel nem használt szermaradék összességében olcsóbb és sokszor eredményesebb felhasználást tesz lehetővé. Sok bajtól tudjuk akár magunkat, akár környezetünket megkímélni, ha a peszticideket csak eredeti csomagolásban, eredeti felirattal tároljuk. Végső esetben csomagoljuk át a szereket, de mindig úgy, hogy az eredeti címke vagy felirat az átcsomagolt göngyölegen jól rögzítve és olvashatóan legyen rajta!

 

SZERZŐ: DR. LEGOZA JÓZSEF NY. MEGYEI TISZTIFŐORVOS-HELYETTES, EGYETEMI DOCENS