Biológiai növényvédelem és hozamfokozás gyógynövényes preparátummal paprikahajtatásban

Európa fejlettebb országaiban fokozatos növekedést mutat a biotermékeket preferálók száma. A biotermék-fogyasztók választásának elsődleges szempontja az egészségtudatos táplálkozás megvalósítása, ezt követi a társadalom és a helyi gazdálkodók iránti érzett felelős szemlélet. Mindezeken túlmenően hasonlóan fontos a helyes életmódra, valamint a közös munkára való nevelés.

Ezt a célt szolgálja az elmúlt években kialakult közösségikert-mozgalom, ahol már az óvodás és kisiskolás gyerekeket megtanítják az együttes csoportos munkára. Mivel ezekben a kertekben vegyszermentes termesztés zajlik, ezért a termeléshez inkább természetes anyagokat használnak. A gyerekekben kialakul a természet szeretete és tisztelete iránti igény, s ily módon válnak tudatos felnőtté. A jövő nemzedékei számára azért nélkülözhetetlen ez a fajta nevelés, mert egy másfajta szemléletmód szükséges ahhoz, hogy később elkötelezettek legyenek az ökotermékek iránt. A termelők szempontjából a piacon való fennmaradás alapfeltételei közé tartozik a magas biológiai tápértékkel rendelkező és kevés növényvédőszer-maradványt tartalmazó élelmiszerek előállítása. A vegyszermaradványoktól való félelem egyre nagyobb szerepet kap napjainkban, s egyben rákényszeríti a termelőket egész termelési szerkezetük átértékelésére. A hajtatással foglalkozó kertészek csak akkor tudnak versenyképesek lenni az EU-ban, ha eleget tesznek a szigorú növényvédelmi előírásoknak. A kedvező humántoxikológiai értékekkel rendelkező zöldségfélék megtermelése nem könnyű. A 21. században alapvető feladat talajainkat/növényeinket védeni, termőképességüket olyan biológiai megoldások segítségével megőrizni, amelyek nem jelentenek veszélyt a környezetre: az élelmiszer-termelés volumenének növekedése kizárólag környezetkímélő módon valósítható meg.

A hagyományos vegyszeres termesztés veszélyei

A kemikáliák használata következtében talajainkat folyamatos szennyezés éri, miközben biodiverzitásuk csökken. A műtrágyázások miatt a talajok só- és nitráttartalma növekszik, ami egyrészt a talajok elsavanyodásához, elszikesedéséhez vezet, másrész a talajvizekbe bekerülő nitrát az ivóvízkészleteinket is szennyezheti. A szervestrágyázás hiánya és a túlművelt jellegű talajhasználat miatt a talajok humusztartalma csökken. A szerves anyagok használatának hiánya pedig a talajok biológiai romlásához vezet, a talajlakó mikroorganizmusok száma lecsökken, ami kedvezőtlen irányba hat a talajéletre. A biológiai talajállapot javítása kiemelt szempont! A talajok szervesanyag-készletének csökkenése a talajok fizikai romlását is magával vonja. A mezőgazdasági és az ipari eredetű szennyezés napjainkban oly mértékűvé vált, hogy nemcsak a természetet, hanem az emberi egészséget is veszélyezteti. A vegyszerek az emberi szervezetbe kerülve ugyanis rendkívül káros hatásúak lehetnek. Hogy ezt megakadályozzuk, ezért érdemes új módszereket kialakítanunk.

A járható út

A káros környezeti és humán-egészségügyi hatások elhárítására a biotermesztés adhat megfelelő megoldást, ahol fenntartható módon folyhat a gazdálkodás. A környezet féltése, a méltányosság fontossága, a gondosság szerepe, valamint az egészség: ezek az oszlopok tartják fent az ökológiai termesztési szemléletet. A fenntartható mezőgazdasági termelővállalkozás akkor valósítható meg, ha a környezettel teljes mértékben tudunk azonosulni, valamint féltő módon bánunk vele. A termelést olyan módon kell elvégezni, ill. a jelenlegi potenciálokkal úgy kell gazdálkodni, hogy azok a következő nemzedékek számára is használhatóak legyenek. A biogazdálkodás környezetkímélő megoldást jelent, ahol megoldható a teljes körű mezőgazdasági termelés. Ez a termelési mód szigorú előírásokon alapszik, de emellett életforma-változtatást is igényel!


1. táblázat. A termesztési vizsgálatnál alkalmazott paraméterek

A biotermékek jelentősége Egy felmérés alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az emberek döntő többsége egészségesebbnek gondolja az ökológiai termesztésből származó termékeket, mint az általánosan előállított élelmiszereket. A szakirodalom szerint az ökológiai gazdálkodásból származó zöldségek és gyümölcsök antioxidáns-tartalma meghaladja a szokványos termesztésben termőkét. Egy Németországban végzett kutatás alapján 475 tétel, ökológiai termelésből származó zöldség- és gyümölcsminta közel 92%-ában nem találtak semmiféle kémiai szennyeződést. Az ökológiai termékek kevesebb nitrátot és jóval nagyobb mennyiségű szárazanyagot tartalmaznak. A biotermékek ásványianyag-tartalma meghaladhatja a hagyományos termékekét. E termékek fogyasztása kimondottan előnyös, mert méregtelenítik az emberi szervezetet, továbbá hasznos lehet a rosszindulatú daganatos betegségekkel szemben.

A vizsgált biopreparátum jótékony hatásai

A preparátum kedvezően befolyásolja a paprika hozamát. Szamócán alkalmazva nőtt a növények terméshozama, valamint jelentősen csökkent a szamócaatka-fertőzés mértéke. A csonthéjas gyümölcsféléknél alkalmazva javultak a termések beltartalmi mutatói. Burgonyán, valamint őszi búzán alkalmazva nőtt a hozam. A termék gátló hatást fejt ki búzán a fuzárium növénypatogén gombára. Gabonanövényeknél a korai időszakban csökkenhet a fiatalkorban kialakuló csírakori betegségek mértéke.

Vizsgálat – gazdaszemmel

Különleges gyógynövény- és illóolajokat tartalmazó preparátum vizsgálatát állítottam be. A kísérletet nagy agyagtartalommal rendelkező, kötött, nehezen melegedő, nagyon szikes és erősen monokultúrás talajon, több ismétlésben, fűtetlen fóliasátorban hajtottam végre Sárszentmihályon. Munkámhoz az ún. „cecei típusú” csemegepaprikát (Capsicum annuum var. grossum) választottam. Alapvetően két kezelést állítottam be: preparátummal kezeltet és kezeletlent. Kezelésenként összesen 100 db növényt használtam (1. táblázat). Az ismétléseket random módszer szerint helyeztem el a 143 m2 alapterületű fűtetlen fóliasátorban. A palánták ültetését május 10-án végeztem. A növényre permetezve permettrágya formájában összesen m2-ként 14 ml preparátumot megosztva, 4 alkalommal és 3 hetenként juttattam ki, háromszor 10%-os, egyszer pedig 30%-os töménységben. A töményebb kezelés a vándorpoloska ellen irányult. A növények tápanyag- ellátását kemikáliák felhasználása nélkül oldottam meg!


1. ábra. Az átlagtermés alakulása a termesztési vizsgálat során (Sárszentmihály, 2017)


2. ábra. A selejt és csúcsfoltos termés alakulása (Sárszentmihály, 2017)

 

A termésdinamika

Vizsgálataim során hetenként figyelemmel kísértem a termésdinamika alakulását. Az adatok feldolgozása után pedig megkaptam a terméslefutás diagramot:


3. ábra. A terméslefutás alakulása a vizsgálatban (Sárszentmihály, 2017)

A termés minőségének megoszlása

A korai időszakban elért eredményeket az alábbi diagram mutatja:


4. ábra. A termés minőségének megoszlása százalékban (Sárszentmihály, 2017)


5. ábra. A korai terméshányad alakulása (Sárszentmihály, 2017)


6. ábra. Az eladható korai terméshányad alakulása (Sárszentmihály, 2017)


7. ábra. A növények magasságának alakulása (Sárszentmihály, 2017)


8. ábra. A növekedési (növekmény-) ütem alakulása a kísérletben (Sárszentmihály, 2017)

Egyéb megfigyelések

A csokros terméskötés rendkívüli mértékű volt a korai időszakban (1-2. kép). A tenyészidő végén jó remontálóképességet (kései szép terméskihozatalt) tapasztaltam. A vizsgálatban takácsatka, valamint nyugati virágtripsz, továbbá levéltetvek és molytetvek jelenlétével nem találkoztam. A növény levelei a tenyészidő végére sem foltosodtak a passzalórás betegség kórokozója miatt. A korai időszakban a 30%-os töménység alkalmazásával még a nehezen távol tartható vándorpoloskát is sikeresen ki tudtam védeni, azonban a kései időszakban még így is nehéz volt a poloskát távoltartani!

A monokultúrás termesztésben gyakran fellépő szkrerotíniás betegség, valamint a verticilliumos tőhervadás és fuzáriumos betegség kórokozójától a paprikát hatékonyan megvédtem, annak ellenére, hogy semmiféle gomba- és rovarölő szert nem alkalmaztam.

Összegzés, vélemény

A készítménnyel kezelt növényeknél az összteljesítő-képesség lényegesen jobb volt a kontrollhoz képest. A kezelt növények átlagtermése 8,1 kg/m2, ami ökológiai termesztésben nagyon jó teljesítménynek minősül. A piacos termés mennyisége a vizsgálat során 7,3 kg/m2; ez kiváló eredmény ahhoz képest, hogy rendkívül kedvezőtlen a talaj termékenysége. A kezeletlen növényeknél az átlagtermés 6,5 kg/m2, az értékesíthető termés 5,2 kg/m2 volt. A preparátum csökkentette az értékesíthetetlen selejt és a csúcsfoltos bogyók számát. A kezelt növényeknél szinte alig fordul elő csúcsfoltosságból származó élettani betegség. Álláspontom szerint a gyökérerősítő hatás miatt lett kisebb az értékesíthetetlen bogyók mennyisége. Az erősebb, nagyobb gyökér ugyanis több kalciumot volt képes felvenni a talajból, ami okán csökkent a kalciumhiány miatti foltosodás mértéke. Tapasztalatom szerint a termék hatékonyan tudta befolyásolni a terméslefutást. Szinte minden egyes szedés alkalmával több termést takarítottam be a kezelt növényekről. A kezelések eredményeként a bogyók érése sokkal lendületesebb volt. A kísérletben a kezelt növényekről a legtöbb termést a 7. szedési héten értem el, ekkor a leszedett termés tömege elérte a 0,8 kg/m2értéket. A kezeletlen növények a legtöbb termést a 8. szedési héten adták. A termések hamar szedésérettek voltak a vizsgálat során, akadt olyan szedési időpont, amikor már cirmosodtak a bogyók a gyors érettség miatt. Úgy vélem, hogy a kezelések eredményekképp sokkal intenzívebbé vált a növény víz- és tápanyagszállítása, ezáltal a növények nagyobb turgornyomásra tettek szert, aminek következtében a termések gyorsabban növekedtek, illetve érték el a piacos állapotot. A készítmény kedvező hatást gyakorolt a legértékesebb extra termések kihozatalára is, hiszen a kezelések hatására 43% volt az extra osztályú termések részaránya. A termesztésben a legtöbb, 3,6 kg/m2korai termést a preparátummal kezelt parcellák adták. Hasonló jelenséget tapasztaltam a piacos terméseknél is. Itt a legtöbb, 3,3 kg/m2eladható termést is a kezelt növények adták. A kezeletlen növényeknél a korai összes termés 28%-kal, az értékesíthető 37%kal volt kevesebb a kezelthez képest. Hasonló kedvező adatokról tudok beszámolni a minőség kapcsán is. A termékkel kezelt korai termések sokkal jobb minőségűek voltak. Különösen szembetűnő volt az extra osztály markáns jelenléte. Az extra termések aránya a kezeltnél 73%, a kezeletlennél csupán 43% volt. Úgy gondolom, hogy ebben a korai juvenilis időszakban a preparátum hozamfokozó és minőségjavító hatása még erősebben érvényesült. A növények magasságából következtettem a heti növekményre, úgy, hogy a hetenként elért növekedés értékei különbségét számítottam. Megfigyelésem szerint a termékkel kezelt növények 15-20%-kal voltak magasabbak a vizsgálat során. A 6. héten figyeltem meg a legnagyobb növekedést, mert a villás elágazásokban az első kötések lekerültek, s ezáltal a növény nagyobb növekedésre tudott szert tenni. Ugyanakkor a jelenség a kezelt esetében sokkal intenzívebb volt. A kezelt parcellákról sokkal darabosabb bogyókat szedtem le. Igen érdekes jelenség volt a tömeges és csokros terméskötés. Főleg a korai időszakban nagy arányban volt érezhető a kezelt növényeknél a csokros terméskötés, az alsó villás elágazásokban is teljes kötés volt, egyensúly felbomlása nélkül! A paprikák nagyon jó kondíciójúak voltak, és a növény hajtáscsúcsán is jól kötöttek. A gyökér jó működéséből, valamint a növény habitusából adódóan a paprika ki tudta szolgálni vízzel és tápanyaggal a bogyóit. A gyökér megfelelő működésének köszönhető, hogy erős terhelés következtében a felső részben lévő virágok jól kötődtek. A növény turgora fokozódott a kezelések következtében, ami hatással volt a zöld részek kihozatalára. A folyamat következtében az asszimilációs felület is nagyobb lett, s ezáltal a növény a besugárzási energiát jobban hasznosította. A termésben több vitamin, valamint ásványi anyag halmozódhatott fel, ami a piaci értéket is növelte; ezeket a tapasztalatokat a vásárlóim is visszajelezték, ugyanis hagyományos, igazi paprikaíz, valamint zamat és tárolhatóság jellemezte a termést! Megfigyelésem szerint a preparátumnak jó riasztó hatása van a takácsatkákra, a közönséges levéltetűre, a nyugati virágtripszre, valamint a molytetvekre és részben a vándorpoloskára nézve, ugyanakkor a poloskát csak a korai időszakban sikerült távol tartani. A biopreparátum nagyon jó növénypatogéngomba- és baktériumellenes hatás is mutatott a vizsgálat során.

Ajánlások

Véleményem szerint a kezelést érdemes egyéb biopreparátumokkal (pl. Trichoderma spp., valamint mikorrhiza gombák, továbbá hasznos baktérium- és biolombtrágyák) kiegészíteni, az esetleges szinergista hatás érdekében. Megfigyeléseim alapján a preparátummal végzett kezelések sikeresen kiküszöbölték a legtöbb, növényi kórokozóktól induló betegség kialakulását, valamint állati kártevők okozta kártételt. Megítélésem szerint a poloska kártétele a kései időszakban is elkerülhető, ha többször alkalmazunk töményebb dózist! Több mint 17 éves paprikahajtatási tapasztalatom alapján úgy gondolom, hogy az általam vizsgált biopreparátum – kedvező növényvédelmi és hozamfokozó hatása okán – a biogazdaságokban jól beilleszthető a termesztési technológiába, akár kifejezetten terméketlen talajokon is.


1-2. kép. Csokros, valamint tömeges terméskötés, Sárszentmihály, 2017 (fotó: Németh T.)

SZERZŐ: NÉMETH TAMÁS OKL. NÖVÉNYORVOS, PAPRIKATERMELŐ, A PAPRIKA BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEMÉVEL FOGLALKOZÓHAJTATÁSI SPECIALISTA • SÁRSZENTMIHÁLY

Ezeket olvasta már?

Megnyitotta kapuit a Nemzetközi Zöld Hét
Hazánk 16 kiállítóval, 600 négyzetméteres standon képviselteti magát a rangos szakkiállításon
Ha nem tanulunk meg gondolkodni, a tizenkilencre húzunk lapot
Arra keressük a választ, hogy melyek azok az adatok és mérési lehetőségek a talaj-előkészítéstől a betakarításig, amelyeket minden gazdálkodónak ismernie kellene.
Igényeljen kedvezményes belépőt a gépkiállításokra!
AGROmashEXPO és ArárgépShow 2020.
Legyen (táp)elemében a talajod! – Talajegészség Konferencia 2019