fbpx

Tíz év alatt 100 ezer üzem szűnt meg a mezőgazdaságban

Írta: Gönczi Krisztina - 2023 december 19.

Az utóbbi 3 évben felgyorsult az üzemkoncentráció. Az állattartásból élő gazdaságok száma erősen visszaesett. A növénytermesztésen belül a gabonák, ezen belül is a kalászosok térhódítása figyelhető meg. Nagyon kevés a fiatal gazdálkodó és a korszerű gyümölcsültetvény.

gazdaságátadás
Az egy hektárnál kisebb üzemek kihullanak a gazdálkodásból (forrás: acregrowth.com)

Kevesebb gazdaság ugyanakkora területen

A KSH adatai szerint 2023-ban alig 200 ezer mezőgazdasági üzem működött az országban, 10 év alatt 100 ezer gazdaság szűnt meg, csak tavaly óta minden ötödik. Ennek ellenére még mindig az 5 hektárnál is kisebb gazdaságok kezében van a földterület harmada. A 200–500 hektár közötti méretű gazdaságok a terület bő egyötödét művelik.

A termelésből jellemzően az egy hektárnál is kisebb üzemek estek ki, számuk 3 év alatt megfeleződött. Ezzel egyidőben 20 százalékkal csökkent az ezer hektárnál nagyobb gazdaságok száma, és ugyanennyivel nőtt a 100–200 hektáros mérettartomány. Az egy üzem által kezelt átlagos területnagyság 2010 óta megduplázódott, az üzemkoncentráció az utóbbi három évben felgyorsult. (Lásd még: Eltűnt az agrárvállalkozások harmada.)

üzemkoncentráció
Forrás: KSH

Visszaszoruló állattartás

A művelési ágak szerkezete nem változott lényegesen, a terület 82 százaléka szántó, a gyümölcsültetvények 83 ezer hektárt, a szőlők szűk 60 ezer hektárt fednek. Míg 2010-ban a gazdaságok nagyjából fele-fele arányban foglalkoztak növénytermesztéssel és állattenyésztéssel, mostanra a tisztán vagy legalább részben állattartásból élők aránya 25 százalék alá csökkent.

A sertések száma az elmúlt 13 évben következetesen apadt, már csak 2,5 millió egyednél járunk. A csirkeállomány trendjében növekvő, bár madárinfluenzák idején kissé megbicsaklik. A kijáró víziszárnyasok létszáma a járványok miatt szélsőséges ingadozásokat mutat. A pulykák állománya enyhe csökkenéssel a 2,5 millió egyed felé tart.

Teret nyerő kalászosok

A szántóföldi növénytermesztést a gabonafélék (60%) és az ipari növények (23%) dominálják. 2021 óta a repce területe 150 ezer hektárral csökkent, az őszi és tavaszi árpáé szinte ugyanennyivel nőtt, idén már átlépte a 410 ezer hektárt. A búza visszakapaszkodott az egymillió hektáros területnagyságra, a kukorica viszont 300 ezer hektárt veszített. A napraforgó területe magas szinten stabilizálódott, az utóbbi két évben 675-680 ezer hektár körül alakul.

gabonák területi aránya
Forrás: KSH

Kevés a fiatal vezető és a korszerű ültetvény

A gyümölcsültetvények mintegy 29 százalékát az alma teszi ki, a fák fele 15 évnél öregebb. Az ország mezőgazdasági területéből csak 150 ezer hektáron folyik öntözés. A 35 évesnél fiatalabb vezetők aránya az 5 százalékot sem éri el a mezőgazdaságban, míg az 55 évesnél öregebbek aránya 60 százalék.