fbpx

2020 augusztusáig várják a támogatási kérelmeket

Írta: Csomor Zsolt - 2019 január 12.


2016. május 11-én megjelent a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztését támogató felhívás. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 49,5 milliárd forint volt. A támogatási kérelmek benyújtása 2020. augusztusig lehetséges. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók: vízvisszatartás, szűrőmezők, meliorált utak kialakítása, öntözőberendezések korszerűsítése és újak beszerzése: mindez az energiahatékonyság és a víztakarékosság jegyében.

 pályázati felhívás egyéb pontosítások mellett az alábbiak szerint módosult:

  1. Lehetőség nyílt a 12 évnél fiatalabb ültetvények öntözésére.
  2. A műszaki és szakmai elvárások fejezet kiegészítésével: nem minősül öntözött terület növekedését eredményező projektnek az a projekt, amely olyan területen valósul meg, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 évben – bármilyen időtartamig – öntözésre jogosító vízjogi engedéllyel rendelkeztek, és amelyet legalább egyszer ténylegesen öntöztek, de a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az öntözéssel már ténylegesen felhagytak, azaz annak vonatkozásában nem rendelkeznek öntözésre jogosító hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel.
  3. Fenntartási kötelezettség fejezetben szereplő „pénzügyi befejezésétől” kifejezés „megvalósítás befejezésétől” kifejezésre módosult.
  4. A mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek a termelői csoportra és termelői szervezetre vonatkozó szabályozás szerint is igazolhatják a jogosultsági feltételek teljesítését.
  5. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet kiegészült a következőkkel: „Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére aki, vagy amely a VP-2-4.1.3.2.-16 „Kertészet korszerűsítése – Ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című pályázati felhívás keretében ugyanazon megvalósítási hely és ugyanazon projekt kapcsán már támogatásban részesült.”
  6. A felhívásban egységesen módosult a „Támogatói Okirat kézbesítésétől számított” kifejezés a „Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre, továbbá a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások is átvezetésre kerültek.
  7. A 2. számú mellékletben a támogatható tevékenységek maximális elszámolható kiadásait aktualizálták. (Általános 20 % emelés!)
  8. A Fogalomtár c. mellékletből törölve lett az öntözött területek nettó növekedésére vonatkozó meghatározás.
  9. A Jogkövetkezmények c. mellékletet a tartalmi értékelési szempontokban vállalt kötelezettségekhez kapcsolódóan több pontban pontosították.
  10. A fenti módosításokkal összhangban módosult a támogatói okirat is!

A pályázati felhívás módosítása itt elérhető.

Összeállította: Csomor Zsolt