fbpx

Idéntől uniós forrás is érkezik a kárenyhítési alapba

Írta: Szerkesztőség - 2024 június 11.

Sokan nem jutnak kárenyhítéshez a kötelező befizetést követő kárenyhítési kérelmek után. Ennek okairól a MezőHír következő lapszámában írunk részletesen „Kártérítési tapasztalatok rossz átlagok után” címmel. Egy biztos, az alapba elég pénz érkezik idén is. Sőt, 2024-től a termelői és állami forrás mellett évi 10 milliárd forint értékű uniós forrás is kiegészíti.

vihar napraforgó
A viharkárt 15 napon belül be kell jelenteni (fotó: Horizont Média)

Az idén mintegy 25 milliárd forint áll rendelkezésre a 2024-es kárenyhítési alapban, amelyet idéntől évi 10 milliárd forint uniós forrás is kiegészít. Az alap tavaly visszaosztás nélkül, maradéktalanul kompenzálta a termelőket a bejelentett károk után – adta hírül a kormány.

Június első hétvégéjén az ország több pontján heves, jéghullással kísért zivatartevékenység volt tapasztalható. Az Agárminisztérium felhívja azokat, az agrárkár-enyhítési rendszerben tag termelőket, akiknek növénykára keletkezett, hogy a káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelentsék be a kárt a Magyar Államkincstár kárbejelentésre szolgáló elektronikus felületén (lásd: 27/2014 (XI.25) FM rendelet).

A mezőgazdasági termelő kárenyhítő juttatásra abban az esetben jogosult, ha:

  • a termelő jogszabályban foglaltak szerint határidőben, elektronikusan megtette a kárbejelentését,
  • a kárt ténylegesen az időjárási esemény okozta,
  • a termelőnél a növénykultúra 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést és 15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenést (bevételkiesés) az agrárkár-megállapító szerv igazolta,
  • a termelő a kincstár által megállapított kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-éig megfizette,
  • kárenyhítő juttatás iránti kérelmet 2024 novemberében benyújtja.

A bejelentett károkat az Agrárkár-enyhítési alap legfeljebb a hozamérték-csökkenés (bevételkiesés) 80%-áig terjedően kompenzálja, amennyiben a termelő rendelkezik az első káresemény előtt megkötött, díjrendezett és legalább a referencia-hozamértékének felére kiterjedő növénybiztosítással, vagy a tárgyévben tagja a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszernek. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a termelő az őt megillető kárenyhítő juttatás felére lehet jogosult.