fbpx

Lejáró földbérletek AKG/ÖKO területeken

Írta: Gönczi Krisztina - 2022 december 10.

A támogatástól való visszalépés hátterében állhatnak megváltozott gazdálkodási viszonyok – például egy lejáró földbérlet –, egy váratlan haláleset, vagy akár a gazdasági érdekek újragondolása.

téli szántó
Van, amikor át kell adni a kötelezettséget (fotó: Horizont Média)

Kötelezettség-átadás visszavonása

Az AKG és az ÖKO támogatások esetében lehetőség van arra, hogy jövő évi kötelezettségeinket átadjuk egy másik gazdálkodó számára. A kötelezettség-átadás legkisebb egysége a kötelezettség-vállalással érintett terület egésze. Egy terület a kötelezettség-vállalás időszaka alatt csak egyszer adható át, kivéve a vis maior-eseteket. A kötelezettség-átadási kérelemben több terület is szerepelhet, illetve egy gazdálkodó kötelezettség-vállalással érintett különböző területeit más-más gazdálkodónak is átadhatja.

A kötelezettség-átadásra vonatkozó kérelmet a benyújtási időszakot követő 60 napon belül a kötelezettség átadója és átvevője is visszavonhatja a támogatói okirat hatálybalépéséig. A benyújtási időszakot követő 60 napon túl a kérelmet a kötelezettség átadója és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza a támogatói okirat hatálybalépéséig.

Lehetőség van 2023-ra vonatkozóan visszavonást kezdeményezni az egész támogatásba vont területre, egész tematikus előíráscsoportra (TECS) és egész kötelezettség-vállalással érintett egybefüggő területre (KET) is. Ugyanakkor rész-KET-terület is visszavonható, de csak vis maior-, valamint a pályázatban felsorolt esetekben.

Amennyiben a kötelezettség átadója elhunyt vagy megszűnt gazdálkodó szervezet, a benyújtási időszakot követő 60 napon túl a kérelmet a kötelezettség átvevője önállóan is visszavonhatja. Amennyiben a visszavonási kérelem egy KET-nek nem a teljes egészét érinti, úgy a támogatást igénylőnek el kell végeznie a támogatásban maradó terület felmérését, amely shape filet a visszavonási kérelemben rögzíteni kell.

Kötelezettség-átvállalás haláleset után

A támogatást igénylő elhalálozása esetén kötelezettség-átvállalási kérelmet az elhalálozás napját követő egy éven belül lehet benyújtani. Ha a beérkezett kötelezettségvállalási kérelmek feldolgozását követően marad támogatott terület az elhunyt kedvezményezett nevén, a megmaradt területek vonatkozásában a támogatási jogosultság megszűnik. Ezen területekre kifizetett támogatás nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak.

Lejáró földbérletek

A 2023-ban lejáró és nem meghosszabbítható földhasználattal érintett területekre vonatkozó szankciómentes benyújtás határideje 2023. január 15. Az ezen időpontig benyújtott visszavonási kérelmek esetében nem kell visszafizetni az első évre járó támogatási összeget, azonban a továbbiakban adott területekre nem jár kifizetés.

Amennyiben a lejáró földhasználat nem az egész KET területét érinti, úgy szükséges a KET-en belül meglévő földhasználattal érintett területek felmérése, ugyanis ezen visszavonási lehetőség, csak a kieső egységekre alkalmazható. Ezen visszavonási kérelem esetében a Kincstárnak be kell nyújtani a lejáró földhasználat igazolására szolgáló dokumentumot (pl. haszonbérleti szerződés, megbízási szerződés, földhasználati lap másolata). Az adott terület használatának tényét igazoló, jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány nem fogadható el a visszavonás feltételeként.

Amennyiben a támogatást igénylő a lejáró földhasználat miatti visszavonási kérelmét január 15-ig nem nyújtja be, úgy azon esetben a normál visszavonás szabályai alkalmazandóak, azaz a területre eddig felvett támogatási összeget vissza kell fizetnie.

Ha a kötelezettség-vállalással érintett egybefüggő terület visszavonása után maradó terület tematikus előíráscsoportonként nem éri el az 1 ha-t, a fennmaradó terület a támogatásból kizárásra kerül, és a területre vonatkozóan igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni, kivéve a vis maior és a lejáró földhasználat miatti visszavonás esetét.

Forrás: nak.hu

Ezek a cikkek is érdekelhetik a témában:

Hogyan ne lődd lábon magad az AKG-s zöldtrágyázással
Egymillió hektár az AKG-programban, de többre számítottak
Talajbaktérium a szántó felén, és miénk a támogatás!