A Gulyás Antal emlékérem díjazottja 2017-ben

A Tiszántúli Növényvédelmi Fórum alkalmával ebben az évben is ünnepélyes keretek között adták át a Gulyás Antal Emlékérem a Növényvédelemért c. kitüntetést.

 

A Növényvédelem Oktatásának Fejlesztéséért Alapítvány és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete által adományozott díj kitüntetettje 2017-ben Dr. Kajati István okl. agrármérnök, címzetes egyetemi docens, ny. vezető főtanácsos, az MNMNK Országos Elnökségének volt tagja. Kajati István 1937-ben született Nyíregyházán, és szülővárosában, a Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett 1956-ban. Ezt követően kezdte meg tanulmányait a Debreceni Agrártudományi Egyetemen, ahol 1960-ban szerezte meg a diplomáját. Egyetemi évei alatt fokozott érdeklődést tanúsított a növénytermesztés és a növényvédelem iránt. Tanárai közül különösen nagy hatással volt rá Bocz Ernő, Koppány Tibor és Kovács Béla, akiket példaképnek, tanítómestereinek tekintett. Bocz Ernő professzor irányításával készített pályamunkájával az első Országos Tudományos Diákköri Konferencián 3. helyezést ért el. Ennek is köszönhető, hogy az ő segítségével került első munkahelyére. Ez – az akkor és még sokáig Mikepércsen működő – Hajdú-Bihar Megyei Növényvédő Állomás volt. Ma már tudjuk, ez volt a magyar növényvédelmi szervezet majdani két évtizedes (kb. 1965-től 1985-ig tartó) nagy korszakának megalapozó szakasza. Az akkori viszonyok között a mezőgazdaság szakmai élvonalát jelentette a megyei növényvédő állomások hálózata, ahová bekerülni, ott felelős szakmai posztot betölteni érdem, elismerés volt. Az Állomáson Dr. Sándor Ferenc főagronómus volt első kitűnő tanítómestere. A sors nagyszerűsége, hogy néhány év múlva együtt dolgozhatott több volt évfolyamtársával, majd más évfolyamok végzőseivel is.

Kajati István meghatározó jellemvonása a fiatalos lelkesedés, amellyel mindig is segíteni tudta és akarta a növényvédelem ügyét. Lényegtelen, milyen beosztásban. Permetező mesterként kezdte, tíz évig dolgozott első munkahelyén, mint növénykórtanos, majd laboratóriumvezető. 1969-ben – nem kevés vívódás után fogadva el az ajánlatot – helyezték Budapestre, az akkori központi intézetbe, az FM Növényvédelmi Szolgálat Központi Karantén Laboratóriumába, amely pár év múlva MÉM NAK néven vált ismertté mint országos intézmény. Itt lankadatlan lelkesedéssel, s ehhez mindig párosuló vezetői bölcsességgel, türelemmel, empátiával közel 20 évig irányította a növénykórtani osztályt, s ezen keresztül az állomási hálózat növénykórtani szakterületét (egy időben az egész intézmény megbízott vezetője is volt). Akkoriban zajlottak a növényvédelem nagy szakmai programjai, amelyek megszervezésében, végrehajtásában felelős vezetőként kellett helytállnia. Feladata nemcsak a szakmai célok meghatározása volt, hanem az országos szintű növény-egészségügyi felmérések és felderítések, vizsgálatok anyagi és technikai feltételeinek biztosítása is. Példaként említve a karantén felderítés 1970-ben indult rendkívül precízen szervezett programjait (pl. tűzelhalás, burgonya fonálféreg, a kukoricát fertőző Helminthosporium /=Drechslera/ maydis); a búza fuzáriumos szemfertőzöttségének azóta is zajló országos felmérését; a fungicidrezisztencia vizsgálatok, valamint a szőlő, gyümölcs és egyéb szaporítóanyagok vírusmentesítési programjainak elindítását. Ekkor jelentek meg a szántóföldi növénytermesztésben az iparszerű, ill. az ültetvényekben az intenzív technológiák a maguk növényvédelmi problémáival, amelyek megoldásra vártak. Mindezen feladatok eredményes végrehajtásában Kajati István egyszerre volt együttműködő munkatárs és irányító vezető. A kezdetektől fogva élharcosa a növényvédő kamarai mozgalomnak és szervező munkának, a növényorvos szakma elismertetésének, elfogadtatásának. Valamennyi fontos esemény és eredmény létrejöttében meghatározó, mozgató, előrevivő szerepet töltött be, érdemei elvitathatatlanok. Sokrétű és fáradhatatlan tevékenységének elismeréseként és a növényorvos szakma nagyrabecsülésének jeléül érdemelte ki Debrecenben, az alma materben a Gulyás Antal Emlékérem a Növényvédelemért c. kitüntetést.

Kitüntetéséhez e helyen lapunk nevében is gratulálunk!

Dr. Kajati István

SZERZŐ: P. G.

2017 emlékérem gulyás antal növénytermesztés növényvédelem