Gazdaportré

Mindig középre érdemes helyezkedni…
Barna György az a típusú gazdaember, aki nem tud meglenni munka nélkül. Ha éppen végzett valamivel, akkor egy szusszanásnyi szünet után már munka után néz, és talál is ekkora portán. A munka hozadékának pedig volt és van is helye, hiszen három gyereket neveltek fel. [...]
Teljes életpálya, további tervekkel
Sok múlik azon, hogy az ember szakmai életpályája hogyan indul. Vannak-e követendő példák, kedvcsináló momentumok,...
Több szektorban is sikeres agrárszakember
Gazdász körökben mindig furcsa gondolatokat ébreszt, hogy városi indíttatású gyerekből hogyan lehet az idők folyamán kiváló...
Tudással, kitartással, szakmai alázattal…
Kellemes orgánumú, halk szavú, meleg tekintetű, törékeny alkatú asszony, aki a mezőgazdasági munka olyan szegmensét választotta...
Érteni és akarni kell a gazdálkodást…
Kacsóta alig háromszáz lelkes település Baranya megyében. Földjei jók, ahol a szorgalmas parasztember remélheti a boldogulását. Ebben bízott Papp Zoltán (59), amikor negyedszázada a meglehetősen [...]
Egy gazdag életpálya négy fejezete
Igazi gazdászember, aki nagyon szeret beszélgetni mindenkivel, akivel megtalálja a hangot és a témát, de az utóbbiban nem válogatós. Erős és hosszantartó a kézfogása van ma is, miközben az ember [...]
Kompromisszumokkal kell dolgozni és élni…
Lehoczky György ma is visszajár dolgozni korábbi munkahelye jogutód gazdaságába, a Battonyai Agrár Zrt.-be, mert a munka, a szakmai ismeretek iránti fogékonyság, az idő hasznos eltöltése legalább [...]
Tudomásul vett megcsonkított jövő…
Talán akaratán kívül is az ismert emberek közé tartozik, hiszen a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az általa vezetett több ezer hektáros Abaúji Charolais Mezőgazdasági Zrt. cégcsoportjának eredményei, valamint a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületének elnöki tisztje, valamint az általa elvégzett szakmai munka ezt törvényszerűen magával hozta. Olyan ember, aki már fiatal agrárszakemberként sem akarta elfogadni a természet által kíméletlenül rájuk kényszerített hátrányos helyzetet. Az encsi kistérség szülötteként gyerekkorától gyűjtötte a tapasztalatokat, megfigyeléseket, azt remélve, hogy egyszer az irányítása alatt működő gazdaságot országos viszonylatban is eredményessé és versenyképessé tegye. Agrárszakember és vezető lett – a terveinek megfelelően –, és nem nyugodott bele abba, hogy a mezőgazdaság éppen az ő szülőföldjén valljon kudarcot. [...]
Teremtő szorgalommal, kitartással…
Tóth László harmadik fiúgyerekként született a családjukba, Viszneken. A nagyszülők tízegynéhány holdas kisparasztok voltak, földdel és állatokkal foglalkoztak, szülei is belefogtak volna, csak a szövetkezetbe be kellett adni a földet, így aztán csak a háztáji állattartás maradt nekik a főállású munka mellett. Aztán a fővárosi munkavállalásból mégis hazajött az édesapja, és beállt ’59-ben a tsz-be, ahol tagi jogviszonyt létesített, és nyugdíjazásáig a tehenészetben dolgozott. [...]
Egy elégedett szakmai életpálya titkai…
A néhány éve már Hegykőn élő nyugdíjas óvári gazdász visszatért vidékre, hogy közelebb legyen a természethez. Távol a város zajától, ott, ahol megtalálja a nyugalmat, és érzi a vidéki emberek [...]
Hirdetés