A Gulyás Antal emlékérem díjazottja 2017-ben

Kajati István meghatározó jellemvonása a fiatalos lelkesedés, amellyel mindig is segíteni tudta és akarta a növényvédelem ügyét. Lényegtelen, milyen beosztásban. Permetező mesterként kezdte, tíz évig dolgozott első munkahelyén, mint növénykórtanos, majd laboratóriumvezető. 1969-ben – nem kevés vívódás után fogadva el az ajánlatot – helyezték Budapestre, az akkori központi intézetbe, az FM Növényvédelmi Szolgálat Központi Karantén Laboratóriumába, amely pár év múlva MÉM NAK néven vált ismertté mint országos intézmény. Itt lankadatlan lelkesedéssel, s ehhez mindig párosuló vezetői bölcsességgel, türelemmel, empátiával közel 20 évig irányította a növénykórtani osztályt, s ezen keresztül az állomási hálózat növénykórtani szakterületét (egy időben az egész intézmény megbízott vezetője is volt). Akkoriban zajlottak a növényvédelem nagy szakmai programjai, amelyek megszervezésében, végrehajtásában felelős vezetőként kellett helytállnia. Feladata nemcsak a szakmai célok meghatározása volt, hanem az országos szintű növény-egészségügyi felmérések és felderítések, vizsgálatok anyagi és technikai feltételeinek biztosítása is. Példaként említve a karantén felderítés 1970-ben indult rendkívül precízen szervezett programjait (pl. tűzelhalás, burgonya fonálféreg, a kukoricát fertőző Helminthosporium /=Drechslera/ maydis); a búza fuzáriumos szemfertőzöttségének azóta is zajló országos felmérését; a fungicidrezisztencia vizsgálatok, valamint a szőlő, gyümölcs és egyéb szaporítóanyagok vírusmentesítési programjainak elindítását. Ekkor jelentek meg a szántóföldi növénytermesztésben az iparszerű, ill. az ültetvényekben az intenzív technológiák a maguk növényvédelmi problémáival, amelyek megoldásra vártak. Mindezen feladatok eredményes végrehajtásában Kajati István egyszerre volt együttműködő munkatárs és irányító vezető. A kezdetektől fogva élharcosa a növényvédő kamarai mozgalomnak és szervező munkának, a növényorvos szakma elismertetésének, elfogadtatásának. Valamennyi fontos esemény és eredmény létrejöttében meghatározó, mozgató, előrevivő szerepet töltött be, érdemei elvitathatatlanok. Sokrétű és fáradhatatlan tevékenységének elismeréseként és a növényorvos szakma nagyrabecsülésének jeléül érdemelte ki Debrecenben, az alma materben a Gulyás Antal Emlékérem a Növényvédelemért c. kitüntetést.

Kitüntetéséhez e helyen lapunk nevében is gratulálunk!

SZERZŐ: P. G.