fbpx

Agrárinformatikai Innovációs Nap a Szent István Egyetemen

Írta: Kalmár Nárcisz - 2019 december 05.

A Szent István Egyetem és vállalati partnerei (SKC-Consulting Kft., AXIÁL Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., ASSECO Central Europe Magyarország Zrt., ENERGOTEST Kft.) stratégiai jelentőségű KFI-együttműködés (FIEK_16-1-2016-0008) eredményeként Agrárinformatikai Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központot (AgIT FIEK) hoztak létre Gödöllőn, melyhez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 1482127690 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette a konzorciumot.

 

 

A konzorcium arra vállalkozott, hogy a lehetőségeket kihasználva az agrárinformatikai alapkutatásokkal törekedjen befolyásolni a fejlesztési trendeket, és alkalmazott kutatásokkal segítsen a létező rendszerek kompatibilitási problémáinak megoldásában.

Az Agrárinformatikai FIEK létrehozásával az informatikai eszközök mezőgépészeti technológiába történő integrációjának egy dedikált kutatási és fejlesztési központja jött létre, amelynek tárgyiasult eleme az Agrárinformatikai Kutatóközpont épületének kialakítása új beruházásként, a Szent István Egyetem Gödöllői Campusán. A kutatóbázison mérnöki iroda, prototípusműhely, ISOBUS-tesztlaboratórium, elektronikai műhely, 300 m2-es gépcsarnok és két tantermes továbbképzési centrum kapott helyet.

 

 

Az Agrárinformatikai Kutatóközpont 2019. december 3-án Innovációs Nap keretében mutatkozott be a szakmai közönségnek. A rendezvény célja, hogy a meghívottak és az általuk képviselt szervezetek megismerjék az AgIT FIEK projekt kiemelt kutatási területein 2017-2019 között elért eredményeket és a további célkitűzéseket.

A pályázat során életre hívott Agrárinformatikai Központ 2020-tól szolgáltatóként kíván megjelenni a mezőgazdasági gépgyártás és agrárinformatikai innováció területén, ennek érdekében felajánlja infrastruktúráját, szakmai tapasztalatait és emberi erőforrásait az együttműködő partnerek számára.

A gödöllői rendezvényen a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal képviseletében Dr. Szabó István elnökhelyettes beszélt a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központok szerepéről a magyar innovációs rendszerben.

„A Hivatal által kidolgozott FIEK-program keretében a vállalatok részéről felmerülő kutatás-fejlesztési és innovációs igényekre alapozva országszerte nyolc ipari-egyetemi együttműködési centrum valósul meg összesen közel 35 milliárdos támogatással” – emlékeztetett az előadásában.

Kiemelte, hogy ez a szerves együttműködésben zajló alkotómunka kölcsönös előnyökkel jár, hiszen a menedzsmentszemlélet elsajátításával javul a kutatóhelyek hatékonysága, a vállalati kutatás-fejlesztésnek pedig új dimenziót ad, ha számíthatnak az egyetemi tudásbázisok erőforrásaira.

 

A rendezvényen ünnepélyes körülmények között került sor a Szent István Egyetem és a Közlekedési Műszergyártó Zrt., valamint a Valor Hungariae Zrt. együttműködési szerződésének aláírására. Az aláírási ceremóniák szimbólumai annak, hogy a kutatói közösség és az ipari szereplők szervezett együttműködéséből olyan nemzetközi összehasonlításban is versenyképes fejlesztések születhetnek, amelyek a kutatói kiválóságra alapozva létező piaci igényeket szolgálnak.

Az Innovációs Nap résztvevői a modern technika megismerése után megtekintették a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum „Agrárinformatika v_0.1.” című kiállítását, amely bemutatta, hogy a Szent István Egyetem és jogelődei már akkor az agrárinformatikai kutatás élvonalában dolgoztak, amikor a „drónok” munkáját még sárkányrepülővel végezték, és a raktárbizonylat-beolvasó berendezést azért kellett kifejleszteni, mert még nem találták fel a lézerszkennert.

 

További információk: www.fiek.szie.hu; [email protected]