Szélesebb palettával a repcekárosítók ellen

Az egészséges repcéért vetéstől a betakarításig meg kell dolgoznunk. A rovar- és gombaölő szeres növényvédelem mellett komoly feladat a gyomirtás, az árvakelés kipusztítása, a lombtrágyák segítségével a különböző mikro- és makroelemek pótlása is. Így már ősszel akár négyszer-ötször is rá kell menni a területre.

 

A neonikotinoid hatóanyagú csávázás betiltása miatt várhatóan nagyobb figyelmet kell majd fordítani a rovarölő szeres védekezésre. Vélhetően ezzel a problémával már idén, a repcevetést követően is szembesülni fogunk.

Élet a neonikotinoidokon túl

Ősszel a repcét károsító rovarok elleni védekezéshez legnagyobb arányban piretroid és klórpirifosz hatóanyagú készítményeket szoktak a termelők használni. 2018 tavaszától ebben a szegmensben jelentősen színesedett a Nufarm palettája. A piretroidok csoportja kibővült, hiszen az eddig már jól ismert és széles körben használt eszfenvalerát hatóanyagú Sumi Alfa 5 EC és lambda-cihalotrin hatóanyagú Kaiso EG mellé a Nufarm megvásárolta a béta-ciflutrint tartalmazó Bulldock 25 EC-t és a méhkímélő tau-fluvalinát-tartalmú Mavrik 24 EW-t. A másik hatóanyagcsoportból a klórpirifosz hatóanyagú, EC formulációjú Pyrinex 48 EC, a mikrokapszulás Pyrinex 25 CS, valamint a mikrokapszulás klórpirifosz és a béta-ciflutrin gyári kombinációját tartalmazó Pyrinex Supreme szintén a Nufarm palettáján szerepel.

Arról, hogy a technológiában ki és mikor használja a piretroidokat, a klórpirifoszt vagy ezek kombinációját, a vélemények, szokások megoszlanak, és az adott évjárat is befolyásolja a döntést. Tudjuk, hogy a klórpirifosz hatóanyagot egy vegetációban egyszer lehet használni, ráadásul AKG-ban csak ősszel. Tény, ahhoz, hogy a klórpirifosz hatóanyag a levél viaszrétegébe beépülve tartamhatást érjen el, levélfelületnek is lennie kell. Viszont az is tény, hogy erős gázosodó hatásának köszönhetően a talajrögök között megbújó kártevőket jobban el tudjuk érni vele. A klórpirifosz hatékonyságát növelhetjük, ha a mikrokapszulázott formulációt választjuk. A Pyrinex Supreme-et azért kedvelik sokan, mert egy kannában ötvöződnek a két hatóanyag előnyös tulajdonságai, a gyors, taglózó hatású, kontakt és gyomorméreg piretroid és a gázosodó, tartamhatású klórpirifosz.

A legérzékenyebb állapotban a kelő kis repcenövény van, amelyet a rovarkártevők tarrágással ki is pusztíthatnak. Így megfelelő csávázás hiányában ebben az első időszakban akár többször is be kell vetni az olcsó piretroidokat. Ehhez javasoljuk a Sumi Alfa 5 EC-t 0,2 l /ha, a Kaiso EG-t 0,2 kg/ha, a Bulldock 25 EC-t 0,3 l/ha dózisban. Ha együtt szeretnénk használni a két hatóanyagot, megtehetjük a gyári kombinációjú Pyrinex Supreme-mel 0,75–1,25 l/ha dózisban. Ebben az évben is rendelkezésre áll a két csomagajánlatunk, a Kaiso Plusz és a Repce Plusz, változatlan néven, kicsit más tartalommal. Kaiso Plusz csomagunkban ettől az ősztől az 5 kg Kaiso EG mellett 20 l Pyrinex 48 EC lesz kapható. Repce Plusz csomagunk a korábbi évekhez hasonlóan 30 l tebukonazol hatóanyagú Mystic 250 EW-t tartalmaz a rovarölő szereken kívül, ezzel biztosítva az őszi regulátorozást és fóma elleni védelmet. Mindkét technológiai csomagunk 33 hektár kezelésére alkalmas.

Mystic 250 EW – regulátor és gombaölő szer egyben

Amennyiben hosszan tartó, enyhe és csapadékos ősz következik, a repce már az ősz folyamán szárba indulhat, ami a kifagyás esélyét ugrásszerűen megnöveli. A repce biztonságos átteleléséhez szükséges a 8–10 leveles tőlevélrózsás állapot, a 25–30 centiméteres gyökérhosszúság és az 1 centiméteres gyökérnyakvastagság. Az állomány szárba indulásának szabályozása ezért – a többi technológiai elem mellett – szintén kulcskérdés.

A repce 4–6 leveles fejlettségénél kipermetezett növekedésszabályozó készítmények hatására nemcsak a télállóság javul, hanem tavasszal több oldalhajtás is képződik. Az oldalhajtások számának növekedésével növekszik a becőszám, így a termés mennyisége emelkedik.

A Mystic 250 EW az egyik leghatékonyabb felszívódó hatóanyagot, a tebukonazolt tartalmazó gombaölő szer és egyben növekedésszabályozó készítmény. A tebukonazol a triazolok hatóanyagcsoportjában egyedülálló módon egyszerre két ponton is gátolja a gombaszervezet ergoszterol-bioszintézisét, ami nagy hatásbiztonságot eredményez. Számos kultúrában, a kórokozók széles köre ellen engedélyezett hatóanyag. Hatására a gomba növekedése rövid időn belül leáll, majd elpusztul. A növényekben viszonylag lassan, de egyenletesen oszlik szét. Betegségmegelőző hatása hosszú, ugyanakkor gyógyító és megszüntető hatása is kitűnő. Emellett a kultúrnövényre is biztonságos.

A Mystic 250 EW-t magas koncentráció és jó felszívódás jellemzi. Megbízható, ugyanakkor költségtakarékos megoldás a repce növekedésszabályozására és gombabetegségei ellen történő együttes védekezésre. Az őszi Mystic 250 EW-kezelés alkalmas a repce kifagyásának csökkentésére, a szárba indulás késleltetésére, a gyökérnyakvastagság, illetve a gyökér-lomb arány növelésére. Hatására az oldalhajtások száma akár 25-30%-kal növekedhet. Az ebből adódó terméstöbblet elérheti a 10-20%-ot is. A tavaszi kezelés tovább erősíti a repce gyökérzetét, csökkenti a növénymagasságot és a megdőlést, növeli a szárszilárdságot, valamint serkenti az oldalhajtások képződését. A regulátorhatás mellett mindkét esetben számíthatunk a Mystic 250 EW megbízható gombaölő hatására. Ezzel a levélen, a száron és a becőn károsító gombabetegségek által okozott gazdasági kárt háríthatjuk el eredményesen.

A permetezést ősszel a repce 4–8 leveles állapotában kell elvégezni, lehetőleg 12 ºC feletti hőmérsékleten, tavasszal pedig a szárba indulástól a becőképződésig védekezhetünk vele. Javasolt dózisa 0,75–1,0 l/ha, ősszel fagykárcsökkentés céljára 0,5 l/ha. Ha a táblán található növények többsége négyleveles állapotban van, és a kezelendő fajta vagy hibrid növekedési erélye gyenge, illetve közepes, a Mystic 250 EW alacsonyabbik dózisát használjuk. Fejlettebb állomány és erőteljes növekedésű fajta vagy hibrid esetén a magasabbik dózissal kezeljünk. A növekedésszabályozó hatás csak a zöldbimbós állapotig elvégzett permetezés esetén érvényesül. Repcében a Mystic 250 EW egy tenyészidőszakban csak egyetlen alkalommal juttatható ki.

A rovarölő szereken túl a gombaölő szerek száma is kibővült. A Mystic 250 EW, a Tazer 250 SC és a Tazer Kombi mellett tavasztól nálunk érhető el a szintén tebukonazol hatóanyagú Orius 20 EW, amelynek repcében ajánlott dózisa 0,6–1,25 l/ha. Fóma ellen kiváló gyári kombináció a tebukonazol és prokloráz hatóanyagokat tartalmazó Zamir, 1,0–1,25 l/ha javasolt dózissal. Mindegyik termék kiválóan kombinálható rovarölő szerekkel is. Lombtrágyákkal való együttes kijuttatásánál célszerű figyelembe venni a lombtrágyák keverhetőségét. Mivel a repce levele nagyon viaszos, mind a rovarölő szereink, mind pedig a gombaölő szereink mellé célszerű hatásfokozót adagolni. Ehhez a Spraygardot javasoljuk 0,2 l/ha dózisban.

Gyomirtás szuperszelektív egyszikűirtókkal

A csírázó repceállományok víz- és tápanyagfelvételét gátolják, a kelő repcét agresszíven elnyomják a kultúrnövénnyel együtt megjelenő gyomnövények. A gyomokkal versengő, azoknál kisebb egyedszámban kelő, fiatal repcenövények gyengén fejlődnek, a fényért folyó küzdelemben felnyurgulnak és erőtlen gyökérzetet fejlesztenek. A gyenge állományok kitettebbek a téli időjárásnak, ezáltal megnő a kifagyás kockázata. A tavaszra megritkult, megviselt növények később regenerálódnak, kevesebb oldalelágazást fejlesztenek, ezzel teret adnak a tavaszi gyomosodásnak. Az elágazódások csökkenésével arányosan csökken a becőszám, ezáltal a hozam is.

A korábbinál alacsonyabb vetőmagnorma, a ritkább térállás, a tápanyag-utánpótlás intenzívebbé válása és a hibridekben rejlő magasabb terméspotenciál egyértelműen az őszi gyomirtás mellett szól. A változékony kora őszi időjárás viszont a repce kelése után alkalmazható készítmények javára tolja el a mérleget. Ezekkel képesek vagyunk a legnagyobb termésveszteséget okozó gyomokat kiiktatni. Legnagyobb előnyük, hogy a hatás kialakulásához nincs szükségük bemosó csapadékra, a már kikelt gyomfajok ismeretében tudjuk megválasztani a legmegfelelőbb gyomirtó szert, továbbá a kezelés akkor végezhető, amikor a repce már biztonsággal kikelt.

A magról kelő fűfélék (pl. nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit) mellett a gabona-árvakelés és az évelő egyszikűek (pl. tarackbúza, fenyércirok) ellen alkalmazhatók repcében a szuperszelektív készítmények. Ilyen a Gramin, amely egy gyorsan felszívódó, levélen keresztül ható, rugalmas dózisú termék. Adagja magról kelő egyszikű gyomnövények ellen 0,7–1,0 l/ha, magról kelő fenyércirok ellen 0,8 l/ha, rizómáról kihajtó fenyércirok ellen 1,0–1,2 l/ha, tarackbúza ellen 2,0–2,5 l/ha, gabona-árvakelés ellen – annak gyökérváltása előtt – pedig 0,4–0,6 l/ha. A készítményt lehetőleg önmagában juttassuk ki. Ne keverjünk a permetléhez hatásfokozó adalékanyagot, ammónium-szulfát hatóanyagú terméket, gyomirtó, gombaölő vagy rovarölő szert, illetve lombtrágyát.

 

2018-ban a Nufarm portfóliója egy másik szuperszelektív egyszikűirtóval bővült. A Fusilade Forte széles körben engedélyezett, számos kultúrában felhasználható készítmény. Hatóanyaga a fluazifop-p-butil, amely az ACCáz-gátló herbicidcsoportba tartozik. Hatásmechanizmusára jellemző, hogy a merisztémákban felhalmozódva az ACCáz enzim működésének gátlásával megakadályozza a zsírsavak bioszintézisét, ezáltal a membránlipidek károsodnak a növény merisztémaszöveteiben, és nekrózis lép fel. A növekedés leáll, és bekövetkezik a gyomnövény pusztulása. A tüneteket a hajtás és a gyökér osztódószöveteinél figyelhetjük meg először. A hajtáscsúcs és a gyökércsúcs pusztulása, valamint a levelek száradása a kezelést követő 12–14 nap múlva figyelhető meg. A gyomnövény a hatóanyagot a zöld növényi részeken keresztül veszi fel, talajon keresztüli hatása nincs, így nem kell attól tartanunk, hogy esetlegesen károsítja az utóveteményt. A hatóanyag néhány hét alatt (maximum 1-2 hónap) lebomlik a talajban. A készítmény nagyon gyorsan felszívódik, hatását a kijuttatást követően 2-3 óra múlva hullott csapadék nem befolyásolja.

A gyomirtás során a dózist minden esetben a gyomnövényekhez igazítva, azok fenológiai állapotát figyelembe véve kell meghatároznunk. A készítményt a magról kelő gyomnövények 3–5 leveles fenológiai állapotában, 0,8–1,2 l/ha dózisban, az évelő egyszikűek közül a rizómás fenyércirok ellen 1,8–2,0 l/ha, tarackbúza ellen pedig 2,5 l/ha-os dózisban, a gyomnövények intenzív növekedési időszakában, azok 20–30 cm-es fejlettségi állapotában ajánlott kijuttatni.

Termelők mondták…

„Békés megyében, Kétegyházán gazdálkodom 225 ha területen. A vetésszerkezetben őszi búza, kukorica, napraforgó és repce szerepel. Az utóbbi néhány év megmutatta, hogy az egyik legjobban jövedelmező növény az őszi káposztarepce. Igyekszem kiszolgálni a növényt tápanyaggal, és a növényvédelmet is megfelelően elvégezni a magas termésátlag eléréséhez. A 2017. évi repcémen kipróbáltam a Tazert egyliteres dózisban. A repceállomány szemmel láthatóan felélénkült, és gombabetegségnek nyoma sem volt betakarításig. 2017-ben 75 hektár átlagában 4,6 tonnát takarítottam be. A vetésforgó évente 60-80 ha repcevetést tesz lehetővé, 2017 őszén 80 hektárt. A fajtaválasztásra is nagy figyelmet fordítok. Az idén a szegedi GK Csenge fajtát vetettem. Technológiai elem ősszel a műtrágyázás, a rovarok elleni védekezés és a gabona-árvakelés kiirtása. Gabona-árvakelés ellen kedvező ára és kiváló hatékonysága alapján az idén a Gramint választottam. A megfelelő őszi időjárásnak köszönhetően szépen fejlődött a repce, sőt a szeptember 10-i vetés után éppen egy hónappal vissza is kellett fogni az állományt. Erre a célra tökéletesen megfelelt a Mystic 250 EW 0,8 liter/ha mennyiségben. A felsorolt szerek már a technológiám részei, és bízom benne, hogy megismétlődhet a 2017. évi remek termés.“

Gaál Orsolya – Farkas Árpád
Nufarm Hungária Kft.
http://www.nufarm.com/HU/Kezdolap

Amennyiben szeretne ingyenesen és rendszeresen friss szakmai információkat kapni hasonló témakörben, regisztráljon itt!

csávázás gombaölő szer gyomirtó szer hatásfokozó kártevő kórokozó növénytermesztés növényvédelem növényvédő szer Nufarm regulátor repce rovarölő szer